Annonce
Fredericia

Opfordring fra kommunen: - Få gerne styr på jeres grundejerpligter

I Taulov kniber det med at få holdt ukrudtet væk fra fortovet. Kommunen opfordrer til, at grundejerne husker deres egne pligter. Det kan i sidste ende dels blive dyrt for grundejeren at lade være - og så er det også dyrt for kommunen at bruge ressourcer på. Foto: Gitte Nørgaard
Det koster både tid – og dermed penge – at kommunen skal huske grundejere på, hvilke forpligtelser de har. Den krævende proces er en hyppig tidsrøver på rådhuset – og dermed også en ressourcesluger.
Annonce

Fredericia: Hvis alle – kommunen inklusive – fik styr på deres fortove og hække, ville det spare kommunale medarbejdere for en del arbejde. Sådan lyder det i grove træk fra Laila Jensen, driftsplanlægger i Vej og Park.

Det er blandt andet hende, der sidder med sagerne, når en grundejer eksempelvis ikke har fået klippet sin hæk eller ryddet fortovet.

Det skal du huske som grundejer

Er din hæk/beplantning placeret ud mod et offentligt vejareal, så har du pligten til at vedligeholde den. Vedligeholdelse dækker over, at det ikke må være til gene for andre samt skygge for gadelamper.

Du har derudover også ansvaret for, at fortovet ved din grund er rengjort. Du skal i princippet både stå for at fjerne hundelorte, affald, sne, ukrudt og lignende.

Er du i tvivl om, om et fortovs-areal er dit ansvar eller om det er dig, der skal klippe en given hæk, kan du altid få vejledning hos Fredericia Kommune.

Fredericia Kommune forsøger at nå rundt på alle strækninger, hvor de har ansvaret, men de har brug for praj i Giv-et-Praj-appen, hvis du støder på en udfordring, såsom vildtvoksende hække og generende ukrudt.

Kommunen kigger primært på, om noget er decideret trafikfarligt. Det vil en smule ukrudt ikke være. Det kan brændenælder og grene, der stikker ud over fortov eller cykelsti godt være, da det vil ”tvinge” cyklisten eller gågængeren væk fra fortovet.

Lever du ikke op til dine forpligtelser som grundejer, kan det få økonomiske konsekvenser. Entreprenørgården kan i sidste ende udføre arbejdet – på din regning.

Annonce

Frigiv ressourcer

Ofte er det en grundejer, der klager over en anden grundejer, og processen derfra og til, at en hæk er blevet klippet, eller et fortov ryddet, kan være langstrakt. Når en klage tikker ind, skal Laila Jensen kontakte en grundejer og bede vedkommende få styr på det, klagen går på. Har personen ikke reageret i løbet af 14 dage, bliver der sendt et påbud.

Reagerer grundejeren heller ikke i løbet af yderligere 14 dage, sættes Entreprenørgården i gang med at få ordnet det udestående – på grundejerens regning. Og sådan en hækklipning kan snildt løbe op i 1000 kroner.

Fjernede man hele den proces fra ligningen, ville resultatet blive flere ressourcer til nytænkning af de eksisterende løsninger.

- Det sker tit, at jeg sidder med de her sager. Lige nu har jeg eksempelvis 11. De fleste klager, vi får, er, hvor grundejere klager over hinanden, siger Laila Jensen.

Annonce

Praj om ukrudt

Det er et mål, at Fredericia Kommune kommer hele vejen rundt på de strækninger, hvor den har forpligtelser til vedligehold. Men pengene skal komme et sted fra, og posen med penge er ikke blevet større med årene. Hvis grundejere blev bedre til at huske deres pligter, ville det betyde flere ressourcer til andet.

- Det kunne være fedt hvis alle, også kommunens andre forvaltninger end lige teknik og miljøs, fik styr på deres vedligeholdelsespligter. Så ville jeg få mere tid til at fokusere på forbedring og effektivisering af processerne. Men vi er nødt til at prioritere vores økonomi. Præcis som folk gør det i privatbudgettet, siger Laila Jensen.

Hun understreger, at hvis en grundejer er i tvivl om, hvilke forpligtelser der påhviler den enkelte, kan det altid blive oplyst ved at henvende sig til kommunen. Ligeledes bliver indberetninger via kommunens ”Giv-et-praj”-app alle vurderet. Hun opfordrer derfor til, at borgere bruger app’en, hvis de støder på eksempelvis vildtvoksende hække eller overbegroede fortove.

På Røde Banke kan det være en udfordring at være cyklist. Laila Jensen fra Vej og Park understreger, at kommunen rigtig gerne vil have praj via appen, Giv et Praj. På den måde kan kommunen blive opmærksom på nogle af de udfordringer, der er i trafikken, som de ikke selv har opdaget. Foto: Jan Kirk Jochumsen

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia

Privatskoler har succes med virtuel kontakt til de små: - Vi har fokus på det sociale

Coronavirus

Live: Pfizer kan ikke levere - Danmark får 100.000 færre doser i første kvartal

Annonce