Annonce
Fredericia

Ny kabale på plads: Kommunen laver om på sin organisation og sætter ansigt på fagområderne

Direktionen i Fredericia Kommune har lavet om på organisationen i kommunen og konstitueret en række ledere på de mest kritiske poster. Navnene kan ses her. Illustration: Fredericia Kommune
Der vil ikke ske afskedigelser eller besparelser i forhold til borgenes service, lover direktionen. Den ny organisation træder i kraft 1. august 2021.

Fredericia: Fredericia Kommune er nu klar med en ny organisering, som træder i kraft 1. august.

Direktionen i kommunen mener, at det var nødvendigt at lægge organisationen om, inden en række centrale stillinger skal slås op. Det drejer sig om jobbene som henholdsvis kommunaldirektør, direktør for vækst, teknik og klima og stabschef for økonomi, personale og it.

Meningen er at skabe ro og forudsigelighed i organisationen efter en periode med usikkerhed. Samtidig er der i de tre jobopslag gjort opmærksom på, at der ikke lægges op til organisationsændringer i Fredericia Kommune foreløbig.

Annonce

Da en række lederstillinger i kommunen er ledige, har direktionen besluttet at konstituere medarbejdere på en række af de mest kritiske poster. Det oplyser kommunikationschef hos Fredericia Kommune Mie Spuur Simonsen.

Går væk fra koncernmodellen

Den nye organisationsplan betyder, at man er gået væk fra den tidligere organisering "koncernmodellen" og gået tilbage til en klassiske "kommunal organisering".

I et skriv fra Fredericia Kommunes direktion, som blev fremlagt for medarbejderne 12. maj, lyder det:

- I praksis vil det sige, at vi fremover vil have en kommunaldirektør, som har to stabe og et byrådssekretariat under sig samt tre forvaltninger med direktører, som hver har en sekretariatschef og et antal fagchefer under sig. Opgaver og ansvarsområder vil fremadrettet være entydigt placeret, men det kalder samtidig på, at alle tager opgaven på sig ift. at sikre det tværgående samarbejde.

Fremover vil direktionen bestå af kommunaldirektøren og de tre direktører, og de bliver understøttet af de to stabschefer.


Der vil således ikke ske afskedigelser i forlængelse af omorganiseringen, ligesom der ikke vil blive reduceret i stillinger eller ske besparelser ift. den borgerrettede service. Den nye organisering vil b.la. blive finansieret via en række ubesatte chefstillinger, som indgår i den nye organisering.

Uddrag fra direktionens skrivelse


For at skabe sammenhæng på tværs af organisationen med det politiske niveau og den daglige drift, er der nedsat en strategisk chefgruppe, som skal sikre helhedstænkning og samarbejde på tværs. Den strategiske chefgruppe består af direktionen, fag-, stabs- og sekretariatschefer.

Annonce

Medarbejdere bliver flyttet

Inden den nye organisationsplan træder i kraft 1. august, vil det blive afklaret, hvilke opgaver der bedst varetages hvor. Nogle opgaver er lette at placere, mens andre kræver de ansvarlige sætter sig sammen og får opgaverne fordelt på bedste vis. Det betyder, at nogle medarbejdere vil skulle flytte afdeling.

- Der vil ske omorganiseringer, der betyder, at opgaver flytter. Som ansat følger man i udgangspunktet med sin opgave eller funktion. Dialogen påbegyndes, så de berørte medarbejdere og ledere hurtigst muligt kan have en afklaring, og så alle kan gå til sommerferie med mest mulig klarhed over opgaver og ansvar – og så alle kender sine (nye) kolleger og referenceforhold, oplyser direktionen i sit skriv.

Den nye organisation skal som udgangspunkt ske indenfor samme økonomiske ramme.

- Der vil således ikke ske afskedigelser i forlængelse af omorganiseringen, ligesom der ikke vil blive reduceret i stillinger eller ske besparelser ift. den borgerrettede service. Den nye organisering vil b.la. blive finansieret via en række ubesatte chefstillinger, som indgår i den nye organisering, står der endvidere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia

Socialdemokraterne har valgt: Her er dem, du kan stemme på til november

Fredericia

Fynboer fortæller det gerne: Men Fredericia Kommune svarer ikke på konkret spørgsmål om topchef

Annonce