Annonce
Danmark

Mette F: Østdanmark skal betale mere for et land i balance

Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger torsdag regeringens udspil til en reform, som skal flytte penge fra rige til fattige kommuner. Foto: Birgitte Carol Heiberg
Hovedstadsområdet og Østjylland skal bidrage med flere penge for at skabe en bedre balance mellem land og by. Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) til avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist i sit første interview om den kommende udligningsreform. Hun skyder nu forhandlingerne i gang.

Udligning: Alle landets borgmestre sidder på pinde i disse dage. En ny udligningsreform, som kommer til at flytte store summer fra kommuner med gode forudsætninger til kommuner med dårlige forudsætninger, er lige på trapperne.

Regeringen fremlægger sit forhandlingsudspil torsdag, men i et interview til avisen Danmark siger Mette Frederiksen allerede nu, at Østdanmark kommer til at betale mere til Vestdanmark.

Altså at velstillede kommuner i hovedstadsområdet kan regne med at blive mindre velstillede i fremtiden for at bidrage mere til kommunekasserne ude på Sjælland, på Fyn, i Sønderjylland, Vestjylland og Nordjylland. Men ikke bare Østdanmark kommer til at betale – det gør kommuner i Østjylland også.

- Vi kommer til at udligne mere, og bevægelsen er, at det bliver fra øst mod vest. Det handler om hovedstadsområdet i forhold til resten af landet, men også om Østjylland i forhold til resten af Jylland, siger Mette Frederiksen, der ikke før torsdag vil sætte navn på de enkelte kommuner. Men 60 kommuner kommer til at modtage, 38 kommer til at betale.

Annonce
Statsminister Mette Frederiksen (S) har sit udspil til en udligningsreform i et blåt chartek, som hun holder tæt ind til kroppen indtil præsentationen torsdag. Her diskuterer hun dog en lille del af det med avisen Danmarks Kasper Løvkvist og Thomas Funding. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Gentofte skal betale

Den udligningsreform, som Mette Frederiksen nu har et færdigt udspil klar til, har reddet dansk politik som en mare i årevis. Tidligere indenrigsminister Margrethe Vestager satte arbejdet i gang, og tidligere indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille forliste arbejdet, da en reform faldt på gulvet i 2018 – angiveligt primært på grund af intern uenighed i V-K-LA-regeringen.

Men Mette Frederiksen virker ikke tynget af opgaven. Hun virker nærmere lidt opstemt på sit kontor i Statsministeriet.

- Det er netop her, det er allermest interessant at være statsminister. Med udligning er vi inde i et meget kompliceret maskinrum, hvor man kan flytte rundt på afgørende ting. Det er faktisk med en lidt bemærkelsesværdig entusiasme, at jeg nu starter den proces.

- Det handler jo om at fordele de goder, der er i vores samfund. Vi zoomer ind på de kommuner, der har det godt, oplever vækst, stigende beskæftigelse og højt skattegrundlag, og de kommuner, der oplever det modsatte med fraflytninger, store integrationsudfordringer, sociale udfordringer, lavere beskæftigelse.

Og det er så de første kommuner, der skal til at betale, og de sidste, som skal modtage, hvis det står til Mette Frederiksen. Først når udspillet bliver endeligt fremlagt, får kommunerne at vide, om de hører til den ene eller anden kategori. To af dem placerer Mette Frederiksen dog allerede nu:

Gentofte med den konservative borgmester Hans Toft i spidsen er den kommune, der kommer til at afgive mest.

Kalundborg med venstreborgmester og næstformand i Kommunernes Landsforening Martin Damm er den kommune, der scorer den største gevinst.

Virkeligheden eller skrivebordet

Det klassiske liberale argument mod at skrue op for udligningen, og hvad socialdemokrater med stolthed kalder omfordeling fra rig til fattig, er, at det dæmper kommunernes trang til at forbedre sig, fordi pengene flyder ind i en lind strøm alligevel.

- Alle nuancer skal med her, og selvfølgelig skal vi gøre, hvad vi kan, for at lægge de rigtige incitamenter ind, men jeg bliver bare nødt til at sige: Man kan ikke styre et land på incitamenter. Jeg tror simpelthen ikke på det. Den der med at Lolland for eksempel kan vende udviklingen og få alle i arbejde, hvis man bare lige lægger de rigtige incitamenter ind, holder jo ikke.

- Mener du heller ikke, at Gentofte f.eks. kommer til at lægge mindre vægt på vækst og effektiviseringer, hvis de skal aflevere gevinsten i Kalundborg f.eks.?

- Nej! Det er skrivebordstænkning. Det betyder ikke, at man helt skal fjerne incitamenter, men man frakobler virkeligheden, hvis man tror, det pludselig bliver let at få alle i arbejde, fordi vi flytter rundt på nogle ting i en udligningsreform. Det irriterer mig faktisk, at den tankegang bliver ved at være så stærk på Christiansborg.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger torsdag regeringens udspil til en reform, som skal flytte penge fra rige til fattige kommuner. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Bedre balance

Der er række mindre, tekniske ting i udligningen, som Mette Frederiksen vil rette op på – blandt andet på beskæftigelses- og udlændingeområderne. Au pairs skal for eksempel ikke længere giver udligningspenge.

Men det er i hendes øjne netop mindre ting.

- Det vigtige er velfærd, retfærdighed og i allerhøjeste grad balancen mellem land og by, siger hun.

- Skattegrundlaget i Rudersdal (Nordsjælland, red.) er mere en dobbelt så højt som i Brønderslev (Nordjylland, red.).

- Uden udligning skulle Lolland sætte kommuneskatten op til 42 procent – Gentofte ville kunne sænke den til 9,7 procent.

- Det er to eksempler, der fortæller, hvor utrolig stor forskel der er på den måde, vi bor på i Danmark i dag. Jeg vil ikke blande mig i det kommunale selvstyre, men når der er strukturel forskel på hvilket velfærdssamfund, vi tilbyder borgerne, er det, at retfærdigheden kommer til at spille ind i forhold til, at vi vil udligne mere, siger Mette Frederiksen.

- Kommuner i hovedstadsområdet og i Østjylland kommer til at betale for mere retfærdighed, siger du. Vil du give dem mulighed for at sætte skatten op, så deres borgere ikke kommer til at opleve ringere velfærd?

- Det kommer vi til at præsentere vores bud på. Vi kommer til at diskutere i forhandlingerne, hvilke muligheder disse kommuner skal have efter en udligningsreform.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger torsdag regeringens udspil til en reform, som skal flytte penge fra rige til fattige kommuner. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Graven eller golfbanen

Mette Frederiksen er sparsom med, hvordan hendes bud på en reform konkret vil ændre på kriterierne for udligning, så østdanske og -jyske kommuner kommer til at betale mere, men et af de områder, der kommer til at ske noget på er middellevealderen.

I dag tæller borgere over 85 år på ulempesiden for kommunerne – fordi udgifterne til en borger stiger i de sidste leveår.

Som en illustration af, hvordan det kriterie kan skævvride udligningen til de velstillede kommuners fordel, er Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen (S) blevet kendt for at sige:

”Hos mig ligger de 85-årige på kirkegården – i Nordsjælland spiller de golf”.

- Det er Holgers ord, ikke mine, men alderdom i dag er forbundet med noget af den samme ulighed på økonomi, som vi ser op gennem arbejdslivet, men også på hvor mange gode leveår, vi kan forvente at få.

- Så I vil tage hensyn til, at ældre på Lolland har dårligere sundhed og dør tidligere end på Nordsjælland?

- Præcis. I stedet for kun at kigge på befolkningssammensætningen, kigger vi også på den gennemsnitlige levealder. Det kommer til at give et mere præcist billede af, hvor – for nu at sige det lige ud – de ældre har den dårligste alderdom.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger torsdag regeringens udspil til en reform, som skal flytte penge fra rige til fattige kommuner. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Vil have Venstre med

Inden forhandlingsudspillet, der bliver fremlagt torsdag, har regeringen følt Venstre på tænderne under uformelle møder. Målet var at opnå enighed om hovedlinjerne, inden regeringens udspil blev fremlagt.

Ifølge avisen Danmarks oplysninger lykkedes det ikke Socialdemokratiet at få Venstre til at bide til bolle – V ville have S til at spille offentligt ud med en samlet plan, før det vil gå til egentlig forhandling.

Målet er stadig at nå frem til en endelige aftale med Venstre.

- Jeg vil rigtigt gerne lave en aftale over midten. Først og fremmest for at give den stabilitet, og så vil jeg da også sige, at Venstre traditionelt har sine rødder i nogle af de kommuner i landdistrikterne, som jeg tror vil se på vores udspil med positive øjne.

- Jeg håber også, at Dansk Folkeparti og vores parlamentariske grundlag (R, SF og EL, red.) vil være enige i den bevægelse, vi laver. Hvorfor nævner jeg så ikke Konservative? Man skal aldrig sige aldrig, og vi indbyder alle til forhandling, men da vi sidst forhandlede udligningsreform, strandede det, fordi K og LA i vores øjne skævvred for meget den anden vej, og hvis det stadig er deres udgangspunkt, er vi et stykke fra hinanden.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger torsdag regeringens udspil til en reform, som skal flytte penge fra rige til fattige kommuner. Foto: Birgitte Carol Heiberg
Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger torsdag regeringens udspil til en reform, som skal flytte penge fra rige til fattige kommuner. Foto: Birgitte Carol Heiberg
Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger torsdag regeringens udspil til en reform, som skal flytte penge fra rige til fattige kommuner. Foto: Birgitte Carol Heiberg
Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger torsdag regeringens udspil til en reform, som skal flytte penge fra rige til fattige kommuner. Foto: Birgitte Carol Heiberg
Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger torsdag regeringens udspil til en reform, som skal flytte penge fra rige til fattige kommuner. Foto: Birgitte Carol Heiberg
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Debat: Gebis, kræft og grå stær - udviklingshæmmede får ikke tjekket helbredet

Min bror blev født som stærkt udviklingshæmmet i 1955. I hele mit barne-, ungdoms- og voksenliv har jeg været med til at passe på ham og har derfor lang erfaring med alle dele af “systemet”. Man kan sige meget om de generelle vilkår, vi i Danmark giver udviklingshæmmede - en af samfundets svageste grupper. Men det er ikke emnet i dag, hvor jeg vil fokusere på vores oplevelser med sundhedsvæsenet. I takt med, at min bror flyttede fra Åndsvageforsorgens fælles sovesale og i “egen bolig” i et botilbud, blev hans livskvalitet forbedret. Som ung var han, som de fleste andre, relativt sund. Med årene fik han dog flere og flere helbredsproblemer. Fælles for dem alle var, at de blev opdaget for sent. Det betød, at vi som familie ofte måtte presse på for at få min bror ordentligt undersøgt. På trods af mange opfordringer til botilbuddet kom han sjældent til lægen. Og når han endelig kom til lægen, blev han ikke altid undersøgt så grundigt og bredt, som der egentlig var behov for. Den manglende fokus på min brors sundhedsproblemer betød, at han levede med flere uopdagede sygdomme og helbredsmæssige udfordringer. En dag kom han for eksempel til at gå ind i en maskine på sit arbejde og fik en dyb flænge ved siden af øjet. Da han blev undersøgt på sygehuset fandt de årsagen: Han havde udviklet grå stær og uden at nogen havde opdaget det. Han var helt blind på det ene øje og havde meget nedsat syn på det andet. Han blev heldigvis straks opereret, men ingen ved, hvor længe han havde døjet med et stærkt nedsat syn. På samme måde gik der lang tid, før han kom til ørelægen og fik konstateret stærkt nedsat hørelse og behov for høreapparat. Han kom desværre heller ikke til regelmæssig kontrol hos tandlægen og endte derfor med gebis, som måske kunne have været undgået med den rette forebyggelse og behandling. På et tidspunkt begyndte min bror at virke træt og klage over smerter under armene. Igen måtte vi presse på for, at han kom til lægen og blev ordentligt undersøgt. Det viste sig, at han havde lymfekræft - som han også denne gang formentlig havde døjet med i flere år, før det blev opdaget. Efter diagnosen kom jeg til at spille en endnu større rolle i min brors sundhedsproblemer og var nødt til at få strammet op på hans medicinadministration, fysioterapi og adgang til hjælpemidler. Undervejs i kræftforløbet mødte vi udbredt mangel på viden om udviklingshæmning i sygehusvæsenet. Men vi mødte også nogle sundhedspersoner, som gjorde en ekstraordinær indsats for os, for eksempel det fantastiske personale på kræftafdelingen. En kæmpe hjælp, som vi altid vil være taknemmelige for. Efter et langt sygdomsforløb døde min bror af sin kræftsygdom i 2016. Når jeg ser tilbage på hans mange sundhedsproblemer og sygdomsforløb, har der især manglet to ting. For det første sundhedskompetencer og fokus blandt ansatte på botilbud. Men pædagoger kan og skal ikke være sundhedsprofessionelle. De kan dog godt være mere observerende og vidende – og ikke mindst handlende. Det kan de blive bedre til via relevant efteruddannelse. Der er for det andet også brug for langt bedre adgang til den praktiserende læge – med særligt fokus på sundhedsrisici blandt udviklingshæmmede. Jeg kan forstå i medierne, at regionspolitikerne og de praktiserende læger netop nu er i gang med overenskomstforhandlinger, og at en målrettet indsats for udviklingshæmmede er blandt emnerne. Baseret på egne bitre erfaringer med min bror (og på vegne af hans samboer gennem hele livet, hvoraf flere ikke havde nogen pårørende) kan jeg roligt sige, at det er på høje tid, at personer med udviklingshæmmede kommer frem i køen til sundhedsvæsenet. En form for tilbagevendende helbredstjek hos den praktiserende læge ville være et rigtig godt sted at starte. Jeg håber meget, at de ansvarlige regions- og lægepolitikere er enige? Hvis de ikke i fællesskab vil indføre sundhedstjek for denne sårbare gruppe, synes jeg de skylder en forklaring på, hvordan de så vil løse den himmelråbende ulighed i adgangen til sundhedsvæsenet.

Fredericia

Ved du noget?: Uønsket vaskebjørn kørt ned ved afkørsel 59

Annonce