Annonce
Fredericia

Og starten er gået: Politikere lægger husholdningen for 2021 op

Blå himmel over Fredericias økonomi, men også coronaskyer. Et enigt byråd sendte mandag budgetforslaget for 2021 videre fra 1. til 2. behandling. Den endelige husholdning skal nu lægges op af partierne og vedtages til oktober. Arkivfoto: Michael Svenningsen
Byråd vedtog 1. behandling af budgetforslag for næste år. I enighed. De fleste ønsker øget velfærd. En enkelt spurgte til skattenedsættelser.

Fredericia: Selvom økonomien er sund og tegner til at vedblive det de kommende år, skal der prioriteres i Fredericia Kommune.

- Det er helt nødvendigt, sagde borgmester, Jacob Bjerregaard (S), da budgetforslaget for 2021 var til 1. behandling på byrådsmødet mandag eftermiddag:

- Det gælder ældreområdet, på voksen- og handicapområdet og børneområdet.

Embedsmændene har udarbejdet et basisbudget, som i lighed med sidste år er renset for politik. En ny måde at lægge husholdningen op på i virksomheden Fredericia Kommune, som er en økonomi på årligt langt over tre milliarder kroner. Nu skal byrådet forhandle om det endelige budget, der vedtages i oktober. Efter al sandsynlighed igen i fuld enighed partierne imellem.

Trods prioriteringer forventer Jacob Bjerregaard øgede investeringer i velfærd i 2021, et overskud ved indgangen til 2022 på 39 millioner og en kassebeholdning på 373 millioner kroner stigende til en halv milliard i 2024. Fredericia fik et godt lod udtrukket i forårets udligningsreform, men almindelige, solide skatteindtægter tegner sig for det meste af gevinsten.

Corona, den globale økonomi og den afledte usikre beskæftigelsessituation herhjemme kan dog ændre på, hvor stor den bliver, formanede borgmesteren.

Annonce

Men vi skal tænke på...

Oppositionen kvitterede for den nye måde at lave budget på.

- Det er ikke et politisk budget fra borgmesteren, hvor det økonomiske råderum er bestemt på forhånd. Vi glæder os til den kommende proces, sagde Pernelle Jensen (V).

- Et overskueligt budget supplerede 1. viceborgmester, Susanne Eilersen (DF).

Men hun pointerede ud fra sin erfaring som folketingsmedlem, at den kompensation af uforudsete udgifter, kommunerne har haft og stadig har under Covid-19, ikke nødvendigvis bliver krone til krone, kommune til kommune. Pengene retur fra staten opgøres for kommunerne under ét.

- Det skal vi være opmærksomme på. Det kan godt komme til at betyde noget for, gjorde Susanne Eilersen opmærksom på.

Annonce

...og hvad med skatten?

Karsten Byrgesen (Nye Borgerlige) spurgte på byrådsmødet, om det egentlig koster penge at have så mange i kassen:

- Er der omkostninger, eller kunne de høje kassebeholdninger investeres bedre?

Og burde skatten ikke sættes ned, når der nu er så mange millioner på kistebunden plus et forventet overskud på budgettet i 2021, argumenterede han.Det er ikke et politisk budget fra borgmesteren, hvor det økonomiske råderum er bestemt på forhånd. Vi glæder os til den kommende proces.

Pernelle Jensen (V)


Den vej ønsker Socialdemokratiet og Enhedslisten ikke at gå.

Steen Wrist Ørts (S) understregede, S ser en udvidelse af velfærden for sig næste år. Ikke mindst fordi, der bliver flere ældre med plejebehov og flere voksne handicappede, der skal have specialiseret og dyr hjælp og botilbud.

Cecilie Roed Schultz (EL) tilsluttede sig og pegede på, at der efter hendes mening er et efterslæb fra tidligere byråd af begge farver i forhold til eksempelvis skolerenoveringer og på det grønne område.

Nok overskud i 2020 trods tiderne

Inden 1. behandlingen af Fredericia Kommunes budget for 2021 på mødet mandag, godkendte byrådet 2. budgetopfølgning for 2020.

Selvom corona har betydet ekstra udgifter til rengøring, værnemidler, personale osv. - og selvom beskæftigelsen og andre konti er pressede, ser det lige nu ud til, at kommunen kommer ud af 2020 med en forbedring på 48 millioner kroner i forhold til det budgetterede.

Ledigheden på grund af pandemien gør ondt, Staten kompenserer dog. Også ældreområdet præges af øgede udgifter tillige med voksen- og handicapområdet. Ikke mindst botilbud og handicapbiler.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce