Annonce
Fredericia

Oprør i Nordbyen: Grundejere har fået nok af restriktiv lokalplan

Mia Bigum Rix Nielsen og hendes mand Lars ærgrer sig over, at lokalplanen for Nordbyen ikke er fulgt med tiden og fastholdes restriktivt af embedsmændene. Det giver udfordringer hos mange af grundejerforeningens medlemmer, ligesom familien selv er stødt på en mur, da de ønskede at bygge en carport i glas og stål. Den skal opføres i træ fordi de øvrige i rækkehusbebyggelsen er det, lyder argumentet fra forvaltningen. Foto: Peter Leth-Larsen

Siden midt i 60'erne har tætliggende rækkehuse garneret med enkelthuse, en børnehave, en fjernvarmecentral og et mindre butikscenter udgjort det nordligste boligkvarter i Fredericia. Nu rykker yngre familier ind, og det har tændt et opgør mod en restriktiv lokalplan, der er ude af trit med 2019.

Annonce

Fredericia: Hvorfor skal den gule murstensfacade ikke kunne vandskures? Hvem generer et drivhus i forhaven ud mod vejen? Hvorfor kan man ikke få lov at lave indkørsel til sit hus? Hvorfor må børneværelset ikke udvides?

De spørgsmål presser på i Nordbyen, hvor de oprindelige husejere så småt rykker ud og nye flytter ind i huse, der er underlagt en lokalplan fra en tid, hvor det var stads- og havneingeniøren, der satte sin signatur.

- Hvis man ønsker, at et boligområde skal udvikles eller fortsat være attraktivt, så er det simpelthen nødvendigt, at man får moderniseret de regler, der gælder, siger formand for Grundejerforeningen Treldeparken Mia Bigum Rix Nielsen.

Hun er formand for den største af de fem grundejerforeninger i Nordbyen. I alt 650 rækkehuse og enkeltstående parcelhuse er dækket af lokalplan 47, som erstattede en byplanvedtægt fra 60'erne i 1981. Den udstikker blandt andet restriktive regler om, hvad husejerne må og i særdeleshed ikke må.

Fem grundejerforeninger

Bebyggelsen i Nordbyen blev sat i gang i 60'erne. Der er i dag 650 ejendomme i form af rækkehuse og enkeltstående huse.

Der er fem grundejerforeninger.

Grundejerforeningen Treldeparken er stiftet i 1968 og dermed områdets ældste.

Der er ca. 200 frivillige medlemmer.

Grundejerforeningen Ryeshøj er stiftet i 1971.

Grundejerforeningen Anchersvej stiftet den 16. oktober 1974.

Der er tinglyst medlemspligt for områdets 56 beboere.

Grundejerforeningen Ryeshave er stiftet i 1977.

Der er 85 frivillige medlemmer.

Grundejerforeningen Solparken er stiftet i 1977.

Der er tinglyst medlemspligt for områdets 36 husstande.

De gule sten må der ifølge lokalplanen ikke ændres på, men til gengæld er der frit spil for tagbelægningen. Ingen har i hvert fald gjort indsigelse over skiftet mellem eternit og tagpap. Foto: Peter Leth-Larsen
Annonce

Mod sund fornuft

Nogle regler giver mening, men mange er tiden løbet fra, påpeger Mia Bigum Rix Nielsen.

- Eksempelvis må man kun bygge en carport i træ, mener man på forvaltningen. Den regel er vi selv blevet ramt af, og det giver ingen mening, siger Mia Bigum Rix Nielsen.

Hun oplever igen og igen, at der er indhold i lokalplanen, som stritter imod almindelig fornuft anno 2019.

- Og jeg er glad for, at kommunen har vist sig imødekommende med vores henvendelse. Vi har haft møder med sagsbehandleren, og hun besøger vores generalforsamling i grundejerforeningen til februar, siger Mia Bigum Rix Nielsen.

Formanden håber, at det nye lokalplanforslag kan blive klar inden for nærmeste fremtid.

- Det skal det være, hvis vi skal nå at have en ny lokalplan inden sommerferien, og det skal vi. Folk ved, at en ny lokalplan er på vej, så lige nu er alle projekter gået i stå, fordi man afventer, hvad planen kommer til at indeholde, så det kan kun gå for langsomt, siger Mia Bigum Rix Nielsen.

Familien Rix Nielsens to biler holder i det fri i forhaven til rækkehuset på Bissensvej. Ægteparret havde set sig lune på en elegant og moderne løsning af stål og glastag, men det vil skabe uro i rækkehusbebyggelsens ensartethed, mener embedsmænd, som anbefaler en carport i træ. Foto: Peter Leth-Larsen
Annonce

Udspil fra neutral grund

Hun har selv arbejdet med ønsket til en ny lokalplan i et par år efter grundejerne i nabogrundejerforeningen Ryeshave begyndte at røre på sig.

- Jeg foreslog, at vi gik sammen for at få et fælles udspil, så alle grundejerforeninger er blevet indbudt til at deltage, siger Mia Bigum Rix Nielsen.

Indsatsen har været koordineret fra områdets fællesforening Nord-Bo for at have et neutralt udgangspunkt at drøfte udfordringerne i.

- For der er lidt forskel på, hvordan lokalplanen rammer. Hos os handler det i stort omfang om udseende og materialer og så afstande. I Ryeshave er problemstillingen især bebyggelsesprocenten, siger Mia Bigum Rix Nielsen, som også peger på et fælles ønske om at kunne udvikle det grønne fællesareal ved aktivitetshuset Nord-Bo.

- Men det støder også imod lokalplanens bestemmelser, sukker hun.

Annonce

Ekstra medarbejdere

Det kan Kenny Bruun Olsen skrive under på. Ud over at være kasserer i Grundejerforeningen Ryeshave er han politisk valgt for Venstre til byrådet og medlem af by- og planudvalget.

- Jeg har købt hus på Thorvaldsens Vej, og det er gået op for mig, hvor uforståeligt mange af kravene i lokalplanen er. Faktisk så er hele bebyggelsen i strid med lokalplanen, fordi den foreskriver en bebyggelsesprocent, der er langt mindre, end husene er, siger Kenny Bruun Olsen.

Han har derfor gjort sig til talsmand for, at lokalplanerne i kommunen får et serviceeftersyn. Det skal ske gennem ekstra ressourcer i forvaltningen, og det fik han alle partiers opbakning til under de seneste budgetforhandlinger.

Annonce

Udkants-Fredericia

Konsekvensen af utidssvarende lokalplaner er, at husejerne søger dispensationer eller alternativt glemmer at søge.

Det kan give anledning til nabostridigheder og ballade, når nogle får lov og andre ikke.

- Jeg siger bestemt ikke, at folk bare skal kunne gøre, hvad de vil, men en modernisering vil kunne betyde, at området udvikler sig til et moderne kvarter. Nogle gange fornemmer man, at man ser os lidt som udkants-Fredericia og kun tænker på at udvikle midtbyen, og det er virkelig ærgerligt. Det er et dejligt kvarter, og vi oplever, at folk gerne vil flytte hertil, og så er det ærgerligt, at de skal støde på utidige regler, som ikke giver mening, siger Mia Bigum Rix Nielsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia

Indbrud i ferietomt hus

Debat

Forbrugerne stemmer med gaflen

Annonce