Annonce
Erhverv

Lokalplan er første skridt på vejen mod nye arbejdspladser

Området ved Ydre Ringvej, hvor en ny lokalplan skal bane vej for en ny brintfabrik bag ved raffinaderiet i Fredericia. Men er det nu sikkert nok? Debat i byrådet. Arkivfoto: Ludvig Dittmann
Fredericia Kommune laver lokalplan for ny risikovirksomhed. Everfuel fra Herning vil producere grønt brændstof ved Ydre Ringvej.

Fredericia: Normalt er der ikke uenighed i byrådet om nye arbejdspladser.

Men det er der nu.

For skal kommunen lægge jord til en brintfabrik? Brint er yderst brandfarligt. Imidlertid også en del af et bredt ønske om mere miljøvenlige og vedvarende energier. I modsætning til vindenergi kan brint for eksempel lagres. Som grønt brændstof kan brint bruges i blandt andet biler og busser.

Virksomheden Everfuel i Herning offentliggjorde i 2019, at den gerne vil opføre en brintfabrik ud til Ydre Ringvej i Fredericia. Den skal fra 2022 levere til samarbejdspartneren og naboen, Shell Raffinaderiet. En resterende del sendes til Everfuels tankstationer rundt om i Danmark. Restvarmen fra brintanlægget kan bruges til fjernvarme.

Byrådet i Fredericia besluttede mandag at lade en lokalplan for området udarbejde. Men Nye Borgerliges medlem, Karsten Byrgesen, er skeptisk og har stillet en række spørgsmål til sikkerheden - om end han også stemte for at sende forslaget til lokalplan i offentlig høring.

Annonce

Dog lang vej endnu

Brintfabrikken forventes ifølge Everfuel at være Europas største om nogle år. Det anslås, at den koster op mod 150 millioner kroner. Energistyrelsen støtter med 48 millioner.


Risikozonen for en brintfabrik holdes inden for dens egen matrikel, så risikobilledet i forhold til omgivelserne dermed ikke vil ændre sig væsentligt.

Fredericia Kommunes vurdering


Bekymringen står Karsten Byrgesen dog forholdsvist alene med.

Formanden for byrådets by- og planudvalg, Søren Larsen (S), anerkender spørgsmålene fra Byrgesen som relevante, men han mener, at lokalplanen vil være uddybende, samt at høringsperioden giver mulighed for opklaring og debat.

På 120.000 m2 opdeles der i givet fald i to områder: Et til virksomheden Everfuels ønskede brintfabrik og et med grøn beplantning og en jordvold ud til Indre Ringvej. Lokalplanforslag 378 fra Fredericia Kommune er ude i otte ugers offentlig høring nu. Foto: Skråfoto, Kortforsyningen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Frederica Kommune

En endelig vedtagelse af en lokalplan for brintfabrikken er heller ikke ensbetydende med et endeligt ja til opførelsen. Statens miljøstyrelse skal vurdere selve anlægget og sikkerheden først. Fredericia Kommune skal i givet fald også udstede byggetilladelse.

Annonce

Rapport om støj og fare

Lokalplanforslaget deler det 120.000 kvadratmeter store område ved Ydre Ringvej op i to:

Et grønt areal med mulighed for en jordvold ud til vejen og et felt til selve Everfuels brintfabrik. En miljørapport fra Fredericia Kommune, der følger med lokalplanforslaget, konkluderer, at støjgrænserne vil kunne overholdes, og at "støjniveauet ved boligerne i nærområdet, i Nordbyen og i Egeskov ikke vil ændres væsentligt". Rapporten slår også fast, at "risikozonen for en brintfabrik holdes inden for dens egen matrikel, så risikobilledet i forhold til omgivelserne dermed ikke vil ændre sig væsentligt".

En brintfabrik kategoriseres som en risikovirksomhed i lighed med andre i området: Shell Raffinaderiet, FDO Danske Olieberedskabslagre og Dong Råvareterminal. De opbevarer alle farlige stoffer over en vis mængde.

Deltag i debatten

Forslaget til Fredericia Kommunes lokalplan 378, som tillader opførelsen af en brintfabrik, er nu i otte ugers offentlig høring tillige med den miljørapport, der også hører til sagen.

I perioden kan alle interesserede bidrage med kommentarer, holdninger og indsigelser.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia For abonnenter

Kommunal chef forsøgte to gange at gå videre med affære-rygter - Bjerregaard sagde nej

Debat

Klumme: Vi bør aldrig blive helt voksne

Alarm 112

Spøgelsesbilist passerede 15-20 andre bilister uden at ane uråd: Nu er han varetægtsfængslet

Fredericia For abonnenter

Borgmestersag betød farvel til 'den perfekte embedsmand': - Jeg tager afskedigelsen til efterretning

Annonce