Annonce
Fredericia

Oberst i kamp mod at samle veterankoordinator og borgervejleder: - Uforståeligt forslag

Det giver ingen mening for oberst Susanne Bager, når man med den ene hånd fejrer veteranerne med flag og fest den 5. september, og med anden skærer i den vigtige hjælp veterankoordinatoren kan yde dem. Arkivfoto: Mads Hansen
Tidligere garnisons-kommandant oberst Susanne Bager går i høringssvar til budgettet imod, at Fredericia Kommune lader veterankoordinatoren bruge tid på også at løse almindelig borgervejledning. Obersten finder forslaget uforståeligt.

Fredericia: Oberst og tidligere garnisonskommandant Susanne Bager går nu i skarp rette med embedsmændenes forslag om at samle veterankoordinator og borgervejleder i en stilling. Hun finder det uforståeligt, at man blot et år efter, stillingen som veterankoordinator blev oprettet, kan finde på at trække timer ud af jobbet.

- Når man tager i betragtning, hvor sårbar en gruppe, veteranerne og deres pårørende er, kan jeg ikke frigøre mig fra en opfattelse af, at denne overvejelse må ske på et uoplyst grundlag. Ellers ville man næppe få den tanke at svigte dem, der har ydet det næstyderste offer for, at det danske samfund kan leve næsten uberørt af de trusler, verden byder os, skriver Susanne Bager i sit høringssvar.

Annonce

Veterankoordinator på deltid

Mulighedskataloget, som indgår i politikernes arbejde med budget 2020, indeholder forslag omkring veterankoordinator og borgervejleder.

Efter forslaget skal Fredericia Kommune sige farvel til borgervejleder Jesper Gottlieb.

Hans arbejde skal udføres af veterankoordinator Liv Winterberg Lykkegaard ved siden af hendes indsats for veteranerne.

Samlet vil forslaget frigøre 700.000 kroner.

20 års kamp

Susanne Bager er medlem af bestyrelsen af fonden Danske Veteranhjem, som Trekantområdets Veteranhjem på Ansgarsvej er en del af. Her har man netop fremhævet det gode samarbejde, man har med veterankoordinatoren - både fra hjemmets ledelses side og fra veteranerne.

Og Susanne Bager lægger ikke fingrene imellem overfor kommunens forslag.

- Grundlæggende synes forvaltningen at ignorere det faktum, at det har taget os mere end 20 år at få strikket et anstændigt system sammen for vore fysisk og psykisk sårede veteraner. Det tog rigtig lang tid og rigtig mange døde og sårede, før man tog fundamentalt fat om problemet og anerkendte, at skadede veteraner ikke er sociale tilfælde i traditionel forstand og fik etableret Forsvarets Veterancenter, veteranhjemmene og de lokale veteranrådgivere i kommunerne.

Ikke blot et fuldtidsjob

Fredericia Kommune etablerede først sidste år en selvstændig stilling som veterankoordinator.

- Det var en erkendelse af, at denne særligt udsatte gruppe krævede en dedikeret og særligt uddannet lokal ressourceperson, som kunne indgå i et tæt samarbejde med Veteranscenterets rådgivere og den daglige leder på Veteranhjem Trekanten, lyder det fra Susanne Bager.

På den baggrund finder hun det frustrerende, at systemet gennem forslaget står for at blive undermineret.

- Jobbet som veterankoordinator er ikke blot et fuldtidsjob. Det er en funktion, hvor man i alle døgnets 24 timer, syv dage om ugen, skal være rede til akut at gribe ind og opsøge veteranfamilierne eller den totalt isolerede soldat for at få styr på familiære eller livstruende kriser, skriver Susanne Bager i sit indlæg.

Hul hyldest

Hun gør klart, at mange af de ramte veteraner vægrer sig af mange forskellige årsager fra selv at opsøge hjælpen.

- Det er derfor vigtigt at erkende, at det kræver stærke socialfaglige kompetencer for at bestride stillingen som veterankoordinator forsvarligt. Det kræver desuden dyb indsigt i hele det støttesystem, som forsvaret stiller til rådighed for at kunne koble dette til de behandlingsmæssige tilbud, som kommunen kan tilbyde.

At lade en person håndtere både veteraner og almindelig borgervejledning ser Susanne Bager som en umulig opgave. Det vil betyde, at enten veteranen eller borgeren bliver svigtet, påpeger hun.

Susanne Bager håber, at politikerne vil stå ved deres ansvar overfor kommunens 600 veteraner og fastholde stillingen som veterankoordinater.

- Det er nemt på flagdagen den 5.september at hylde veteranerne. Men i lyset af ovenstående synes de fine ord en kende hule, skriver hun.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Højskoleforstander om FGU: Ny uddannelse er i udu - de unge svigtes

Læserbrev: Formand for FGU (den forberedende grunduddannelse) Hanne Pontoppidan beskriver i FGU Nyt fra august i år, hvordan rammerne for at kunne levere en god undervisning for de nye FGU-elever overhovedet ikke er i orden. FGU er den nye forberedende grunduddannelse for unge, der ikke kan komme ind på en ungdomsuddannelse. Hanne Pontoppidan beskriver, hvordan alle de nye FGU-institutioner lider under alvorlige it-problemer, som bevirker, at man ikke kan registrere eleverne eller få adgang til relevante undervisningsmaterialer. Hun beskriver, hvordan der på flere af de nye FGU-institutioner er kommet flere elever end forventet, og flere end der er plads til. Og hun gør ærligt opmærksom på, hvordan mange af de nye FGU-lærere endnu ikke aner, hvad de skal undervise i. FGU er en splinterny uddannelse fra august i år, og begyndervanskeligheder må selvfølgelig forventes. Men den aktuelle situation går ud over de unge, der i forvejen er ramt. De unge søger netop uddannelsen, fordi de har haft de svære liv og er påvirkede af uheldige oplevelser i folkeskolen. De brug for ro og ordnede forhold, så de kan vinde læringslysten tilbage. I stedet får de nu fuldstændig kaotiske forhold, ja, nogle elever bliver simpelthen sendt hjem, fordi der ikke er plads eller undervisning til dem, andre får undervisning af lærere, der er usikre på, hvad de skal. Jeg gør opmærksom på, at højskolerne, og jeg skriver fra Brande Højskole, har årelang erfaring på det her felt. Vi har faste og trygge rammer, der matcher de unge med de svære liv, og vi kan give dem den undervisning, de behøver. Vi kan sammen med FGU løfte de unge ind på en ungdomsuddannelse. Kære FGU, brug os, mens I får styr på det derhjemme. Vi er indskrevet i FGU-loven som et tilbud, lovgiverne har ønsket at FGU benytter sig af. Send de unge, der er hårdest ramt, til os, og giv dem den ro, de fortjener, mens tingene falder på plads på hjemmefronten, og kursen sættes for et nyt FGU. Højskolerne hjælper gerne til - både nu og i det videre arbejde med at gøre FGU'en til det gode alternativ, de unge fortjener.

Sydjylland For abonnenter

26,5 milliarder fordelt til sundhed, forurening og trafik: Sådan påvirker regionens budget dig

Annonce