Annonce
Fredericia

Morfin-byen: Politiet venter på kommunen

Politiet afventer den kommunale proces, inden de eventuelt melder ud med nye tiltag mod narko- og forfinproblemet i Fredericia. Arkivfoto: Michael Bager
Borgere har afleveret over 200 forslag til en forbedret indsats mod Fredericias morfin- og narkoproblemer. Politiet har ikke sparket ind med idéer.

Fredericia: Sydøstjyllands Politi har ikke umiddelbart nogen forslag til en styrket indsats mod Fredericia morfin- og narkoproblemer.

Da Fredericia Kommune 23. september inviterede til dialogmøde på baggrund af en misbrugsanalyse og oplysninger om store lokale narko- og morfinudfordringer, deltog politiet ikke. Fra borgerne kom der over 200 forslag i kassen. Forslag, der siden har indgået i de kommunale budgetovervejelser.

Men ifølge Sydøstjyllands Politis kommunikationschef, Ulla Kaspersen, har politiet ikke en liste med idéer til nye tiltag.

Redaktionen har spurgt, hvilke idéer politiet har, og om borgerne i Fredericia kan hjælpe politiet bedre. Ulla Kaspersen skriver tilbage, at politiet afventer kommunens overvejelser og henviser til et mail-citat fra chefpolitiinspektør Klaus Munk Nielsen.

- Sydøstjyllands Politi har tidligere beskrevet den politifaglige vinkel på problemstillingen, hvor løsningerne jo i øvrigt i meget høj grad skal findes ud fra en social –, forebyggelses - og misbrugsbehandlings vinkel. Der er nu en politisk og budgetmæssig proces i gang Fredericia Kommune, og Sydøstjyllands Politi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Fredericia Kommune og andre god kræfter i Fredericia, hver ud fra vores ansvarsområde og faglige ekspertise, citerer Ulla Kaspersen chefpolitiinspektøren for at sige.

Redaktionen har bedt om et interview, men har fået afslag på yderligere kommentarer.

Annonce
Det er jo helt, helt vildt.

Karina Lorentzen (SF)

Hvad siger justitsministeren?

Også på Christiansborg er spørgsmålet om nye politi-tiltag kommet på bordet.

SF's retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt, der er valgt i Kolding, betegner den fredericianske misbrugsrapports konklusioner som "helt, helt vilde". Hun har på baggrund af analysen og Elbobladets artikler om morfin- og narkoudfordringerne stillet spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Vil ministeren kommentere på behovet for, at politiet opgraderer sin indsats i Fredericia mod morfin (og anden receptpligtig medicin), der sælges ulovligt?, spørger hun.

Analysen, der er udarbejdet af Center for Rusmiddelforskning, viser blandt andet, at op til 50 procent af de lokale unge under 18, der har været i misbrugsbehandling de senere år, har haft et morfin-misbrug.

Karina Lorentzen Dehnhardt (S) har stillet spørgsmål til justitsministeren for at høre, om politiet vil tage nye skridt mod narko- og morfin-udfordringerne i Fredericia. Foto: Steen Brogaard
Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia

Bredt forlig på plads: Flere upopulære spareforslag blev pillet af bordet

112

Brand i skorsten: Ejer slukkede fyret

Læserbrev

Et kup i Sanddal

Læserbrev: Selv om der efterhånden er gået en rum tid, er der stadig mange beboere i Sanddal, der ikke kan glemme, hvad der skete på den ordinære generalforsamling i Sanddal Haveforening af 1930 tilbage i slutningen af marts. Her blev de vidne til ikke mindre end et regulært kup. Haveforeningen tager sig af pleje og vedligeholdelse af stier, skrænt og strandareal. De 52 medlemmer er fordelt på Carl Roses Vej, Kampmannsvej, Sauersvej, Sanddalvej, Fredericiavej og den lille Sanddal Strandsti. Nogle få beboere på strandstien har i flere år forsøgt at få lov at fælde træer på fællesarealet, fordi de generede deres havudsigt. Hver gang er forslaget blevet nedstemt på generalforsamlingen. Et af husene fældede for tre år siden et par træer i den tro, at de stod på deres areal. De gjorde de ikke. Sagen endte i retten, og grundejeren måtte betale en erstatning til foreningen på ca. 100.000 kr. Andre træer på fællesarealet er der blevet hamret søm i, ligesom tre træer med en motorsav fik skåret en ring rundt om barken for at få dem til at visne. Godt tre uger før generalforsamlingen i marts blev dagsorden udsendt, og heraf fremgik det, at der ikke var indkommet forslag. Ingen tænkte nærmere over, at vedtægterne tillader, at forslag først kan indsendes kun otte dage før. Den mulighed udnyttede et par af beboerne på Sanddal Strandsti. De udarbejdede et forslag om at fjerne de sidste træer på skråningen, og det blev personligt lagt i formandens postkasse præcis otte dage før. Formanden nåede kun at alarmere et par medlemmer. I forvejen har generalforsamlinger aldrig været noget tilløbsstykke i foreningen, så kun en snes medlemmer mødte op i Erritsø Hallen. Dirigenten indledte mødet med at fortælle, at der efter udsendelsen af dagsorden lovligt var indkommet et forslag om træfældning. Medlemmerne skulle altså stemme om et forslag, som de ikke havde set på skrift. Normalt ville forslaget blive nedstemt, som det var sket så ofte før. Magtforholdet var da 15 mod 4 i træernes favør. Men ved afstemningen chokerede forslagsstilleren forsamlingen, da han lagde ikke færre end 18 fuldmagter på bordet. Fuldmagterne var blevet indhentet i dagene før hos medlemmer, der var ligeglade eller var tilhænger af træfældning. Forslagsstilleren forsvarede sig med, at der i vedtægterne intet står om fuldmagter, og når det ikke er ulovligt, må det altså være lovligt! Dermed var kuppet en realitet. Forslaget blev vedtaget med 22 mod 15 stemmer. Et par medlemmer forlod generalforsamlingen i vrede – og efterfølgende nedlagde alle fem bestyrelsesmedlemmer deres poster. Der blev valgt en ny bestyrelse med beboere fra forslags-gruppen. Til ny formand blev valgt advokat Mads Thejl Hansen, der også er kendt som klummeskribent i Fredericia Dagblad. Kuppet blev ført ud i livet allerede næste morgen, hvor anlægsgartnerfirmaet Tefax mødte frem med motorsave. Nogle få dage efter generalforsamlingen indsendte en beboer et læserbrev til Fredericia Dagblad om, hvad der var sket, men læserbrevet kom af uransagelige grunde aldrig i avisen. Jeg blev i sommer bekendt med sagen under et middagsselskab i Sanddal. Jeg og flere medlemmer fra den afgående bestyrelse, har i flere måneder forsøgt at få avisen til at skrive om denne helt usædvanlige historie. Men det er ikke lykkedes.

Sydjylland

Hjertestop-ordning har klaret sig over al forventning: Nu overvejer regionen at skrotte den

Fredericia For abonnenter

83-årige Tove får hjælp af privat firma hver dag: Er meget ked af ændring

Annonce