Annonce
Fredericia

Onsdagsord: Der er potentiale til at få flere til at dyrke idræt, motion og fællesskab

Der er mange muligheder for at få endnu flere fredericianere til at dyrke idræt. Arkivfoto: Michael Svenningsen

Motion og idræt på tværs af målgrupper forebygger generelt dårligt helbred, giver større selvtillid og livsduelighed, ligesom motion, herunder særligt i foreningsregi, kan være forbundet med fællesskaber, bedre livskvalitet og mental sundhed.

Sådan står der bl.a. i Regeringens pressemeddelelse mandag d. 12. november d.å.

Jeg vil her ridse fire potentialer op, som gør sig gældende her i Fredericia. Og hvor vi med fokuseret indsats i fællesskab og på tværs af kommunens forvaltningsområder kan rykke motions- og idrætsdeltagelsen.

For der er virkeligt behov for det, ikke kun for at nå de nationale mål eller de endnu højere kommunale mål om antal borgere, der skal være aktive. Men for at vi får et godt liv med gode sunde vaner, demokratiforståelse, inklusion og bæredygtig økonomi.

Annonce

Vi har stort potentiale for idrætsaktivitet med de gode grønne og blå områder, vi har i og omkring Fredericia. Vi skal udvikle på, at der er gode muligheder for at benytte vores bynære grønne områder, herunder voldanlægget, og kyster til en aktiv livsstil året rundt.

Jeg glæder mig over, at Kultur- og Idrætsudvalget nu har besluttet, at man vil gå videre for at oprette Idrætsrådet. Og tilsyneladende helt efter de anbefalinger, jeg havde udarbejdet, for at skabe et sådant i Fredericia.
Christoffer Riis Svendsen, klummeskribent. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Det første potentiale: Der er børn nok at tage af.

Ifølge statistikkerne har vi en lav idrætsdeltagelse i foreningslivet generelt set. Og slemt ser det ud i forhold andelen af børn og unge (7-18 år), som ikke er aktive i en idrætsforening. Faktisk ser det ud til, at Fredericia har den laveste procentdel sammenlignet med de 13 kommuner i Syddanmark.

Altså må der være et stort potentiale i at tage fat i denne målgruppe. Det kunne bl.a. være gennem et stærkere og bedre koordineret samarbejde mellem skoler og foreninger. Jeg tror, der skal skabes gode idrætsmiljøer på skolerne på tværs af idrætsgrene. Det kunne være en del og forlængelse af SFO'en - en slags SIO - SkoleIdrætsOrdning. Mere idræt i og på skolerne, og samskabt med et trygt og givende miljø via foreningslivet.

Det andet potentiale: Der masser af voksne, der ikke er idrætsaktive.

Fredericia har en social slagside, som viser sig, når man deler borgernes idrætsdeltagelse op efter uddannelses- og hovedbeskæftigelsesniveau. Fredericia har en forholdsvis høj andel af socialt udsatte, folk uden for beskæftigelse, med ringe sundhed, og udfordringer med inklusion og integration.

Hvor 69 procent af funktionærer og 63 procent af de selvstændige er idræts- og motionsaktive, er blot 17 procent af ledige kontanthjælpsmodtagere idrætsaktive.

Samme mønster viser sig, hvis man kigger på uddannelseslængde, hvor 72 procent med en lang videregående uddannelse er idrætsaktive imod 47 procent med en grundskoleuddannelse som højeste uddannelse. (Tal fra Idrættens Analyseinstitut)

Der er således potentiale i at fokusere særligt på de grupper af voksne borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, som har den korteste uddannelse, og som har anden etnisk oprindelse end dansk samt deres børn.

Det tredje potentiale: Der er ledig kapacitet under tag.

Vi er ret godt dækket ind med idrætsfaciliteter under tag i Fredericia. Der er lokale forskelligheder, men ifølge halkapacitetsanalyser er der store andele af ledige timer i idrætshallerne.

Der er selvfølgelig fuldt booket og pres på primetime - de gode timer mellem kl. 16-21. Men sammenlignet med andre kommuner er vi få borgere pr. haltime, vi har ikke store afstande og vores faciliteter er også i forholdsvis god stand.

Her er vi forholdsvis "forkælede", så hvorfor bliver faciliteterne ikke bedre udnyttet? Prisen på benyttelse kan have indflydelse ligesom de enkelte faciliteters muligheder for specifikke idrætsgrene kan være begrænset. Der er altså mulighed for at dyrke idræt under tag. Hvis man er villig til at udvide sit tidsrum og sin afstand.

Det fjerde potentiale: Vi har åben himmel og både blå og grønne områder.

I disse år er de voksnes foretrukne idrætsarena udendørs. I naturen - skov, vand, åbent land - og i bynære rekreative områder. Og der er en vigtig pointe i, at de voksne er idrætsaktive ud over en sundhedsdagsorden og gavn for samskabelsen i demokratiske fællesskaber.

Børns idrætsvaner er nemlig i høj grad påvirket af forældrenes idrætsvaner og sociale forhold. Hvis ingen andre i familien dyrker sport eller motion, er blot 57 procent af børnene selv idrætsaktive. Har børnene idrætsaktive forældre, er andelen 85 procent.

Så vi har stort potentiale for idrætsaktivitet med de gode grønne og blå områder, vi har i og omkring Fredericia. Vi skal udvikle på, at der er gode muligheder for at benytte vores bynære grønne områder, herunder voldanlægget, og kyster til en aktiv livsstil året rundt.

Jeg glæder mig over, at Kultur- og Idrætsudvalget nu har besluttet, at man vil gå videre for at oprette Idrætsrådet. Og tilsyneladende helt efter de anbefalinger, jeg havde udarbejdet, for at skabe et sådant i Fredericia.

Vi får et idrætsråd, der går på tværs af sektorer, både i forvaltningen men også i forhold til erhvervs- og foreningsliv, idrætsfaciliteter og eksterne kapaciteter. Vi får et idrætsråd, der kan arbejde videre med den økonomi, vi overlod fra SIF (Samvirkende Idrætsklubber Fredericia), og med det tilskud, som SIF modtog årligt.

Jeg er sikker på, at med et godt bredt fundament er der potentiale for at rykke og få flere til at dyrke idræt, motion og at indgå i fællesskaber. Glæder mig til at følge den videre dannelse af idrætsrådet og dets fremtidige virke.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Øl væltede ud i rundkørsel: Politiet forventer oprydning i flere timer

Annonce