Annonce
Fredericia

Ny daginstitution skaber debat: Placering i Madsby er langtfra sikker, fastslår DF

Der udstykkes på livet løs i den vestlige del af Fredericia, og både DF og Nye Borgerlige peger på, at en ny daginstitution placeres klogest i det nabolag. Arkivfoto: Søren Gylling
Styregruppe skal se på mulige placeringer af ny daginstitution. Fodboldklub frygter for at miste areal, men både de og andre skal høres inden politikerne træffer deres valg. DF mener, daginstitution ligger bedre ved de nye udstykninger.

Fredericia: Det er absolut ikke sikkert, at fodboldklubben FfF'erne kommer til at afgive deres vinterbane til fordel for en ny kommunal daginstitution. Det fastslår Susanne Eilersen (DF).

- Byrådet vedtog intet omkring placeringen, men det er rigtigt, at det kom til at fylde en del under byrådsmødet mandag aften. Beslutningen er alene, at der skal sættes en proces i gang, og at der er frigivet en million kroner til projekteringen, siger Susanne Eilersen.


Beslutningen er alene, at der skal sættes en proces i gang, og at der er frigivet en million kroner til projekteringen.

Susanne Eilersen (DF)


Hun garanterer således også fodboldklubben og andre interessenter, at der gennemføres en høring, før placeringen afgøres.

- Det gør vi uanset, om det bliver i Madsby eller på en anden placering. Vi så i DF gerne, at man fandt en placering i det område, hvor vi har udstukket mange byggegrunde i Fuglsang Vest og Ullerup. Det er vi enige med Nye Borgerlige i, som fremførte det på byrådsmødet, siger hun.

Hun forstår godt, at nyheden om placeringen har skabt undren og bekymring hos FfF-formanden.

- Det er klart, for de har behov for arealet både til deres Madsby Cup, og når de afvikler kræmmermarked. De er også nødt til at bruge arealet om vinteren, fordi Madsby-området er så fugtigt, siger Susanne Eilersen.

Annonce

Bredstrupvej i spil

Placeringen i den ende af Fredericia var da også i spil, da byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2019 vedtog, at der skal opføres en ny daginstitution. Fredericia Kommune ejer således også en grund ved Bredstrupvej, som måske kunne rumme institutionen, forklarede daværende institutionschef Anders Axø Fredericia Dagblad, da udfordringen med en ny daginstitution blev præsenteret for politikerne i 2019.

Analyse pegede på ny institution

Forvaltningen blev i 2019 bedt om at analysere daginstitutionsområdets udfordringer i forhold til stigende børnetal og ghettopakken.

Blandt de otte forslag forvaltningen pegede på, var det mest omfattende, at Fredericia Kommune selv opførte en helt ny daginstitution med plads til 160 børn i aldersgruppen 0-5 år.

I forslaget indgik, at den eventuelt bygges på et areal ved Bredstrupvej, som Fredericia Kommune ejer.

Forslaget betød desuden, at daginstitutionen Korskærparken lukkes, og lederløn spares. Personalet tilbydes job i andre institutioner og øvrige institutioner tænkes ind i en ny struktur.

Anlægsudgiften blev anslået til 34-39 mio. kroner og den årlige driftsudgift være 600.000 kr. ekstra i forhold til nuværende budget for området.

Byrådet besluttede under budgetforhandlingerne at forslaget om ny institution skulle følges.

Politikerne havde bedt forvaltningen analysere behovet for en ny daginstitution i Fuglsang-området.

Baggrunden for analysen var et stigende børnetal og Folketingets ghettopakke. Begge dele kan true pasningsgarantien.

Reglerne i ghettopakken betyder, at højest en tredjedel af børnene i en institution må komme fra boligområder med ghettostempel eller udsatte boligområder. Den udfordring betyder, at  Korskærparkens daginstitution enten skulle lukkes ned,eller bygges om og gøres attraktiv for forældre uden for boligområdet. Politikerne valgte nedlukningen.

Den nye institutionen skal stå færdig i 2023.

- Der bliver nu nedsat en styregruppe, som skal få videre med projektet og finde den bedste placering. Vi hælder stadig til Vejlevej, selv om vi godt kan se, at der kan opstå synergi med legeparken ved den anden placering, konstaterer Susanne Eilersen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce