Annonce
Fredericia

Nu skal Skærbækvej rettes ud - rundkørsler skal væk

Rundkørslen ved motorvejen og Adelvej skal nedlægges. Til- og frakørsler skal mødes på Skærbækvej i et lysreguleret kryds, mens Adelvej skal forlægges og ramme rundkørslen ved Arla. Sådan lyder løsningsforslaget, som bygger på en analyse af trafikmængderne i 2035. Bag analysen står Fredericia Kommune og Vejdirektoratet. Arkivfoto: Peter Honoré
To rundkørsler fjernes for at lette trafikpresset ved motorvejsnettet på Skærbækvej. Hejse-rundkørslen skal samme vej, men først i næste omgang, lyder det i analyse af infrastrukturen i DanmarkC, som Fredericia Kommune har gennemført i samarbejde med Vejdirektoratet.

Fredericia: Anlægsmillioner til omlægning af rundkørsler på Skærbækvej er blandt de parametre, politikerne skal forholde sig til i forbindelse med budgetlægningen for de kommende år. I samarbejde med Vejdirektoratet har Fredericia Kommunes vejingeniører taget pulsen på trafiksituationen frem til 2035, og den kræver handling.

- Der er kommet flere biler og ikke mindst flere store lastbiler, der skal til og fra DanmarkC. Det betyder ganske enkelt at rundkørslerne sander til. Det giver allerede i dag lange køer ud af motorvejen, siger trafikplanlægger Morten Svanborg.

Løsningen er at droppe rundkørslerne til fordel for lysregulering.

- En rundkørsel er effektiv til at afvikle trafik, hvis der er 8000-9000 biler i timen. Men når vi er oppe på omkring 12.000 biler, er det ikke effektivt nok, siger Morten Svanborg.

Annonce
Sådan forestiller Fredericia Kommunes vejingeniører og Vejdirektoratet sig, at Skærbækvej kan omlægges, så trafikken lettere kan passere. Grafik: JFM

Adelvej forlægges

Konkret går planen ud på at droppe de store rundkørsler, hvor motorvejsnettet i dag kobles på Skærbækvej. Afkørslerne skal i stedet lande i kryds, som er reguleret med trafiklys.

- Det giver alt andet lige en hurtige afvikling, og det gælder også for trafikken på Skærbækvej, så vi slipper for, at der dannes kø som stuver op, siger Morten Svanborg.

Mens rundkørsler nedlægges, bliver Adelvej forlagt og kobles på den eksisterende rundkørsel ved Arla.

Rundkørslen får fremover fire ben - af og på Skærbækvej, et til Arla og Dronningens Kvarter og et til Adelvej-Taulov.

Desuden forlægges Nordensvej, så den også kobles på et signalanlæg i sammenhæng med Europavej.

- Vi har samtidigt anmodet Vejdirektoratet om, at vi i denne omgang opgiver at lave den østvendte rampe til E20, som ellers har været planlagt. De analyser, vi har fået udarbejdet, viser, at der vil være så få, der vil benytte afkørslen, at vi og Vejdirektoratet kan spare pengene der og i stedet fokusere på at lave ændringerne på Skærbækvej, siger Morten Svanborg.

Pris afventer skitseprojekt

Politikerne har under budgetforhandlingerne fået præsenteret infrastrukturanalysen og løsningsforslaget til at få løst trafikudfordringerne i DanmarkC. Der ligger endnu ikke en vurdering af, hvad projektet vil koste at gennemføre.

- Det får vi en ide om, når vi går videre med at få udarbejdet et decideret skitseprojekt for om- og udbygningerne. Det skal blandt andet fastlægge, hvor store arealer vi får behov for at købe, siger Morten Svanborg.

Skitseprojektet er afgørende for, hvorvidt der kan findes statslige midler til Vejdirektoratets andel af projektet.

- Der skal ses på den samlede økonomi i projektet - også den samfundsmæssige effekt i, at man ikke skal holde i kø, som det er tilfældet i dag. Når det er på plads, skal vi afvente, om Vejdirektoratet kan få penge til at medfinansiere en del af projektet, siger Rene Olesen.

Bagefter kommer Hejse

Omlægningen af rundkørslerne omkring motorvejsnettet er første fase i at få trafikken til at glide lettere på Skærbækvej.

- Vi vil også gerne omlægge rundkørslen ved Hejse til et lysreguleret kryds. Det er samme problemstilling, at trafikken ikke kan glide hurtigt nok igennem. Vi er klar over, at vi ikke kan sætte begge projekter i gang på samme tid, så vi afventer i første omgang, om vi kan få mulighed for at gennemføre løsningen ved motorvejene, siger Morten Svanborg.

For første prioritet er at få løst udfordringen ved motorvejstilslutningen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur

Kæmpestort million-underskud får konsekvenser: Fredericia Teater siger farvel til mange medarbejdere

Læserbrev

SF mangler stadig svar i sagen om konsulent-besparelser

Læserbrev: Fredericia Dagblad lagde 23. januar igen spalteplads til nok et indlæg omhandlende Fredericia Kommunes brug af privat konsulentfirma til besparelser på socialt udsatte og handicappede borgeres botilbud. Denne gang var det koncernchef Yelva Bjørnholdt Jensen, som på vegne af Fredericia Kommune var ude med et indlæg. Det havde dog været klædeligt, hvis det stedet havde været en formand for et af de ansvarlige udvalg som udtalte sig. I Kolding har byrådet truffet den beslutning, at man selv påtager sig ansvaret for de besparelser, som man finder nødvendige. Det har den fordel, at der alt andet lige skal findes færre penge, når der ikke skal kastes flere 100.000 kroner. efter et privat konsulentfirma som Anne Brorson Consulting. Vi må formode, at koncernchefen har afstemt sit indlæg med de politisk ansvarlige? Indlægget besvarer dog stadig ikke de spørgsmål, SF tidligere har rejst, så nu spørger vi lige igen! Mener man seriøst, at man kan spare 3,7 millioner kroner på botilbud, uden borgerne kan mærke det? Tror man på, at borgerens indsats er uændret? 3,7 millioner svarer til årslønnen for minimum 10 pædagoger eller 10 SOSU-assistenter fordelt på 13 borgere! Der mangler ligeledes stadig svar på, om de berørte borgere er orienteret om, at deres private oplysninger er blevet delt, med en privat virksomhed? Det er selvfølgeligt helt legalt og inden for lovgivningens rammer og intention at følge op på om borgeren stadig får det relevante tilbud, men det er bestemt ikke nogen ny opfindelse at holde status- og opfølgningsmøder. I de tilfælde, hvor borgere har fået det bedre, er det naturligt med en ny vurdering, som i SF's optik bør ske i et samarbejde mellem den kommunale sagsbehandler og borgeren. F.eks ved brug af det man blandt fagfolk kalder en VUM (Voksen udredningsmetode), en metode socialrådgivere og socialformidlere er uddannet til at bruge. I SF mener vi, at kommunens brug af spare-konsulenter kan begrænse borgerens retskrav på at blive partshørt, når støtten forhandles ned. Når dette uvæsen har fået lov til at brede sig, er det jo ikke, fordi der er dårlige sagsbehandlere på de sociale voksenområder. Forklaringen er snarere den underfinansiering, der er og har været over en årrække på handicap- og udsatteområdet. Det er tydeligvis ikke her, 'det historiske velfærdsløft' er faldet. I betragtning af den solide økonomi, vi efter sigende har Fredericia, bør det være muligt på ordentlig vis at finde den nødvendige finansiering til handicappede og socialt udsatte borgeres tilbud, uden der skal gå kræmmermarked i aftalerne. Vi ser stadig i forventning frem til at få svar på vores spørgsmål meget gerne fra medlemmerne fra de fra de to udvalg, som sagerne hører under. Når byrådet i Kolding kan forholde sig til problematikkerne, kan det jo ikke passe at det skal være så svært at få de ansvarlige politikkere til svare.

Fredericia For abonnenter

Folk på sociale medier ængstelige over barbering af volden: Men eksperter er helt rolige på dyrenes vegne

Trekantområdet

Borgerforening i Viuf gør klar til kamp mod store solcelleparker

Annonce