Annonce
Fredericia

Nu skal Skærbækvej rettes ud - rundkørsler skal væk

Rundkørslen ved motorvejen og Adelvej skal nedlægges. Til- og frakørsler skal mødes på Skærbækvej i et lysreguleret kryds, mens Adelvej skal forlægges og ramme rundkørslen ved Arla. Sådan lyder løsningsforslaget, som bygger på en analyse af trafikmængderne i 2035. Bag analysen står Fredericia Kommune og Vejdirektoratet. Arkivfoto: Peter Honoré
To rundkørsler fjernes for at lette trafikpresset ved motorvejsnettet på Skærbækvej. Hejse-rundkørslen skal samme vej, men først i næste omgang, lyder det i analyse af infrastrukturen i DanmarkC, som Fredericia Kommune har gennemført i samarbejde med Vejdirektoratet.

Fredericia: Anlægsmillioner til omlægning af rundkørsler på Skærbækvej er blandt de parametre, politikerne skal forholde sig til i forbindelse med budgetlægningen for de kommende år. I samarbejde med Vejdirektoratet har Fredericia Kommunes vejingeniører taget pulsen på trafiksituationen frem til 2035, og den kræver handling.

- Der er kommet flere biler og ikke mindst flere store lastbiler, der skal til og fra DanmarkC. Det betyder ganske enkelt at rundkørslerne sander til. Det giver allerede i dag lange køer ud af motorvejen, siger trafikplanlægger Morten Svanborg.

Løsningen er at droppe rundkørslerne til fordel for lysregulering.

- En rundkørsel er effektiv til at afvikle trafik, hvis der er 8000-9000 biler i timen. Men når vi er oppe på omkring 12.000 biler, er det ikke effektivt nok, siger Morten Svanborg.

Annonce
Sådan forestiller Fredericia Kommunes vejingeniører og Vejdirektoratet sig, at Skærbækvej kan omlægges, så trafikken lettere kan passere. Grafik: JFM

Adelvej forlægges

Konkret går planen ud på at droppe de store rundkørsler, hvor motorvejsnettet i dag kobles på Skærbækvej. Afkørslerne skal i stedet lande i kryds, som er reguleret med trafiklys.

- Det giver alt andet lige en hurtige afvikling, og det gælder også for trafikken på Skærbækvej, så vi slipper for, at der dannes kø som stuver op, siger Morten Svanborg.

Mens rundkørsler nedlægges, bliver Adelvej forlagt og kobles på den eksisterende rundkørsel ved Arla.

Rundkørslen får fremover fire ben - af og på Skærbækvej, et til Arla og Dronningens Kvarter og et til Adelvej-Taulov.

Desuden forlægges Nordensvej, så den også kobles på et signalanlæg i sammenhæng med Europavej.

- Vi har samtidigt anmodet Vejdirektoratet om, at vi i denne omgang opgiver at lave den østvendte rampe til E20, som ellers har været planlagt. De analyser, vi har fået udarbejdet, viser, at der vil være så få, der vil benytte afkørslen, at vi og Vejdirektoratet kan spare pengene der og i stedet fokusere på at lave ændringerne på Skærbækvej, siger Morten Svanborg.

Pris afventer skitseprojekt

Politikerne har under budgetforhandlingerne fået præsenteret infrastrukturanalysen og løsningsforslaget til at få løst trafikudfordringerne i DanmarkC. Der ligger endnu ikke en vurdering af, hvad projektet vil koste at gennemføre.

- Det får vi en ide om, når vi går videre med at få udarbejdet et decideret skitseprojekt for om- og udbygningerne. Det skal blandt andet fastlægge, hvor store arealer vi får behov for at købe, siger Morten Svanborg.

Skitseprojektet er afgørende for, hvorvidt der kan findes statslige midler til Vejdirektoratets andel af projektet.

- Der skal ses på den samlede økonomi i projektet - også den samfundsmæssige effekt i, at man ikke skal holde i kø, som det er tilfældet i dag. Når det er på plads, skal vi afvente, om Vejdirektoratet kan få penge til at medfinansiere en del af projektet, siger Rene Olesen.

Bagefter kommer Hejse

Omlægningen af rundkørslerne omkring motorvejsnettet er første fase i at få trafikken til at glide lettere på Skærbækvej.

- Vi vil også gerne omlægge rundkørslen ved Hejse til et lysreguleret kryds. Det er samme problemstilling, at trafikken ikke kan glide hurtigt nok igennem. Vi er klar over, at vi ikke kan sætte begge projekter i gang på samme tid, så vi afventer i første omgang, om vi kan få mulighed for at gennemføre løsningen ved motorvejene, siger Morten Svanborg.

For første prioritet er at få løst udfordringen ved motorvejstilslutningen.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Højskoleforstander om FGU: Ny uddannelse er i udu - de unge svigtes

Læserbrev: Formand for FGU (den forberedende grunduddannelse) Hanne Pontoppidan beskriver i FGU Nyt fra august i år, hvordan rammerne for at kunne levere en god undervisning for de nye FGU-elever overhovedet ikke er i orden. FGU er den nye forberedende grunduddannelse for unge, der ikke kan komme ind på en ungdomsuddannelse. Hanne Pontoppidan beskriver, hvordan alle de nye FGU-institutioner lider under alvorlige it-problemer, som bevirker, at man ikke kan registrere eleverne eller få adgang til relevante undervisningsmaterialer. Hun beskriver, hvordan der på flere af de nye FGU-institutioner er kommet flere elever end forventet, og flere end der er plads til. Og hun gør ærligt opmærksom på, hvordan mange af de nye FGU-lærere endnu ikke aner, hvad de skal undervise i. FGU er en splinterny uddannelse fra august i år, og begyndervanskeligheder må selvfølgelig forventes. Men den aktuelle situation går ud over de unge, der i forvejen er ramt. De unge søger netop uddannelsen, fordi de har haft de svære liv og er påvirkede af uheldige oplevelser i folkeskolen. De brug for ro og ordnede forhold, så de kan vinde læringslysten tilbage. I stedet får de nu fuldstændig kaotiske forhold, ja, nogle elever bliver simpelthen sendt hjem, fordi der ikke er plads eller undervisning til dem, andre får undervisning af lærere, der er usikre på, hvad de skal. Jeg gør opmærksom på, at højskolerne, og jeg skriver fra Brande Højskole, har årelang erfaring på det her felt. Vi har faste og trygge rammer, der matcher de unge med de svære liv, og vi kan give dem den undervisning, de behøver. Vi kan sammen med FGU løfte de unge ind på en ungdomsuddannelse. Kære FGU, brug os, mens I får styr på det derhjemme. Vi er indskrevet i FGU-loven som et tilbud, lovgiverne har ønsket at FGU benytter sig af. Send de unge, der er hårdest ramt, til os, og giv dem den ro, de fortjener, mens tingene falder på plads på hjemmefronten, og kursen sættes for et nyt FGU. Højskolerne hjælper gerne til - både nu og i det videre arbejde med at gøre FGU'en til det gode alternativ, de unge fortjener.

Sydjylland For abonnenter

26,5 milliarder fordelt til sundhed, forurening og trafik: Sådan påvirker regionens budget dig

Annonce