Annonce
Fredericia

Ny indkørsel ved Rema 1000 skaber debat: Embedsmænd er i tænkeboks og overvejer at inddrage politikere

Jesper Strøager og Maiken Bak er talsmænd for beboerne på Grønlandsvej, som har protesteret mod, at der på dette sted brydes hul i hækken ind til Rema 1000-parkeringspladsen. Den nye ind- og udkørsel er foreslået som en mere sikker løsning end den nuværende, hvor kunder skal krydse ud på Indre Ringvej. Beboerne på Smalagervej mener, at den nye løsning vil belaste trafikken på villavejen og skabe farlige situationer for blandt andet børnene. Arkivfoto: Nana Hanghøj
Det har udløst debat i læserbreve og på sociale medier, at kommunen overvejer at give dispensation til, at Rema 1000 på Egeskovvej kan flytte ind- og udkørsel til villavej. Der er indkommet en række høringssvar, som embedsmændene nu ser på. Der er ikke krav om politisk behandling af en dispensation, men sagen ender måske der.

Opdateret kl. 8 med rettelse af vejnavn.

Fredericia: Det har udløst en række høringssvar og en stor debat på Facebook, at Fredericia Kommune overvejer at tillade en ny ind- og udkørsel til Rema 1000-butikken på Egeskovvej.

- Vi har fået en del svar, som vi nu skal have kigget igennem. Vi har også fået forslag til alternative løsninger, og alt det skal vi have set på og drøftet med både Rema 1000 og politiet, siger vejchef i Fredericia Kommune Morten Svanborg.

Det er naboerne på Grønlandsvej, som ikke mener, at det er en god idé at forlægge ud- og indkørsel fra Rema 1000 til deres villavej. I dag bliver trafikken ledt ud på Indre Ringvej. Hvis kørselsforholdene skal ændres, vil det kræve en dispensation fra lokalplanen for butikken.

Naboerne er blevet orienteret om ansøgningen om dispensation.

- Men det betyder ikke, at den er besluttet. Naboerne er netop blevet orienteret, så de har mulighed for at komme med deres kommentarer. Det har de benyttet sig af, og så ser vi på, hvordan det skal håndteres, understreger Morten Svanborg.

Annonce

Sag mellem to udvalg

- Sagen har skabt debat, så skal den behandles politisk?

- Det har vi ikke afgjort. Det vil den normalt ikke skulle, fordi der kun er tale om en dispensation. Men vi kan bringe den ind for udvalgene. Når det handler om, at vi ændrer lokalplanen, så er det en sag for by- og planudvalget, men det handler også om trafiksikkerhed, og det skal miljø- og teknikudvalget se på. Men i første omgang ser vi på de konkrete kommentarer, og så beslutter vi derfra, hvad der skal ske, siger Morten Svanborg.


Naboerne er netop blevet orienteret, så de har mulighed for at komme med deres kommentarer. Det har de benyttet sig af, og så ser vi på, hvordan det skal håndteres.

Vejchef i Fredericia Kommune Morten Svanborg


Medlem af miljø- og teknikudvalget Inger Nielsen (DF) har allerede bebudet, at hun vil kræve sagen politisk behandlet. Sker det ikke på udvalgsplan, vil hun tage den i byrådet.

Blandt naboerne stiller man sig undrende over, at der ikke er kigget på en samlet revision af lokalplanen, hvilket per automatik ville involvere politikerne.

- Rema har planer om at udvide parkeringspladsen ved at rive en naboejendom ned. Når det sker, så skal der laves en ny lokalplan. Der kunne man passende have inddraget kørselsforholdene, påpegede Jesper Strøager og Maiken Bak Jensen i Fredericia Dagblad.

Annonce

Villavej eller gennemfartsvej

Naboerne på Grønlandsvej har lavet et samlet høringssvar, hvor de protesterer mod forslaget om at ud- og indkørsel til parkeringspladsen skal ske til deres vej. De frygter, at ændringen vil betyde en massiv ekstra trafikbelastning på deres vej, fordi folk vil vælge at benytte Grønlandsvej til Smalagervej.

Det har bl.a. Thomas Damgaard fra Grønlandsvej gjort klart i et læserbrev.

- Da jeg i sin tid købte huset her på gaden ikke så langt fra Indre Ringvej, skyldtes det netop, at det var en stille villavej, hvor mine børn kunne lære at cykle, tegne med kridt eller løbe over til genboen og lege. Dén frihed tages fra kvarterets yngste beboere nu, hvor al trafik fra dagligvarebutikken ifølge planen skal ledes ud på Grønlandsvej, lød hans budskab.

Kort over foreslået trafiksanering ved Rema 1000 på hjørnet af Egeskovvej og Iindre Ringvej i Fredericia, 2020. Foto: Fredericia Kommune og Cowi
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia

Forvaltning slår fast: Politikerne har sagt ja til ny daginstitution i Madsby - hvis det er muligt

Annonce