Annonce
Fredericia

Midlertidige udvalgs skæbne afgøres inden jul

Formand for helhedsplanudvalget Turan Savas (S) og de øvrige medlemmer af udvalget har været på besøg i både Korskærparken og de øvrige almene boligområder i løbet af udvalgets periode. Udvalget blev oprettet i 2018 og har fungeret i to år. Nu skal partierne afgøre, om arbejdet skal fortsætte. Foto: Peter Leth-Larsen
Helhedsplanudvalget blev nedsat ved indgangen til denne byrådsperiode. Der er tale om et såkaldt paragraf 17 stk 4.-udvalg. Det samme er demokrati- og borgerudvalget. Begge vil gerne fortsætte arbejdet, og det afgøres om kort tid. Udvalgene koster i vederlag 100.000 kroner årligt til formændene.

Fredericia: Partierne i byrådet skal inden jul afgøre, om de to midlertidige udvalg - helhedsplanudvalget og demokrati- og borgerudvalget - skal fortsætte ind i det nye år.

- Jeg forventer, at vi får landet en politisk aftale om, hvad der skal ske, inden jul, siger borgmester Jacob Bjerregaard (S).

Hvert udvalgsformand kan fordele 100.000 kroner i vederlag. I helhedsplanudvalget går vederlaget til formanden, mens det deles mellem formand og næstformand i demokrati- og borgerudvalget.

- Hvis I nedlægger udvalgene, kan man spare pengene?

- Ja, det kan du sige, med mindre vi etablerer nye udvalg, siger Jacob Bjerregaard.

Annonce

Udvalg med udløbstid

Helhedsplanudvalget og demokrati- og borgerudvalget blev nedsat i forbindelse med konstitueringen af det nuværende byråd.

Helhedsplanudvalget har Turan Savas (S) som formand med Peder Tind (V) og Søren Larsen (S) som øvrige medlemmer.

Udvalget mødes tre-fire gange årligt.

Demokrati- og borgerudvalget har Christian Jørgensen (V) som formand, Lise Nielson (S) som næstformand, mens de menige medlemmer er Bente Ankersen (S), Marianne Thomsen (SF) og Kirsten Vad (rad.)

Udvalget mødes fire gange årligt.

Turan Savas modtager 100.000 kroner i vederlag, mens Christian Jørgensen får 60.000 kroner og Lise Nielson 40.000 kroner.

Helhedsplan med i alle udvalg

Turan Savas (S) formand for helhedsplansudvalget håber, at partierne vælger at give udvalget endnu en periode at arbejde i.

- Jeg håber, at vi får mulighed for at fortsætte arbejdet, for jeg mener, at vi har en mission. Vi skal arbejde for, at byrådet ser Fredericia som en helhed. Vi har sat en udviklingsplan i gang, og den vil vi gerne arbejde videre med, siger Turan Savas.

Han er klar over, at det kræver alle partiers opbakning, hvis udvalget skal fortsætte, men han fornemmer i sit eget parti et ønske om, at det sker.

Både han og formand for borger- og demokratiudvalget Christian Jørgensen (V) gav ved det seneste byrådsmøde en redegørelse for udvalgenes indsats og opfordring til, at udvalgene kan fortsætte.

Udvalgene har holdt tre-fire ordinære møder årligt.

Politik ud i krogene

Helhedsplansudvalget har i årets løb haft fokus på blandt andet Skanseparken og Randalsparken, som man har besøgt sammen med boli.nu og Boligkontoret Fredericia. Udvalget har fået trukket socio-økonomiske tal fra hele kommunen, så man ved, hvordan kommunen som sådan ser ud i forhold til befolkningssammensætning og udfordringer.

Udvalget har været på besøg i Gellerupparken i Aarhus for at dele erfaringer omkring fysiske udviklingsplaner.

- Vi arbejder også på at få et samarbejde i gang på tværs af udvalgene. Det er vigtigt, at vi får sat den boligsociale udviklingsplan på dagsordenen hele vejen rundt, siger Turan Savas.

Demokrati- og borgerudvalget gjorde i byrådssalen klart, at man føler, at det er lykkedes at få skubbet initiativer i gang, som har givet en god borgerdialog. Han fremhævede bl.a., at udvalget har deltaget i folkemødet på Bornholm og udvekslet erfaringer med politikere fra andre kommuner.

Udvalget har været vært for de byrådsmøder, som er blevet afviklet udenfor byrådssalen de seneste to år. For nylig var Ørsted i Skærbæk ramme om byrådsmødet, men også Veksø og Fredericia Dagblad har lagt lokaler til et anderledes byrådsmøde.

Udvalget har været på besøg i alle lokalområder, lyttet og drøftet udfordringer og ønsker i Bredstrup-Pjedsted til Taulov.

På virksomheden Veksø var Christian Jørgensen (V) vært for byråds-borger-møde i regi af demokrati- og borgerudvalget. Arkivfoto: Birgitte Heiberg
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

I stedet for en ny bro skal der anlægges en ny sti på Den gamle Lillebæltsbro

Læserbrev: Det er helt forkerte betragtninger, der ligger til grund, når der lægges op til en ny Ny Lillebæltsbro og dermed til yderligere at lægge beslag på naturværdier til fordel for gigantiske bro- og vejprojekter på bekostning af reel livskvalitet. Hvor bliver klimaudfordringerne af i denne debat? Der går desværre fortsat alt for megen monumentalisme og "se-mig-her-projekter" i politikerne: "Se JEG har været. De bygger et monument for mig". Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der i stedet sættes fokus på kvalitet frem for kvantitet - livskvalitet frem for vækst. Og det ud fra den simple betragtning, at det er vi nødt til, hvis menneskeheden skal overleve blot et par generationer endnu. "Det er", med Steen Hildebrandts ord (professor emeritus og adjungeret professor, red.), "ikke længere nok med en retningsændring. Det er nødvendigt med en total reorganisering af det samfund, den vestlige verden har indrettet sig på." Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der tænkes mere i mindre, simplere og nærværende projekter. Vi bliver nødt til at skære ned på vores forbrug, slagte den hellige ko "vækst", fjerne pseudoarbejde, nedsætte arbejdstiden og fordele arbejdet på alle ressourcekompetencer som et skridt i en ny retning og tankegang. Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der som led i en ny strategi i stedet for overvejelser om en ny broforbindelse anlægges en ny sti på Den gamle Lillebæltsbro, vel vidende at den ikke væsentligt vil kunne aflaste fremtidens forventede trafikstigning. Det skal den heller ikke: Den trafikstigning skal vi helt undgå at skabe. Giv dig tid. Brug din cykel, gå, benyt toget og nyd samvær med nye mennesker og vær med til at højne fysisk og psykisk folkesundhed.

112

Politiet har sikret overvågning efter røveri i lokal brugs: - Vi vil gerne høre fra borgerne

Annonce