Annonce
Fredericia

Pænt stykke voldgrav befries for skidt og slam - Gedder og aborrer vil elske det

En del af voldgraven neden for Kongens Bastion renses op i forbindelse med den store træfældning, der lige nu pågår i området Foto: Hededanmark A/S
Kommune giver dispensation til første rensning af voldens voldgrav neden for Kongens Bastion. Men særlige krav skal overholdes.

Fredericia: Som tidligere omtalt i Fredericia Dagblad sænkes vandstanden i en del af voldgraven foran Fredericia Vold midlertidigt med en meter. Entreprenører lige nu er ved at fjerne træer og krat fra 42.000 kvadratmeter.

På den måde kan man nemmere lægge et slags sanddige ud i voldgraven neden for Kongens Bastion, så maskinerne har en kørevej op på volden. Man må ikke skaffe sig adgang med gummiged og andet materiel fra den anden side på grund af fredningsbestemmelserne for volden.

Bagefter fjernes al sand igen, og voldgraven vender tilbage til sit almindelige udseende.

Annonce
Jeg tror, det bliver rigtigt godt. Ikke kun for fiskene, men også for planterne, som kan få nyt liv, når dyndet fjernes.

Bjarne Christensen, naturvejleder, Fredericia Kommune

Sådan gøres det

Imidlertid er det et krav i dispensationen fra Fredericia Kommune, at voldgravsstykket renses op ved samme lejlighed.

Det sker normalt cirka hvert 15. år. Sidst i 1993 og 2005, oplyser projektleder i kommunens vej- og parkafdeling, Tina Dinesen. Derfor fjernes der også dynd og slam i voldgraven neden for Kongens Bastion, og det gavner plante- og dyrelivet.

Dispensationen fra naturbeskyttelsesloven er givet af Fredericia Kommunes natur- og miljøafdeling til kommunens vej- og parkafdeling. Det kan lade sig gøre at tilsidesætte lovens bestemmelser, hvis ændringen af det beskyttede - altså voldgraven - kommer naturen til gode. Eller hvis oprensningen tjener væsentlige kulturhistoriske interesser.

Kommunen mener, at begge krav er opfyldt, da fældningen på volden er besluttet politisk for at føre Kongens Bastion, Danmarks Bastion og Ravelinen tilbage til deres bare og kampklare udtryk ved anlæggelsen i 1600-tallet. Foreløbig er Ravelinen og Danmarks Bastion med Lundings Monument næsten ryddet, kan alle fredericianere ved selvsyn konstatere. Synet er overvældende.

Klagefrist 21. februar

Man må dog kun rense voldgraven ned til bunden. Ikke gøre den dybere.

Rensningen skal ske skånsomt og uden for fugle og padders yngletid. Det vil sige efter 1. september og inden 1. marts. Dyndet og slammet skal også fjernes på forsvarlig og lovlig vis.

Dispensationen er i offentlig høring til den 21. februar. Man har ret til at klage til statens miljø- og fødevareklagenævn. Hvis det ikke fører til noget, kan Hededanmark gå i gang med arbejdet.

Voldgraven er potentielt et levested for blandt andet markfirben, vandsalamander, vandflagermus og sydflagermus, står der i dispensationen. Den er også sendt i kopi til blandt andet sportfiskernes organisationer, Dansk Botanisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening.

En del af voldgraven neden for Kongens Bastion renses op i forbindelse med den store træfældning, der lige nu pågår i området. Det er streget ind med rødt. Til højre ses Hugo Matthiessens Vej og den tilstødende Fæstningsallén. Husene med haver ned til voldanlægget ligger på Bülowsvej. Luftfoto: Fredericia Kommune

Gavner fisk og planter

Til Fredericia Dagblad fortæller Fredericia Kommunes naturvejleder, Bjarne Christensen, at oprensningen også vil gøre vandet bedre for de kendte fiskearter, der er i voldgraven: Karpe, sude, skalle, brasen, gedde og aborre.

- Jeg tror, det bliver rigtigt godt. Ikke kun for fiskene, men også for planterne, som kan få nyt liv, når dyndet fjernes.

Bjarne Christensen peger desuden på, at åkander og andre vandplanter, hvis frø spildes i vandet af vinden eller fugle, formentlig vil trives på ny.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Svar på kritik: Fredericia Kommune har erhvervet Voss-grunden til den faktiske værdi

Læserbrev: I Fredericia Dagblad 17. februar stiller Søren Haastrup (Alternativet) byrådet en række kritiske spørgsmål vedrørende Fredericia Byråds beslutning om at købe den såkaldte Voss-grund på Vester Voldgade. Det er fint både at være kritisk og stille spørgsmål, da det hylder mit princip om åbenhed. Så tak for anledningen til at svare og forklare min holdning til lokalpolitisk håndværk. Fredericia Kommune har erhvervet Voss-grunden til den faktiske værdi, altså handelsværdien. Der indgår en række veluddannede og meget kompetente personer i den gruppe, der rådgiver os politikere om jordkøb. Jeg har al grund til at tro, at værdien er korrekt fastsat og har dermed ingen grund til, af denne årsag, at frasige erhvervelsen. Historisk set blev udledning af forskellige kemikalier m.m. ikke anset som en forurening - beklageligvis. Men med nutidens viden og teknologi har jeg det fint med, at grunden nu renses i det omfang, eksperterne anbefaler. I forbindelse med erhvervelsen laves der en samlet vurdering af grundens værdi, når den er klar til at blive taget i brug. Der er derfor ikke noget odiøst i, at der skal betales for oprensningen. Derimod glæder jeg mig over, at Fredericia Kommune investerer i en vigtig matrikel. En investering, der kan komme borgerne til gode. Søren Haastrup efterlyser mere åbenhed og gennemsigtighed i det lokale politiske arbejde. Såfremt hans efterlysning udspringer af en opfattelse af lukkethed og uklarhed om vores dispositioner, vil jeg opfordre Søren Haastrup til at være deltagende i de fora, der i samarbejde med borgerne sætter dagsordenen.

Fredericia

Ved du noget?: Uønsket vaskebjørn kørt ned ved afkørsel 59

Annonce