Annonce
Fredericia

Pænt stykke voldgrav befries for skidt og slam - Gedder og aborrer vil elske det

En del af voldgraven neden for Kongens Bastion renses op i forbindelse med den store træfældning, der lige nu pågår i området Foto: Hededanmark A/S
Kommune giver dispensation til første rensning af voldens voldgrav neden for Kongens Bastion. Men særlige krav skal overholdes.
Annonce

Fredericia: Som tidligere omtalt i Fredericia Dagblad sænkes vandstanden i en del af voldgraven foran Fredericia Vold midlertidigt med en meter. Entreprenører lige nu er ved at fjerne træer og krat fra 42.000 kvadratmeter.

På den måde kan man nemmere lægge et slags sanddige ud i voldgraven neden for Kongens Bastion, så maskinerne har en kørevej op på volden. Man må ikke skaffe sig adgang med gummiged og andet materiel fra den anden side på grund af fredningsbestemmelserne for volden.

Bagefter fjernes al sand igen, og voldgraven vender tilbage til sit almindelige udseende.

Jeg tror, det bliver rigtigt godt. Ikke kun for fiskene, men også for planterne, som kan få nyt liv, når dyndet fjernes.

Bjarne Christensen, naturvejleder, Fredericia Kommune

Annonce

Sådan gøres det

Imidlertid er det et krav i dispensationen fra Fredericia Kommune, at voldgravsstykket renses op ved samme lejlighed.

Det sker normalt cirka hvert 15. år. Sidst i 1993 og 2005, oplyser projektleder i kommunens vej- og parkafdeling, Tina Dinesen. Derfor fjernes der også dynd og slam i voldgraven neden for Kongens Bastion, og det gavner plante- og dyrelivet.

Dispensationen fra naturbeskyttelsesloven er givet af Fredericia Kommunes natur- og miljøafdeling til kommunens vej- og parkafdeling. Det kan lade sig gøre at tilsidesætte lovens bestemmelser, hvis ændringen af det beskyttede - altså voldgraven - kommer naturen til gode. Eller hvis oprensningen tjener væsentlige kulturhistoriske interesser.

Kommunen mener, at begge krav er opfyldt, da fældningen på volden er besluttet politisk for at føre Kongens Bastion, Danmarks Bastion og Ravelinen tilbage til deres bare og kampklare udtryk ved anlæggelsen i 1600-tallet. Foreløbig er Ravelinen og Danmarks Bastion med Lundings Monument næsten ryddet, kan alle fredericianere ved selvsyn konstatere. Synet er overvældende.

Annonce

Klagefrist 21. februar

Man må dog kun rense voldgraven ned til bunden. Ikke gøre den dybere.

Rensningen skal ske skånsomt og uden for fugle og padders yngletid. Det vil sige efter 1. september og inden 1. marts. Dyndet og slammet skal også fjernes på forsvarlig og lovlig vis.

Dispensationen er i offentlig høring til den 21. februar. Man har ret til at klage til statens miljø- og fødevareklagenævn. Hvis det ikke fører til noget, kan Hededanmark gå i gang med arbejdet.

Voldgraven er potentielt et levested for blandt andet markfirben, vandsalamander, vandflagermus og sydflagermus, står der i dispensationen. Den er også sendt i kopi til blandt andet sportfiskernes organisationer, Dansk Botanisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening.

En del af voldgraven neden for Kongens Bastion renses op i forbindelse med den store træfældning, der lige nu pågår i området. Det er streget ind med rødt. Til højre ses Hugo Matthiessens Vej og den tilstødende Fæstningsallén. Husene med haver ned til voldanlægget ligger på Bülowsvej. Luftfoto: Fredericia Kommune
Annonce

Gavner fisk og planter

Til Fredericia Dagblad fortæller Fredericia Kommunes naturvejleder, Bjarne Christensen, at oprensningen også vil gøre vandet bedre for de kendte fiskearter, der er i voldgraven: Karpe, sude, skalle, brasen, gedde og aborre.

- Jeg tror, det bliver rigtigt godt. Ikke kun for fiskene, men også for planterne, som kan få nyt liv, når dyndet fjernes.

Bjarne Christensen peger desuden på, at åkander og andre vandplanter, hvis frø spildes i vandet af vinden eller fugle, formentlig vil trives på ny.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
CORONAVIRUS

Live: Smittetilfælde kan spores til minkfarme - over en million mink skal aflives

FC Fredericia

For første gang i sæsonen kan FC Fredericia fylde bænken ud

Annonce