Annonce
Danmark

Muhammedtegningerne skabte fundamentet til Lindholm-løsning

Annonce

Efter mediernes afsløring af Irans afvisning af et møde om hjemsendelse af afviste asylansøgere på grund af baggrundsbilledet på integrationsminister Inger Støjbergs iPad - en af de omstridte Muhammedtegninger - bliver vi igen mindet om tegningernes betydning for dansk politik. Støjbergs forkærlighed for Muhammedtegningerne skyldes næppe alene hendes sympati for karikaturtegneren Kurt Westergaard, hendes forsvar for ytringsfrihed og de danske frihedsværdier. Muhammedtegningerne har i høj grad skabt et gunstigt klima, der har banet vejen for ministerens politik og med succes fremmet hendes politiske karriere.

Tegningerne og den efterfølgende krise har haft vidtrækkende konsekvenser for og indflydelse på det danske samfund, diskussionen om danskhed og ikke mindst integrationspolitikken - og en væsentlig betydning for dehumaniseringen af herboende muslimer og det voldsomme højreskred i dansk politik. Det, som af Jyllands Posten var tænkt som en legitim udfordring af herboende ekstremistiske, muslimske miljøer og deres manglende forståelse og respekt for ytringsfrihed og religionskritik, udviklede sig til en regulær kampagne, som ikke kun gik efter islamisterne, men også stigmatiserede og mistænkeliggjorte ganske almindelige, konservative og moderate muslimer. Godt hjulpet af islamisterne og de forræderiske, såkaldte imamer, som tog alle herboende muslimer som gidsler, og uden legitimitet eller mandat egenhændigt drog ned til Mellemøsten og piskede en hadsk stemning mod vores allesammens Danmark.

Denne kampagne, snedigt kamufleret som en kamp for ytringsfrihed, har i stort omfang definereret den efterfølgende ideologiske "værdikamp" i Danmark. Krisen var med til at udstille herboende muslimer som en udemokratisk og uintegrerbar gruppe i Danmark. Og dermed skabe grobund for den politiske og folkelige opbakning bag begrænsningen af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere fra Mellemøsten og de muslimske lande og brugt som et politisk instrument for at lave stramninger på udlændingeområdet. Uden tegningerne og den efterfølgende krise var Lindholm-projektet og interneringen af afviste asylansøgere og folk på tålt ophold aldrig blevet en realistisk mulighed.

Derfor undrer det mig ikke, at integrationsministeren bevidst vælger Muhammedtegningerne som et baggrundsbillede på sin computer, hun kan spejle sig i og bruge som sit inspirerende, ideologiske ekkokammer. Støjberg, som stolt fejrer stramninger på udlændingeområdet og andre menneskers ulykker med kage, bruger tegningerne som legitimering af sin menneskefjendske politik. Hvordan vil hun ellers, ikke kun som politiker, men også som menneske, kunne se sig selv i spejlet, når hun konstant konkurrerer med Martin Henriksen om, hvem der skal være mest perfid og ondskabsfuld overfor andre mennesker og deres ulykke?

Ytringsfrihed er en fantastisk værdi, som skal ånde magthaverne i nakken og modvirke magtmisbrug. Men når de selvsamme magthavere kaprer og misbruger ytringsfrihed som et undertrykkende redskab til at banke de svage og udsatte grupper i samfundet med, så bliver ytringsfrihedens ædle værdi udvandet. Inger Støjberg og store dele af højrefløjen har siden Muhammedkrisen med stor succes taget patent på ytringsfriheden og gjort sig selv til talsmænd for forsvaret af vores frihedsrettigheder. Og de har vundet værdikampen så stort, at de nu er godt i gang med undergrave de selvsamme frihedsværdier, som de i sin tid påstod at ville forsvare og værne om. Vores frihedsrettigheder og vores retssamfund er i dag mere truet af højrefløjens umættelige, grænseløse populisme end af muslimerne, den faretruende migration og indvandring.

Dansk udlændingepolitik bar gennem 1980'erne og 1990'erne præg af uansvarlighed og en laissaiz-faire holdning med al for megen fokus på rettigheder og for lidt på pligterne i forhold til de nytilkommende borgere. Danmark er et lille land; derfor er det også begrænset, hvor mange udlændinge Danmark kan rumme og integrere, uden at det går udover sammenhængskraften. Så stramninger var utvivlsomt berettigede og nødvendige. Problemet er imidlertid, at vi især de seneste par år i et accelererende tempo er gået fra den ene grøft over til den modsatte. I dag er den danske regering med Inger Støjberg i spidsen i deres "strammermani" stolte af, at vi bevæger os på "kanten af konventionerne". Ordentlighed, fornuft og ikke mindst proportionalitet er i praksis fuldstændigt sat ud af kraft.

Hvad vil vores regering og DF f.eks. opnå ved at sende og internere en mindre gruppe udviste udlændinge til en lille, isoleret ø efter at disse har afsonet deres straf, men ikke kan udsendes til deres oprindelsesland? Hvad vil man opnå ved at fratage disse mennesker muligheden for at arbejde eller uddanne sig, og i stedet spærre dem inde og afskære dem for muligheden for omgang med det omgivende, normale samfund? Hvor er proportionaliteten hen, når man i forbindelse med de seneste finanslovsforhandlinger vælger ikke bare at fordoble, men 10-15-doble straffen for manglende opfyldelse af opholds- og meldepligt? Lindholmlejren vil utvivlsomt tvinge nogle af de udviste kriminelle til at rejse ud af landet grundet de utålelige rammer. Disse tiltag kan ikke andet end destabilisere de berørte og føre til øget desperation hos dem. Desperate mennesker, hvis eksistensgrundlag bliver fuldstændig fjernet under dem, vil efter min opfattelse udgøre en langt større sikkerhedsrisiko end i dag.

I stedet for spilde tæt på en milliard kroner på Lindholmlejren - og samtidig ødelægge Danmarks omdømme internationalt - burde regeringen hellere målrettet og med diplomatisk snilde arbejde på at lave bilaterale aftaler med modtagelandene om frivillig modtagelse af deres statsborgere.

Illustration: Gert Ejton
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia For abonnenter

Vidste du det?: Derfor er der konstant rødt ved overgang uden nogen gående

Annonce