Annonce
Fredericia

Korskærparken tilbage på ghettolisten: - Virkelig en marginal afgørelse

En ny ghettoliste blev offentliggjort søndag. Arkivfoto:Yilmaz Polat
Korskærparken er tilbage på ghettolisten, efter at boligområdet ellers slap af med ghettostemplet for et år siden. Afgørelsen er marginal. To beboere for meget med ikkevestlig baggrund gør ifølge Fredericia Kommune udslaget.

Fredericia: Korskærparken er igen at betragte som en ghetto.

Det står klart, efter at regeringens nye ghettoliste søndag blev offentliggjort.

For et år siden var der ellers glæde i Korskærparken, da boligområdet slap væk fra listen over socialt belastede boligområder. Men nu er Korskærparken altså tilbage på listen, fordi andelen af beboere med ikkevestlig baggrund er steget.

Listen kan ses på Transport- og Boligministeriets hjemmeside.

Det kan få konsekvenser for boligområder at være på ghettolisten. Den tidligere regering fik gennemført en ghettoplan, som blandt andet handler om nedrivning af boliger, obligatorisk børnepasning i daginstitutioner og målrettede sprogprøver i 0. klasse.

Sidste år fik Korskærparken betegnelsen udsat boligområde. Ifølge ghettoloven må kun 30 procent af børnene i en daginstitution komme fra et udsat boligområde. Det har ført til byrådets beslutning om at bygge en ny børnehave i perioden fra 2020 til 2022. Når den nye institution er færdigbygget lukker Korskærparkens Børnehave.

Annonce

28 områder på listen

Der er 28 boligområder på den nye liste, oplyser Transport- og Boligministeriet. Det er et område mindre end sidste år.
Der er tre boligområder, som ikke længere opfylder kriterierne, mens der er to nye såkaldte ghettoområder.
De tre boligområder er Gadelandet/Husumgård i København, Charlotteager i Høje Taastrup og Ellekonebakken i Viborg.
Korskærparken i Fredericia er tilbage på listen, fordi andelen af beboere med ikkevestlig baggrund er steget. I Karlemoseparken i Køge er andelen af dømte steget.
Listen har blandt andet betydning for, om boligområder skal rive boliger ned, og hvem der må bo i de almene boliger.
Den såkaldte ghettoliste vurderer alle almene boligområder med mindst 1000 beboere.
Områderne måles blandt andet på andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse, andelen af dømte kriminelle, samt hvor mange der ikke har anden uddannelse end grundskolen.
Antallet af udsatte boligområder er også opgjort. Det er i år på 40, mens der var 43 i 2018. Der er fortsat 15 af de "hårde ghettoområder".
/ritzau/

Lige på vippen

Byrådsmedlem Turan Savas (S), som er formand for helhedsplanudvalget, er ikke overrasket over nyheden. Men han ærgrer sig alligevel.

- Det er jo 2018-tal, der er brugt til listen, og vi kan se, at ganske få personer afgør det, siger Turan Savas.

Kun to personer med ikkevestlig baggrund gør udslaget, skrev Fredericia Kommune søndag i en pressemeddelelse.

Korskærparken er tilbage på ghettolisten, fordi boligområdet opfylder tre af fem ghetto-kriterier om arbejde, etnisk oprindelse, kriminalitet, uddannelse og indkomst. Turan Savas ærgrer sig over, at Korskærparken ligger lige over grænsen på to områder.

50,1 procent af beboerne har ikke vestlig baggrund, og grænsen er 50 procent. Desuden er 40,1 procent udenfor arbejdsmarkedet, hvor grænsen er 40 procent.

- Det er virkeligt en marginal afgørelse. Hvis det var 2019-tal ville vi være langt fra listen. Det er jeg overbevist om, siger Turan Savas.

Der er sat projekter i gang for at få flere i uddannelse. Desuden blev der i år indført "fleksibel udlejning", hvor tre grupper får fortrinsret til boliger i Korskærparken. Det er seniorer og personer i job eller uddannelse.

Flere tiltag i gang

Spørgsmålet er så, om Korskærparkens retur til årets ghettoliste får nogen praktisk betydning.

- I folkemunde gør det måske, og det kan være, betegnelsen "Danmarks bedste ghetto" kommer i spil igen, siger Turan Savas.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, og det er marginalerne, der afgør det. Men vi ved, hvilke gode tiltag, der er i gang, og derfor er jeg overbevist om, at vi er væk fra listen igen næste år, siger Turan Savas.

Områder, der er på listen over hårde ghettoer, skal de kommende år nedrive almene boliger, frasælge dem eller omdanne dem til for eksempel ældreboliger eller ungdomsboliger. For at få betegnelsen hård ghetto, skal et boligområde have været på listen de seneste fem år.

Byrådsmedlem Turan Savas ærgrer sig over, at Korskærparken er tilbage på ghettolisten. Arkivfoto: Benny F. Nielsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

I stedet for en ny bro skal der anlægges en ny sti på Den gamle Lillebæltsbro

Læserbrev: Det er helt forkerte betragtninger, der ligger til grund, når der lægges op til en ny Ny Lillebæltsbro og dermed til yderligere at lægge beslag på naturværdier til fordel for gigantiske bro- og vejprojekter på bekostning af reel livskvalitet. Hvor bliver klimaudfordringerne af i denne debat? Der går desværre fortsat alt for megen monumentalisme og "se-mig-her-projekter" i politikerne: "Se JEG har været. De bygger et monument for mig". Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der i stedet sættes fokus på kvalitet frem for kvantitet - livskvalitet frem for vækst. Og det ud fra den simple betragtning, at det er vi nødt til, hvis menneskeheden skal overleve blot et par generationer endnu. "Det er", med Steen Hildebrandts ord (professor emeritus og adjungeret professor, red.), "ikke længere nok med en retningsændring. Det er nødvendigt med en total reorganisering af det samfund, den vestlige verden har indrettet sig på." Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der tænkes mere i mindre, simplere og nærværende projekter. Vi bliver nødt til at skære ned på vores forbrug, slagte den hellige ko "vækst", fjerne pseudoarbejde, nedsætte arbejdstiden og fordele arbejdet på alle ressourcekompetencer som et skridt i en ny retning og tankegang. Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der som led i en ny strategi i stedet for overvejelser om en ny broforbindelse anlægges en ny sti på Den gamle Lillebæltsbro, vel vidende at den ikke væsentligt vil kunne aflaste fremtidens forventede trafikstigning. Det skal den heller ikke: Den trafikstigning skal vi helt undgå at skabe. Giv dig tid. Brug din cykel, gå, benyt toget og nyd samvær med nye mennesker og vær med til at højne fysisk og psykisk folkesundhed.

Annonce