Annonce
Vejle

Nu er det alvor: Pengene til socialt udsatte SKAL findes, mener byrådets partier

Byrådsmøde i Vejle 17 Januar 2018Foto: Yilmaz Polat
I den kommende uge forhandles kommunens økonomi for 2020 på plads - vi har bedt om de syv partiers holdning til de pressede socialområder.
Annonce

Vejle: Torsdag sætter forhandlere fra byrådets syv partier sig til rette i et mødelokale på tredje sal i kommunens økonomiudvalg.

Inden solen går ned, skulle de gerne nå til enighed om, hvordan skattekronerne og diverse tilskud fra staten skal bruges i 2020 og de følgende tre år.

I modsætning til mange andre kommuner står der ikke millionbesparelser på programmet. Landets nu femtestørste kommune med et budget på 6,5 milliarder kroner har en sund økonomi. Men de seneste år er udgifterne på det sociale område løbet stærkere end forudset. Det kan mærkes på voksenområdet og på børne- og familieudvalgets budget for specialområdet.

Avisen har bedt forhandlerne for de syv partier gøre rede for, hvordan de ser på situationen.

1 Søren Peschardt (Socialdemokratiet) - 11 mandater

Det er på ingen måde ny viden, at der er økonomisk ubalance på de to helt centrale velfærdsområder. Det er løbende blevet oplyst og det fremgik KLART også af sidste års budgetmateriale.

Vi forlod budgetforhandlingerne i 2018 - og lavede sammen med SF et budgetforslag, der i langt højere grad ville have forholdt sig til de udfordringer, vi har. Dette budgetforslag fik vi som bekendt ikke tilslutning til.

Der er blevet udfærdiget et “mulighedskatalog”, men dette katalog er intet andet end et sminket navn og er reelt et sparekatalog. Det siger vi fra vores parti klart fra over for.

Vejle Kommunes solide økonomi giver os mulighed for, at vi ved næste uges budgetforhandlinger prioriterer disse områder - det har vores første prioritet! Lad os lave et ordenligt og ærligt budget, der sætter en klar retning for, hvor vi vil hen også på disse områder.

Det, der sidste år - af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, radikale og Liberal Alliance - blev italesat som et “historisk løft”, blev til yderligere udhuling af servicen for de medborgere, vi netop er sat i verden for at finde løsninger til. Det skal slutte nu - de vilkår vi på disse områder tilbyder vore borgere og ansatte, kan vi på ingen måder være bekendt.

2 Christoffer Melson (Venstre) - 10 mandater

Vi vil gerne bruge flere midler, og det giver vores robuste økonomi heldigvis også mulighed for. Vi håber at nå så langt, at der i hvert fald ikke skal kigges alt for dybt i katalogerne.

Men den præcise prioritering må forhandlingen afgøre. Der skal dog ikke herske tvivl om, at det er de to områder, vi synes er vigtigst at prioritere.

3 Lone Myrhøj (SF) - tre mandater

Det såkaldte “mulighedskatalog” er et pænere ord for besparelser, og det gør ikke spareforslagene bedre, at de er pakket ind i andet papir. SF vil ikke være med til at spare på hverken social, psykiatri og handicap eller på børne- og familieudvalgets område. Det giver ingen mening, og vi har råd til at gøre det ordentligt i Vejle Kommune.

De besparelser, der er lagt op til, hvis ikke der i budgetforliget findes de nødvendige midler, er uacceptable og rammer børnefamilier og socialt udsatte.

SF ønsker at forhindre besparelser og ser det som vores fornemste opgave ved de forestående forhandlinger. Det vil jo være fuldstændig grotesk at begynde at dele penge ud, samtidig med at vi skærer, der hvor der er allermest brug for et løft.

4 Kenneth Fredslund (Dansk Folkeparti) - tre mandater

Det ligger os i Dansk Folkeparti meget på sinde, at vores udfordrede medborgere skal sikres ordenlige vilkår og rammer. Med dette i mente går vi fortrøstningsfuldt til budgetforhandlingerne, og vi vil naturligvis kæmpe for, at der findes gode løsninger også på dette område.

Inden for de rammer, vi er pålagt, om muligt, vil vi altså arbejde for en løsning, der meget gerne holder på den lange bane, og derved sikrer stabilitet på området, samt skaber ordentlige forhold. Vi tror på, det er muligt.

5 Dan Arnløv (Konservative) - to mandater

Vi går efter et godt og ansvarligt budget, der fortsætter den ansvarlige og fornuftige kurs for Vejle Kommunes økonomi.

Der er elementer i muligheds-kataloget, der forkommer uspiselige og elementer, der måske kan give mening.

Jeg forventer så i øvrigt, at den røde regering kommer med de penge, de lovede under valgkampen for kort tid siden - penge til handicap og specialområdet.

6 Torben Elsig-Pedersen (Radikale) - et mandat

Radikale Venstre ser det som den vigtigste opgave i årets budgetforhandling at styrke økonomien i både børne/familieområdet og i voksenområdet. Vi bør lave et "nødvendighedens budget", som tager udgangspunkt i udfordringerne med flere voksne og flere børn og unge, som har behov for specialtilbud. Løser vi ikke denne nødvendige opgave ved at tilføre flere penge, så har vi ikke løst vores opgave. Aktuelt har BFU-området et underskud på 30 mio. kr. og voksenområdet lidt mindre.

Hvis ikke der tilføres betydelige midler til BFU, er der ingen anden udvej end direkte nedskæringer på vores skoler og daginstitutioner, for der er stort set ikke andre steder, hvor vi kan hente pengene inden for området. Forvaltningen har udarbejdet et spare- og omstillingskatalog, som byrådets partier er oplyst om forud for forhandlingerne, og derfor forestiller jeg mig også, at der er politisk vilje til først og fremmest at løse de udfordringer, der er på BFU og voksen-områderne, før der bliver plads til andre nye initiativer.

Jeg så gerne, at vi havde råd til at hæve kvaliteten i form af flere medarbejdere i både daginstitutioner og skoler, men lige nu ser den økonomiske virkelighed sådan ud, at vi skal kæmpe for at bevare den nuværende kvalitet. Kort og godt handler det om at bevare den kvalitet, vi har i vores tilbud.

7 Anja Daugaard (Liberal Alliance) - et mandat

Fra mit parti er vi klar til at gå langt for at få løst de økonomiske problemstillinger. Vi må se, om der kan være noget at hente på administrationsområdet. Selve muligheds-kataloget er svært at pille i, før vi sidder i en forhandling. Men som jeg ser det, kan det være nødvendigt at se ud over socialområdet. Det kunne måske være på kulturbudgettet, vi kan hente noget.

Jeg er ikke bleg for at skære andre steder for at finde de nødvendige midler. På længere sigt skal vi se på, om det er nødvendigt at styrke folkeskole og daginstituioner for på den måde at forebygge nogle af de sociale udfordringer, vi kæmper med.

Spareforslag i mulighedskataloget

Det såkaldte mulighedskatalog ridser forskellige forslag op til effektiviseringer på voksenområdet.

Der bliver især peget på en yderligere effektivisering af kommunens botilbud på 1 procent - altså en tilsvarende øvelse, som bostederne var igennem i foråret. Det vil give en budgetreduktion på 4,8 millioner kroner.

I forbindelse med de andre forslag, har man kigget på de opgaver, som Vejle Kommune løser, der ikke er såkaldte skal-opgaver.

Blandt forslagene peger forvaltningen på:

Nedlæggelse af to stillinger inden for den opsøgende sygepleje - 1,1 millioner kroners besparelse.

Flytte Cafébutikken til Papirfabrikken - 2,1 millioner kroners besparelse på længere sigt.

Reduktion af én opsøgende medarbejder ved RusmiddelCenteret - 0,45 millioner kroners besparelse..

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia

Mand på Østerstrand truede med at stikke folk med kniv: Sigtet for trusler på livet

Annonce