Annonce
Fredericia

Ny støjdæmpning til millioner: Boligkvarter skærmes af fra trafik-larm

Over 14 millioner kroner fra forligspartierne bag finansloven 2018 på vej til Taulovmotorvejen. Der skal bygges en støjskærm. Omtrent langs den røde linje, hvor ikke mindst boligområdet ved Vesterled og Elborg er plaget. Kort: Vejdirektoratet

Larm fra motorvej afhjælpes nu af næsten 700 meter langt værn. Forligspartier på Christiansborg har sat penge af.

Taulov: Nu opføres der en skærm på et stykke langs E20, så beboerne i 100 boliger i Taulov kommer til at mærke en dæmpning af støj fra motorvejen.

Værnet ud mod den ekstremt travle strækning ventes at sænke det gennemsnitlige støjniveau, som i dag ligger mellem 58 og 73 decibel, så 100 - og ikke 113 boliger som nu - belastes.

Regeringen (LA, V, K) og Dansk Folkeparti sender 14,6 millioner kroner af sted til støjskærmen. Pengene er en udmøntning af en pulje til formålet afsat i partiernes forlig om finansloven 2018. Det skriver Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Annonce

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker et reducere støjgenerne for naboer langs det eksisterende danske statsvejnet. Partierne er derfor blevet enige om at udmønte 50 mio. kr. i 2018 fra puljen til støjbekæmpelse langs eksisterende statsveje til støjskærme syd om Odense på E20, ved Taulov på E20 og ved Bregnerød på Hillerødmotorvejen

Pressemeddelelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Det er regeringen og DF, der står bag udmøntningen af en støjpulje, som E20 ved Taulov også får gavn af. Her er der larm og jævnlige køer efter uheld (billedet). Arkivfoto: Peter Honoré

Fire meter høj skærm

Transportminister, Ole Birk Olesen (Liberal Alliance), udtaler blandt andet om Taulov-projektet og andre støjproblemer, der nu forsøges håndteret:

- Den komplette løsning på udfordringerne med vejstøj langs statens veje vil kræve flere midler, men vi har prioriteret at gøre noget i stedet for at vente på, at der er penge til at gøre det hele. Og så vil vi i øvrigt arbejde for flere midler til støjbekæmpelse.

Der er 50 millioner kroner i alt i støjpuljen i år.

Støjskærmen ved Taulov bliver cirka fire meter høj, kan man læse i baggrundsmaterialet.

Opføres hurtigst muligt

I et notat om sagen fra Vejdirektoratet kan man blandt andet læse:

- Boligområdet ved Vesterled og Elborg i Taulov er stærkt støjbelastet med støj fra Taulovmotorvejen. For at reducere støjgenerne i boligområdet etableres der i alt cirka 660 meter støjskærm langs nordsiden af motorvejen.

- Der er gennemført indledende orienterende undersøgelser. Fastlæggelse af endelig placering, højde og materialevalg vil ske i forbindelse med det videre arbejde med projektet. Støjskærmsprojektet vil blive igangsat straks efter bevilling. Projektet gennemføres så hurtigt som praktisk muligt.

Det var tirsdag ikke muligt for Fredericia Dagblad at få nærmere oplysninger om projektets tidsplan.

Annonce
Forsiden netop nu
112

Brand i skorsten: Ejer slukkede fyret

Læserbrev

Et kup i Sanddal

Læserbrev: Selv om der efterhånden er gået en rum tid, er der stadig mange beboere i Sanddal, der ikke kan glemme, hvad der skete på den ordinære generalforsamling i Sanddal Haveforening af 1930 tilbage i slutningen af marts. Her blev de vidne til ikke mindre end et regulært kup. Haveforeningen tager sig af pleje og vedligeholdelse af stier, skrænt og strandareal. De 52 medlemmer er fordelt på Carl Roses Vej, Kampmannsvej, Sauersvej, Sanddalvej, Fredericiavej og den lille Sanddal Strandsti. Nogle få beboere på strandstien har i flere år forsøgt at få lov at fælde træer på fællesarealet, fordi de generede deres havudsigt. Hver gang er forslaget blevet nedstemt på generalforsamlingen. Et af husene fældede for tre år siden et par træer i den tro, at de stod på deres areal. De gjorde de ikke. Sagen endte i retten, og grundejeren måtte betale en erstatning til foreningen på ca. 100.000 kr. Andre træer på fællesarealet er der blevet hamret søm i, ligesom tre træer med en motorsav fik skåret en ring rundt om barken for at få dem til at visne. Godt tre uger før generalforsamlingen i marts blev dagsorden udsendt, og heraf fremgik det, at der ikke var indkommet forslag. Ingen tænkte nærmere over, at vedtægterne tillader, at forslag først kan indsendes kun otte dage før. Den mulighed udnyttede et par af beboerne på Sanddal Strandsti. De udarbejdede et forslag om at fjerne de sidste træer på skråningen, og det blev personligt lagt i formandens postkasse præcis otte dage før. Formanden nåede kun at alarmere et par medlemmer. I forvejen har generalforsamlinger aldrig været noget tilløbsstykke i foreningen, så kun en snes medlemmer mødte op i Erritsø Hallen. Dirigenten indledte mødet med at fortælle, at der efter udsendelsen af dagsorden lovligt var indkommet et forslag om træfældning. Medlemmerne skulle altså stemme om et forslag, som de ikke havde set på skrift. Normalt ville forslaget blive nedstemt, som det var sket så ofte før. Magtforholdet var da 15 mod 4 i træernes favør. Men ved afstemningen chokerede forslagsstilleren forsamlingen, da han lagde ikke færre end 18 fuldmagter på bordet. Fuldmagterne var blevet indhentet i dagene før hos medlemmer, der var ligeglade eller var tilhænger af træfældning. Forslagsstilleren forsvarede sig med, at der i vedtægterne intet står om fuldmagter, og når det ikke er ulovligt, må det altså være lovligt! Dermed var kuppet en realitet. Forslaget blev vedtaget med 22 mod 15 stemmer. Et par medlemmer forlod generalforsamlingen i vrede – og efterfølgende nedlagde alle fem bestyrelsesmedlemmer deres poster. Der blev valgt en ny bestyrelse med beboere fra forslags-gruppen. Til ny formand blev valgt advokat Mads Thejl Hansen, der også er kendt som klummeskribent i Fredericia Dagblad. Kuppet blev ført ud i livet allerede næste morgen, hvor anlægsgartnerfirmaet Tefax mødte frem med motorsave. Nogle få dage efter generalforsamlingen indsendte en beboer et læserbrev til Fredericia Dagblad om, hvad der var sket, men læserbrevet kom af uransagelige grunde aldrig i avisen. Jeg blev i sommer bekendt med sagen under et middagsselskab i Sanddal. Jeg og flere medlemmer fra den afgående bestyrelse, har i flere måneder forsøgt at få avisen til at skrive om denne helt usædvanlige historie. Men det er ikke lykkedes.

Fredericia

Borgere får besked om skift af privat hjemmehjælp: Men kommunen afventer endelig underskrift

Annonce