Annonce
Fredericia

Nye butikker på vej til nordbyen

Indehaveren af Egebart Auto på Egeskovvej 147 i Fredericia er i forhandling med TLC Ejendomme, der ønsker at købe hans ejendom for at rive den ned og i stedet bygge en Fakta discount dagligvarebutik og et benzintankanlæg.
Et nyt bydelscenter er på vej til Nordbyen i Fredericia. Det er TLC Ejendomme i Aalborg, der står bag projektet om detailhandel og et benzintankanlæg på Egeskovvej 147, hvor Egebart Auto i dag har til huse. Efter hvad Dagbladet erfarer, er det Coops discountkæde Fakta, som ønsker at etablere en dagligvarebutik på dét sted i nordbyen og dermed blive nabo til Skala Farvehandel, Pet4You og Fredericia Låse- og Sikringsteknik. TLC Ejendomme ønsker at nedrive den eksisterende bygning på grunden, hvor Egebart Auto og Fredericia Bilpleje har til huse, og opføre en discount dagligvareforretning på 1.000 kvadratmeter. I eftermiddag skal politikerne i teknisk udvalg i Fredericia byråd tage stilling til ansøgningen fra projektselskabet. Det er i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner for områdets udvikling, fremgår det af udvalgets dagsorden. Kun 300 meter syd for grunden, i krydset Egeskovvej-Indre Ringvej, ligger en Rema1000, der netop nu er ved at blive udvidet til dobbelt størrelse.
Annonce

Kender til planerne

Indehaveren af Egebart Auto, Per Egebart, ejer bygningen, og han kender til projektet, men det kommer alligevel bag på ham, at politikerne allerede nu har et projektforslag på bordet. - Jeg er i forhandling med TLC Ejendomme om et salg af bygningerne, men lad os nu først se, hvordan det går, siger Per Egebart. Går salget i orden, vil han etablere autoværksted og brugtbilsalg på en ny adresse i Fredericia, men han afventer en ny lokalplan for området, inden et salg kan blive aktuelt. I samme bygning har Fredericia Autopleje et lejemål hos ham. Nabo til en kommende discount dagligvarebutik er bl.a. Skala Farvehandel, og her ser indehaveren Bodil Thomsen positivt på det nye supermarked. - Hvis der kommer et supermarked på nabogrunden, så vil det kun gavne min forretning, så er der jo skabt et lille bydelscenter på det her sted, siger Bodil Thomsen. I samme bygning handles der med dyrefoder hos Pet4You, ligesom Fredericia Låse- og Sikringsteknik har adresse her. Bygningen ejes af murermester Carsten Jochumsen, som har haft den til salg gennem et stykke tid for fire mio. kr., uden at kunne sælge den. - Måske betyder de nye planer, at jeg får lettere ved at sælge min forretningsejendom på dét sted i byen, siger Carsten Jochumsen. Han har ikke tidligere hørt om planerne for et bydelscenter på Egeskovvej i Fredericia.
Annonce
Forsiden netop nu
112

Brand i skorsten: Ejer slukkede fyret

Læserbrev

Et kup i Sanddal

Læserbrev: Selv om der efterhånden er gået en rum tid, er der stadig mange beboere i Sanddal, der ikke kan glemme, hvad der skete på den ordinære generalforsamling i Sanddal Haveforening af 1930 tilbage i slutningen af marts. Her blev de vidne til ikke mindre end et regulært kup. Haveforeningen tager sig af pleje og vedligeholdelse af stier, skrænt og strandareal. De 52 medlemmer er fordelt på Carl Roses Vej, Kampmannsvej, Sauersvej, Sanddalvej, Fredericiavej og den lille Sanddal Strandsti. Nogle få beboere på strandstien har i flere år forsøgt at få lov at fælde træer på fællesarealet, fordi de generede deres havudsigt. Hver gang er forslaget blevet nedstemt på generalforsamlingen. Et af husene fældede for tre år siden et par træer i den tro, at de stod på deres areal. De gjorde de ikke. Sagen endte i retten, og grundejeren måtte betale en erstatning til foreningen på ca. 100.000 kr. Andre træer på fællesarealet er der blevet hamret søm i, ligesom tre træer med en motorsav fik skåret en ring rundt om barken for at få dem til at visne. Godt tre uger før generalforsamlingen i marts blev dagsorden udsendt, og heraf fremgik det, at der ikke var indkommet forslag. Ingen tænkte nærmere over, at vedtægterne tillader, at forslag først kan indsendes kun otte dage før. Den mulighed udnyttede et par af beboerne på Sanddal Strandsti. De udarbejdede et forslag om at fjerne de sidste træer på skråningen, og det blev personligt lagt i formandens postkasse præcis otte dage før. Formanden nåede kun at alarmere et par medlemmer. I forvejen har generalforsamlinger aldrig været noget tilløbsstykke i foreningen, så kun en snes medlemmer mødte op i Erritsø Hallen. Dirigenten indledte mødet med at fortælle, at der efter udsendelsen af dagsorden lovligt var indkommet et forslag om træfældning. Medlemmerne skulle altså stemme om et forslag, som de ikke havde set på skrift. Normalt ville forslaget blive nedstemt, som det var sket så ofte før. Magtforholdet var da 15 mod 4 i træernes favør. Men ved afstemningen chokerede forslagsstilleren forsamlingen, da han lagde ikke færre end 18 fuldmagter på bordet. Fuldmagterne var blevet indhentet i dagene før hos medlemmer, der var ligeglade eller var tilhænger af træfældning. Forslagsstilleren forsvarede sig med, at der i vedtægterne intet står om fuldmagter, og når det ikke er ulovligt, må det altså være lovligt! Dermed var kuppet en realitet. Forslaget blev vedtaget med 22 mod 15 stemmer. Et par medlemmer forlod generalforsamlingen i vrede – og efterfølgende nedlagde alle fem bestyrelsesmedlemmer deres poster. Der blev valgt en ny bestyrelse med beboere fra forslags-gruppen. Til ny formand blev valgt advokat Mads Thejl Hansen, der også er kendt som klummeskribent i Fredericia Dagblad. Kuppet blev ført ud i livet allerede næste morgen, hvor anlægsgartnerfirmaet Tefax mødte frem med motorsave. Nogle få dage efter generalforsamlingen indsendte en beboer et læserbrev til Fredericia Dagblad om, hvad der var sket, men læserbrevet kom af uransagelige grunde aldrig i avisen. Jeg blev i sommer bekendt med sagen under et middagsselskab i Sanddal. Jeg og flere medlemmer fra den afgående bestyrelse, har i flere måneder forsøgt at få avisen til at skrive om denne helt usædvanlige historie. Men det er ikke lykkedes.

Fredericia

Borgere får besked om skift af privat hjemmehjælp: Men kommunen afventer endelig underskrift

Annonce