Annonce
Fredericia

Markant flere klagede over lugt, støv og støj sidste år: Tidsforbrug til behandling er fordoblet

Fredericia Kommune har i 2017 og 2018 kun modtaget en enkelt klage vedrørende larm fra motorveje. Antallet af klager over om hobbydyrhold, støj og støv fra havnen samt virksomhedsstøj er derimod steget markant siden 2014. Foto: Peter Leth-Larsen
Flere klager over miljøgener betyder, at kommunen i 2018 brugte over dobbelt så mange arbejdstimer som de foregående år. En række nye retningslinjer for håndteringen af klager skal lette sagsbehandlingen.
Annonce

Fredericia: 2018 bød på usædvanligt mange klager over miljøforhold som larm, støv og lugt. I årene 2014-2017 modtog Fredericia Kommune i gennemsnit 45 klager om året. Sidste år var det tal 77.

En oversigt over klagerne viser, at flest omhandlede støj og støv fra havne samt larm fra virksomheder. De to kategorier stod for henholdsvis 20 og 15 klager, men der blev også klaget over brændeovne, hanegal og trafikstøj. Klager over Shell og Bridgewalking indgår ikke i optællingen, da det ifølge Natur og Miljø, der hører under Fredericia Kommunes Teknik og Miljø-afdeling, ville give et misvissende billede af antallet af klager om året.

I en dagsorden til miljø- og teknikudvalget peger Natur og Miljø på, at der ikke umiddelbart er nogen åbenlys forklaring på stigningen. Dog peger forvaltningen på, at borgerne har fået mere fokus på muligheden for at klage. Samtidig er det blevet hurtigere og lettere at skrive en mail eller at ringe til kommunen. Udvalgsformanden for miljø- og teknikudvalget, Christian Bro (S), peger desuden på, at vejret kan have haft en indflydelse.

- For det første er der stigende aktivitet i Fredericia. For det andet havde vi jo en helt fantastisk sommer sidste år, som alt andet lige gjorde, at flere har opholdt sig udenfor i længere tid og dermed måske også følt sig mere generet end på regnende, dansk standardsommer, siger Christian Bro.

Det er ikke et udtryk for, at vi vil være meget mere restriktive. Det kan de simpelthen bare gøre hurtigere, og det vil lette sagsbehandlingen, fordi det, som det er nu, går ud over andre opgaver

Christian Bro (S) om kommende retningslinjer for klagebehandling

Annonce

Giver længere behandlingstid

De mange henvendelser om støj, lugt og andre gener har ført til en væsentlig stigning i kommunen tidsforbrug til behandling af klagerne. I 2014-2017 brugte kommunens medarbejdere i gennemsnit 480 timer om året på klagebehandling. Sidste år blev tidsforbruget opgjort til omkring 1000 timer. I de fleste sager kræver henvendelsen, at en medarbejder kort tid efter klagens modtagelse tager ud for ved selvsyn at vurdere genen.

- Er der tale om en klage over haner, der galer, så kræver det, at vi skal have en medarbejder stående klokken halv syv for at høre, om hanen galer. Efter klokken 7 må den godt, men før klokken 7 må den ikke, fortæller Christian Bro.

Klagesagerne havner derfor ofte øverst på listen over medarbejdernes arbejdsopgaver.

- Som konsekvens heraf bliver svartiden længere på ansøgninger om miljøgodkendelse, tilladelser, høringssvar til byggesager, anmeldelser af diverse aktiviteter, forespørgsler, tilsyn m.v, står der i en sagsbeskrivelse til politikerne i miljø- og teknikudvalget tidligere i år.

For at sikre, at behandlingstiden til klagesager ikke fortsætter opad, har miljø- og teknikudvalget tidligere på året godkendt, at Natur og Miljø i samarbejde med Kultur og Idræt udarbejder et forskrift for udendørs musikarrangementer på kommunale pladser. Desuden vil afdelingen lave et forslag til reglerne for bygge- og anlægsarbejde, som blandt andet vil indeholde støjgrænser og definerede tidsrum for støjende arbejde.

- Det er ikke et udtryk for, at vi vil være meget mere restriktive. Det kan de simpelthen bare gøre hurtigere, og det vil lette sagsbehandlingen, fordi det, som det er nu, går ud over andre opgaver, siger Christian Bro.

Annonce

Mulighederne for at klage fastholdes

- Vil I gøre noget særligt for at sikre, at de nye retningslinjer ikke betyder, at adgangen til at klage svækkes?

- Det piller vi slet ikke ved. Man kan klage, ligesom man hele tiden har kunnet, og vores opgave er den samme. Uanset hvad er det for at gøre verden nemmere for os alle sammen, siger Christian Bro.

Allerede på onsdag kan første skridt til en række nye retningslinjer blive taget. Her skal miljø- og teknikudvalget drøfte et forslag, der sætter klarere rammer for hold af fugle og fjerkræ i byen. Forvaltningen lægger op til at forbyde dyr som haner, hanekyllinger, ænder, gæs, fasaner og andre udendørs fugle, der skriger. Der vil dog være mulighed for at søge dispensation.

Sidste år modtog Fredericia Kommune ni klager fra borgere, der var generet af naboens fjerkræ.

Klager og tidsforbrug

Det første tal efter årstallet angiver antallet af klager over støj, luft og støv fra dyr, virksomheder og lignende. Det andet tal viser det antal timer, medarbejdere ved Fredericia Kommune har brugt på at håndtere klagerne.

2014: 40 klager og 398 timer

2015: 48 klager og 502 timer

2016: 52 klager og 631 timer

2017: 37 klager og 396 timer

2018: 77 klager og 1037 timer

Klager i 2018

Landbrug: 1

Hobbydyrehold: 9

Støj og støv fra havnen: 20

Støj og støv fra byggeri: 8

Musikarrangementer: 3

Trafikstøj: 4

Virksomhedsstøj: 15

Brændeovne: 8

Øvrige klagesager: 9

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Fik du hørt lyden til dig?

Annonce