Annonce
Indland

Parkerings-millioner nu og i fremtiden

Kommunerne skal fra næste år aflevere 70 procent af deres parkeringsindtægter til statskassen, når en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti bliver lovvedtaget. Arkivfoto: Kim Haugaard

Et lovforslag fra indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl-Bille (LA), som regeringen har aftalt med Dansk Folkeparti ændrer på fordelingen af parkeringsindtægter mellem kommuner og stat:

1

I dag kan kommunerne, beholde omkring 70 procent af det indtægtsniveau, der gjaldt i 2007 ved kommunalreformens indførelse. Derudover kan de beholde det beløb, der svarer til deres udgifter til husleje, afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg. Indtægter herudover modregnes krone for krone i statstilskuddet.

2

Det betyder, at provenuet ved en prisstigning udelukkende kommer staten til gode, hvilket igen betyder, at kommunerne ikke har nogen fordel af at sætte priserne i vejret.

3

Ikke alle kommuner opkræver parkeringsbetaling, for andre gælder det, at deres indtægter svarer til udgifterne til betalingsparkering. Disse kommuner får ikke beskåret deres tilskud fra staten.

4

Med den nye ordning fra 2019 bliver 70 procent af alle p-indtægter modregnet i kommunernes bloktilskud. Det betyder, at kommunerne får færre indtægter fra parkeringen. De sidste 30 procent skal finansiere udgifterne med, bl.a. løn til p-kontrollører. Til gengæld kan de sætte priserne for parkering op og beholde 30 procent af de ekstra penge, som på den måde kommer ind.

5

De kommuner, der også står for opkrævningen af parkeringsbøder, får også et indtægtstab. I de nugældende regler deler stat og kommuner bødeindtægten. Fremover modregnes i bloktilskuddet med yderligere 20 procent.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce