Annonce
Fredericia

Få overblikket: Travl vej bliver udvidet - sådan kommer det til at foregå

Her den sydlige del af dobbeltkrydset 59. I dag er der kun én venstresvingsbane til biler, der skal ned på motorvejen og mod Fyn (se bilerne ude i krydset). Der er også kun én kørebane nede på selve tilkørslen til motorvejen. Nu kommer der en svingbane mere og yderlig en bane på tilkørslen. Foto: Morten Kiilerich
Vi forsøger at forklare, hvad der er i vente i presset motorvejskryds på Snoghøj Landevej. Der anlægges både nyt smuthul og flere svingbaner til de mange biler ved til- og frakørsel 59.

Fredericia: Det gav ikke anledning til sværdslag eller deciderede protester, at Vejdirektoratet, ekspropriationskommissionen og lodsejere forleden mødtes for at blive enige om erstatninger i forbindelse med ombygningen af det store dobbeltkryds 59.

Det ligger på Snoghøj Landevej, hvor der er afkørsler til- og fra motorvej E20.

Sådan lyder meldingen fra direktoratets leder af projektet, Peter Sveistrup Kristensen. Han pointerer dog, at de implicerede får tilsendt papirerne, så der er tid til at tygge på det hele inden en endelig afklaring.

Annonce

Koster 39,4 mio. kr.

Det store projekt med at ombygge motorvejskryds i Snoghøj deles økonomisk mellem stat og kommune.

Vejdirektoratet betaler 21,1 millioner kroner. Fredericia Kommune betaler 18,3 millioner kroner.

Projektet har været otte år undervejs. Det er uvist, hvorfor den helt centrale, nye højresvingsbane mod Kolding egentlig ikke blev til noget, da krydset i sin tid - for flere årtier siden - anlagdes.

Der er officielt første spadestik i næste uge. Hele den store ombygning skal efter planen være færdig inden udgangen af november 2020.

Maskinerne er i gang

Han forventer, at projektet vil lette trafikafviklingen meget, og torsdag gik entreprenøren i gang med det indledende.

Der fjernes beplantning og senere muld på et 250 meter langt stykke, fortæller medindehaver Kølkær Entreprenør ved Herning, Bjarke Frandsen, til Fredericia Dagblad. Firmaet står for anlæggelsen af vej, mens ITS Teknik i Vejle og Roskilde vandt opgaven med ombygning af signalanlæg.

Der skal erhverves cirka 7500 kvadratmeter jord til selve vejanlægget og yderligere 15.700 m², som Vejdirektoratet skal låne til byggepladsens indretning.

Det sker der I:

Men hvad skal der helt nøjagtigt foretages på og omkring den travleste indfaldsvej i Fredericia i år og næste år?

Først den nordlige del af 59:

I dag skal biler inde fra Fredericia dreje til venstre for at komme ned på motorvejen og til højre mod Kolding. Det giver køer og potentielt farlige situationer med denne krydsning ind over. Derfor anlægges der en mere logisk højresvingsbane, som skal benyttes, når man kommer fra byen. Trafik i den anden retning - ude fra eksempelvis Snoghøj-området - har herefter den eksisterende motorvejstilkørsel mod Kolding for sig selv, når de svinger til højre. Den nuværende tilkørsel og den nye tilkørsel fletter så sammen, inden man trækker ud på motorvejen. Den nye højresvingsbane får desuden en lysreguleret fodgængerfelt.

Så er Vejdirektoratet, Fredericia Kommune og entreprenøren i gang med at ombygge motorvejskryds 59 på Fredericias travleste indfaldsvej - hvor Snoghøj Landevej møder E20 i begge retninger. Her den nordlige del af dobbeltkrydset 59. I dag skal man ind over vejen og til venstre for at komme ned på motorvejen og til højre mod Kolding. Der etableres i stedet en ny højresvingsbane ind over det grønne område, hvor der anes en maskine med slagler. Den nærmest tærsker vegetationen væk, inden mulden fjernes. Foto: Morten Kiilerich

Det sker der II:

Den sydlige del af 59 udbygges også:

I dag er der én venstresvingsbane, når man kommer inde fra Fredericia og skal på motorvejen mod Den Ny Lillebæltsbro og Fyn. På samme måde er der én kørebane på rampen ned til E20. Nu kommer der en venstresvingsbane mere og en kørebane mere.

Kølkær Entreprenør ved Herning står for anlæggelsen af vej, mens ITS Teknik i Vejle og Roskilde vandt opgaven med ombygning af signalanlæg. Foto: Morten Kiilerich

Det sker der III:

Derudover:

Når man kommer kørende på motorvejen fra Kolding og skal af ved afkørsel 59, er der ofte kø i nødsporet et godt stykke inden selve afkørslen. Det er kritisk - men det er der, fordi der oppe på selve afkørslen kun er én højresvingsbane ind mod Fredericia. Samt én bane ligeud til den lille Ny Snoghøj Landevej. Samt én bane til venstre mod Snoghøj. Der etableres nu en højresvingsbane mere.

Hen over Ny Snoghøj Landevej kommer der også lysreguleret fodgængerfelt.

Både i 2019 og 2020 vil dele af krydset uværgerligt være spærret. I såvel uger som i måneder. Alt efter etapen. Der annonceres i tide. Blandt andet på Vejdirektoratets hjemmeside. Ligeså etableres der omkørsler, og heldigvis er der flere til- og frakørsler i området til motorvejen.

Stadig den sydlige del af dobbeltkrydset 59 - set ovre fra Ny Snoghøj Landevej, hvor der blandt andet ligger en OK-vaskehal. Der er én bane til de biler, der kommer fra Kolding og skal ind mod Fredericia (som den grønne bil), én bane til ligeudkørende (til Ny Snoghøj Landevej) og én bane til venstresvingende fra motorvejen, (der skal ud mod eksempelvis Snoghøj). Det er for lidt. Så nu anlægges der endnu en højresvingsbane ind mod Fredericia. Foto: Morten Kiilerich
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia

Se de våde billeder fra Fredericia: Regnen gav en oversvømmet vej og en fugtig vold

112

Computere blev stjålet ved to aftenindbrud

Læserbrev

Svar på kritik: Fredericia Kommune har erhvervet Voss-grunden til den faktiske værdi

Læserbrev: I Fredericia Dagblad 17. februar stiller Søren Haastrup (Alternativet) byrådet en række kritiske spørgsmål vedrørende Fredericia Byråds beslutning om at købe den såkaldte Voss-grund på Vester Voldgade. Det er fint både at være kritisk og stille spørgsmål, da det hylder mit princip om åbenhed. Så tak for anledningen til at svare og forklare min holdning til lokalpolitisk håndværk. Fredericia Kommune har erhvervet Voss-grunden til den faktiske værdi, altså handelsværdien. Der indgår en række veluddannede og meget kompetente personer i den gruppe, der rådgiver os politikere om jordkøb. Jeg har al grund til at tro, at værdien er korrekt fastsat og har dermed ingen grund til, af denne årsag, at frasige erhvervelsen. Historisk set blev udledning af forskellige kemikalier m.m. ikke anset som en forurening - beklageligvis. Men med nutidens viden og teknologi har jeg det fint med, at grunden nu renses i det omfang, eksperterne anbefaler. I forbindelse med erhvervelsen laves der en samlet vurdering af grundens værdi, når den er klar til at blive taget i brug. Der er derfor ikke noget odiøst i, at der skal betales for oprensningen. Derimod glæder jeg mig over, at Fredericia Kommune investerer i en vigtig matrikel. En investering, der kan komme borgerne til gode. Søren Haastrup efterlyser mere åbenhed og gennemsigtighed i det lokale politiske arbejde. Såfremt hans efterlysning udspringer af en opfattelse af lukkethed og uklarhed om vores dispositioner, vil jeg opfordre Søren Haastrup til at være deltagende i de fora, der i samarbejde med borgerne sætter dagsordenen.

Fredericia

Listetyv brød ind hos døve og blev opdaget: Men politiet ville ikke betale for anmeldelse

Fredericia For abonnenter

Politiet påtager sig ansvar og præciserer retningslinjer for døvehenvendelser

Annonce