Annonce
Fredericia

Partiernes fingeraftryk: Det siger politikerne om budgettet

Annonce

Venstre

Budgetpræsentationen var henligt til Stævnhøj Plejehjem, hvor politikere fik mulighed for at præsentere deres fingeraftryk på budgettet, som her Peder Tind (V). Foto: Peter Leth-Larsen

Selvom Venstre ikke har fået alle dets ønsker som for eksempel skattelettelser igennem, er gruppeformand Peder Tind tilfreds med budgetaftalen.

På arbejdsmarkedsområdet peger han blandt andet på, at indsatsen "Flere skal med", der handler om dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, er blevet en fast del af budgettet.

- Det har vist sig at være en rigtig stor succes, og den ville vi gerne gøre permanent, siger Peder Tind, som også er tilfreds med, at der skal laves en ny organisation af jobcenter og socialområdet.

- Der er helt sikkert nogle synergieffekter, som vi kan få langt bedre frem, end vi gør i dag.

Han pointerer også vigtigheden i, at de frivillige foreninger fra næste år er kommet på den lokale finanslov.

- Det bliver selvfølgelig bundet op på en samarbejdsaftale, så vi løfter i flok, for jeg tror på, at vi som kommune og civilsamfundet kan nå langt mere, hvis vi gør tingene i fællesskab, siger Peder Tind, som desuden sætter pris på, at Business Fredericia undgår besparelser, og at der skal bruges penge på nye udstykninger og gennemgang af lokalplaner.

Socialdemokratiet

- Overskriften for os var helt klart, at vi ville gå ind og have et velfærdsbudget og støtte nogle af de bløde områder, primært børn og unge, ældreområdet og de udsatte på socialområdet, siger gruppeformand Søren Larsen (S), der mener, at missionen lykkedes.

Han fremhæver, at flere af de frivillige organisationer fremover får en fast bevilling.

- I stedet for at bevilge midler fra år til år laver vi en længerevarende aftale. Foreningerne har haft svært ved at kunne lave noget langvarigt, fordi de kun kunne leve fra et år til det andet. Det sikrer arbejdsro, så de kan have fokus på de arbejdsområder, der skal til, siger gruppeformanden.

På grund af stigende udgifter på børn- og ungeområdet støtter Socialdemokratiet forslaget om en temperaturmåling af folkeskolen.

- Vi vil gerne bruge flere ressourcer på området, men vi vil gerne gøre det klogt, så derfor vil vi gerne have analysen, inden vi bruger pengene, forklarer Søren Larsen.

Dansk Folkeparti

Flere penge til ældre og handicappede har været målet for Dansk Folkeparti i budgetforhandlingerne, og det er lykkedes, konstaterer Susanne Eilersen.

- Vi er glade for, at det er lykkedes at få afsat yderligere ni mio. kroner til ældreområdet og omkring 1,5 mio. til handicap, siger hun.

Også akut-stuer i Hannerup og en kommende sygeplejeklinik i Sundhedshuset er DF glade for, at der er fundet penge til.

- Det er en del af det nære sundhedstilbud, som vi gerne vil opbygge, både af hensyn til borgerne og til vores økonomi, siger Susanne Eilersen.

Et markant aftryk fra DF er desuden, at der nu bliver nedsat et særligt veteranudvalg, som skal formulere en veteranpolitik.

- Jeg tror, at vi er et af de første steder i landet, hvor det sker, og som garnisonsby er det ikke et øjeblik for tidligt, siger Susanne Eilersen.

I forliget indgår, at der skal kigges på den kommunale organisation. Det skal give en besparelse på otte mio. kr.

- Den øvelse vil vi gerne inddrages i, så vi som politikere er med til at bestemme retningen. Vi foreslår en ekstern analyse til at give input, og som vi politisk kan tage bestik af, siger hun.

Enhedslisten

Enhedslisten gik ind i forhandlingerne med mål om at få flere penge sat af til velfærd.

- Det er lykkedes. Puljen er udvidet med næsten 15 mio. kroner mere til ældre og unge, og det er vi meget tilfredse med, siger Cecilie Roed Schultz.

Enhedslisten har kæmpet for at få penge til fritidsområdet for børn og unge, og i årets budget er det område kommet i fokus.

- Det er vi ekstremt glade for, ligesom vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at få fortsætte ungeindsatsen i U-turn. Der er afsat 750.000 kroner årligt til projektet og et tilsvarende beløb til misbrugsindsats, og det bør have høj prioritet. Både for de unges skyld og for de konsekvenser misbruget ellers kan have, siger Cecilie Roed Schultz.

Hun havde gerne set flere penge til det grønne område, men har accepteret, at det først bliver i 2020, at der laves klimarenoveringer for 15 mio. af skoler og daginstitutioner og en cykelsti på Kolding Landevej.

Enhedslisten er ikke betænkelige ved at finde otte mio. kroner på administration og ledelse.

- Det kan vi selvfølgelig haft øje for, men vi mener, at det kan lade sig gøre, siger Cecilie Roed Schultz.

Løsgænger

Budgetforhandlingens debutant Karsten Byrgesen føler, at hans enlige stemme er blevet hørt og er tilfreds med sine fingeraftryk.

- Jeg synes, budgettet er udtryk for godt håndværk, siger Karsten Byrgesen, som kan genfinde flere af sine forslag i budgettet.

En midterstribe på Herslev Vej, et kig på fartdæmpning på Kaltoftevej og forbedring af udkørslen fra p-huset i Købmagergade.

Karsten Byrgesen har i forhandlingerne med borgmesteren fået løfte om, at der bliver nedsat et udvalg, som skal se på en slags integrationsuddannelse for nytilkomne med anden etnisk baggrund.

- Hele familien skal kunne få et kursus i, hvad det vil sige at være en del af det danske samfund, og det arbejde har borgmesteren givet mig håndtryk på, at vi kan få sat i gang, siger Karsten Byrgesen.

En renovering af Nørreport er yderligere en sag, som Karsten Byrgesen kan sætte flueben ved.

- Den ligner en indgang til noget forfærdeligt, så det skal vi have lavet om på. Det nytter ikke at male på en fugtig overflade, så jeg forestiller mig, at vi kan lave en beklædning, som kan holde i årevis, siger Karsten Byrgesen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce