Annonce
Trekantområdet

Miljøminister så og hørte om malakitgrønt-forurening i Randbøldal

Politikerne fra natur- og miljøudvalget og nogle af kommunens fagfolk var taget til Randbøldal for at drøfte mulige løsninger i forhold til oprensning af de forurenede søer ved Randbøldal med miljøminister Lea Wermelin (i midten). Ministeren gav ingen løfter, men hun lyttede til kommunens ønsker og bekymringer og kom med nye forslag til, hvordan Vejle Kommune måske kan søge nogle af penge, der skal bruges til oprensningen. Foto: Vibeke Frost Oxholm
Miljøminister Lea Wermelin (S) blev informeret om omfattende malakitgrønt-forurening i Randbøldal og om Vejle Kommunes store ønske for at finde en løsning.
Annonce

Randbøldal: Miljøminister Lea Wermelin (S) havde ikke en stor check med i lommen, da hun mandag eftermiddag besøgte Randbøldal.

Men hun lyttede og stillede spørgsmål til medlemmerne fra natur- og miljøudvalget i Vejle Kommune om den omfattende malakitgrønt-forurening i Vejle Å, der stammer fra de to opstemmede søer i Randbøldal.

Miljøministeren var inviteret til Randbøldal for at se de forurenede søer med egne øjne og samtidig drøfte løsninger med politikerne fra Vejle Kommune.

- Det er et problem, kommunen har arvet fra fortidens syndere, der brugte malakitgrønt, før man fandt ud af, hvor giftigt det faktisk er. Og det er et problem, der er blevet skubbet foran i de sidste to vandplansperioder, så der er bestemt et stort behov for at få det udbedret, sagde Lea Wermelin.

Malakit-forurening i Randbøldal

I september 2016 blev Vejle Kommune bekendt med malakitgrønt forureningen, da hollandske fødevaremyndigheder fandt malakitgrønt over grænseværdier i dambrugsfisk fra Vejle Å.
En lille mængde malakitgrønt afgives løbende fra de opstemmede søer i Randbøldal.
Malakitgrønt optages i både dambrugs- og vildtfisk, og der er målt så høje værdier i dambrugsfisk fra to nedstrøms liggende dambrug, at fisk derfra ikke må omsættes til konsum.
Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer dog, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko ved at spise fisk fra åen eller ved at drikke vand fra Randbøldal Vandværk.

Malakitgrønt bruges i flere forskellige sammenhænge, blandt andet til at farve tøj med. Engang blev det også brugt til at bekæmpe parasitter hos dambrugsfisk, frem til det blev forbudt i 1990.
Malakitgrønt og det afledte stof leucomalakitgrønt er mistænkt for at være kræftfremkalende.

Annonce

Kan der tænkes i kreative løsninger

Miljøministeren er i øjeblikket i gang med en stor undersøgelse for at blive klogere på, hvordan de danske vandløb har det generelt og samtidig få et overblik over de udfordringer, der er rundt omkring i forhold til vandmiljøet.

- Vi har desværre ikke en kiste fuld af guld, vi bare kan tage af. Derfor er min opgave som minister at finde ud af, hvordan vi prioriterer vores penge bedst i forhold til at sikre et godt vandmiljø i Danmark, fortalte hun.

Der var derfor heller ingen økonomiske løfter til Vejle Kommune her og nu. Men miljøministeren lyttede og opfordrede kommunen til at tænke kreativt for at finde de 11-14 millioner kroner, som det skønnes, at en oprensning og bortskaffelse af det forurenede slam vil koste.

- Vi har i regeringen været med til at få vedtaget en bred aftale om forskning i klimaforbedrende tiltag, hvor der er sat 1,5 milliarder kroner af til grøn forskning. Her er der blandt andet sat penge af til forskning i brug af miljøeffektive teknologier. Kunne man måske forestille sig, at man kunne udforme et lokalt projekt, hvor man prøver nye miljøeffektive teknologier af til bortskaffelse af det forurenede slam, for så kunne man måske søge nogle af pengene ad den vej, foreslog hun.

Annonce

Håber på løsningen inden for to år

De lokale byrådspolitikere var rigtig glade for, at miljøministeren havde taget imod invitationen om at komme til Randbøldal og besigtige de opstemmede søer og blive indført mere i Vejle Kommunes bekymringer, så hun kan tage det med i arbejdet med at prioritere projekter til den kommende vandplansperiode.

- Malakitgrønt-forureningen ligger som en tikkende bombe under alt det, vi gerne vil i Vejle Ådal. Det har indflydelse på naturen og på de rekreative kvaliteter, og så har vi blandt andet nogle lokale dambrug, der ikke kan afsætte deres fisk til fødevarebrug på grund af forureningen, lød det fra 2. viceborgmester Søren Peschardt (S).

Derfor er Vejle Kommune meget interesseret i at finde en løsning og gerne hurtigt.

- Vi er nødt til at få sat skub i tingene og finde en løsning. Det kan være, at vi skal se på en kommunal medfinansiering, hvis det kan være med til, at vi snart kan få gang i en oprensning. Om to år skærper EU kravene til grænseværdier for malakitgrønt yderligere, så vi vil rigtig gerne have fundet en løsning inden da, sagde Karl Erik Lund, der er formand for natur- og miljøudvalget.

På mandagens møde blev miljøministeren ligeledes orienteret om nogle af de øvrige store udfordringer, Vejle Kommune står overfor. Blandt andet klimaudfordringer og muligheden for at opstemme vand på landbrugsarealer opstrøms Grejs Å samt Projekt Sund Vejle Fjord, der går i luften ved årsskiftet. Herudover blev miljøministeren orienteret om kommunens netop vedtagne biodiversitetsplan og de forskellige samarbejdsnetværk.

Miljøminister Lea Wermelin er i øjeblikket ved at få et overblik over, hvordan det danske vandmiljø har det generelt, og hvor i landet der er udfordringer. Mandag blev hun lidt klogere på, hvordan situationen ser ud i de forurenede søer ved Randbøldal. Foto: Vibeke Frost Oxholm
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce