Annonce
Fredericia

Nu får Den Gamle Lillebæltsbro hård hud på ryggen

Ovenpå den nye, røde fugtmembran på Den Gamle Lillebæltsbro lægges lige nu første af to afsluttende lag asfalt. Foto: NCC
Asfaltholdet er landet. Først en hård kerne. Så det øverste slidlag. Broåbning stadig sat til oktober.

Fredericia: Den har lige været skrigrød - vejbanen på Den Gamle Lillebæltsbro. Fordi en fugtmembran blev lagt ned i forbindelse med den langvarige renovering.

Nu er vejen sort igen.

Entreprenøren NCC asfalterer på broen fra 1935, hvis dæk til biler Vejdirektoratet sætter grundigt i stand i år. Ovenpå membranen lægges først støbeasfalt og til sidst det slidlag, vi kører på.

Det skriver NCC i en pressemeddelelse:

- Støbeasfalten er særlig tæt og beskytter broen mod vand ovenfra. Når vi nærmer os åbningen af broen, skal NCC lægge asfaltslidlaget øverst.

Annonce
Entreprenøren NCC er de næste uger i gang med asfaltarbejde på Den Gamle Lillebæltsbro. Foto: NCC

Holder mindst 50 år

Projektleder i Vejdirektoratet, Janie Winther Ipsen, oplyser til Fredericia Dagblad, at tidsplanen er vejrafhængig, men målet er stadig broåbning til oktober.

Janie Winther Ipsen fortæller, at asfaltarbejdet tager nogle uger. Fem mekaniske såkaldte dilatationsfuger er også erstattet med nye. Fugerne ligger på tværs i vejbanen og sørger som en slags lameller for, at broen kan holde til de bevægelser, som fremkaldes under de bærende elementers temperaturudvidelser og -sammentrækninger. Derudover forsynes vejbanen også med elastiske fuger. 19 styk. Ligeledes på tværs. Når de er klar, mangler man egentlig kun at montere rækværket ind til jernbanen igen.

Vejdirektoratet vurderer, at den omfattende renovering - herunder udskiftningen af brodækkets gamle, hårde, armerede beton - giver den 84-årige dame mindst 50 år mere at leve i. Dog kan slidlaget øverst ske at skulle udskiftes igen.

Annonce
Forsiden netop nu
112

Brand i skorsten: Ejer slukkede fyret

Læserbrev

Et kup i Sanddal

Læserbrev: Selv om der efterhånden er gået en rum tid, er der stadig mange beboere i Sanddal, der ikke kan glemme, hvad der skete på den ordinære generalforsamling i Sanddal Haveforening af 1930 tilbage i slutningen af marts. Her blev de vidne til ikke mindre end et regulært kup. Haveforeningen tager sig af pleje og vedligeholdelse af stier, skrænt og strandareal. De 52 medlemmer er fordelt på Carl Roses Vej, Kampmannsvej, Sauersvej, Sanddalvej, Fredericiavej og den lille Sanddal Strandsti. Nogle få beboere på strandstien har i flere år forsøgt at få lov at fælde træer på fællesarealet, fordi de generede deres havudsigt. Hver gang er forslaget blevet nedstemt på generalforsamlingen. Et af husene fældede for tre år siden et par træer i den tro, at de stod på deres areal. De gjorde de ikke. Sagen endte i retten, og grundejeren måtte betale en erstatning til foreningen på ca. 100.000 kr. Andre træer på fællesarealet er der blevet hamret søm i, ligesom tre træer med en motorsav fik skåret en ring rundt om barken for at få dem til at visne. Godt tre uger før generalforsamlingen i marts blev dagsorden udsendt, og heraf fremgik det, at der ikke var indkommet forslag. Ingen tænkte nærmere over, at vedtægterne tillader, at forslag først kan indsendes kun otte dage før. Den mulighed udnyttede et par af beboerne på Sanddal Strandsti. De udarbejdede et forslag om at fjerne de sidste træer på skråningen, og det blev personligt lagt i formandens postkasse præcis otte dage før. Formanden nåede kun at alarmere et par medlemmer. I forvejen har generalforsamlinger aldrig været noget tilløbsstykke i foreningen, så kun en snes medlemmer mødte op i Erritsø Hallen. Dirigenten indledte mødet med at fortælle, at der efter udsendelsen af dagsorden lovligt var indkommet et forslag om træfældning. Medlemmerne skulle altså stemme om et forslag, som de ikke havde set på skrift. Normalt ville forslaget blive nedstemt, som det var sket så ofte før. Magtforholdet var da 15 mod 4 i træernes favør. Men ved afstemningen chokerede forslagsstilleren forsamlingen, da han lagde ikke færre end 18 fuldmagter på bordet. Fuldmagterne var blevet indhentet i dagene før hos medlemmer, der var ligeglade eller var tilhænger af træfældning. Forslagsstilleren forsvarede sig med, at der i vedtægterne intet står om fuldmagter, og når det ikke er ulovligt, må det altså være lovligt! Dermed var kuppet en realitet. Forslaget blev vedtaget med 22 mod 15 stemmer. Et par medlemmer forlod generalforsamlingen i vrede – og efterfølgende nedlagde alle fem bestyrelsesmedlemmer deres poster. Der blev valgt en ny bestyrelse med beboere fra forslags-gruppen. Til ny formand blev valgt advokat Mads Thejl Hansen, der også er kendt som klummeskribent i Fredericia Dagblad. Kuppet blev ført ud i livet allerede næste morgen, hvor anlægsgartnerfirmaet Tefax mødte frem med motorsave. Nogle få dage efter generalforsamlingen indsendte en beboer et læserbrev til Fredericia Dagblad om, hvad der var sket, men læserbrevet kom af uransagelige grunde aldrig i avisen. Jeg blev i sommer bekendt med sagen under et middagsselskab i Sanddal. Jeg og flere medlemmer fra den afgående bestyrelse, har i flere måneder forsøgt at få avisen til at skrive om denne helt usædvanlige historie. Men det er ikke lykkedes.

Fredericia

Borgere får besked om skift af privat hjemmehjælp: Men kommunen afventer endelig underskrift

Annonce