Annonce
Læserbrev

Pas på lungerne, du fremtidens faglærte

Forskning fra SDU viser, at to tredjedele af de rygende erhvervsskoleelever ønsker at kvitte cigaretterne, og det fortæller mig, at vi har en motiveret gruppe at arbejde med i projektet.

Læserbrev: Mere end en tredjedel af erhvervsskoleeleverne i Danmark er rygere.

Samtidig sigter en række af uddannelsesretningerne på netop erhvervsskolerne sig mod et arbejdsliv, hvor lunger belastes af både støv og røg.

Tilsammen udgør den arbejdsmiljømæssige belastning og rygning en farlig cocktail, der gør, at eksempelvis en tømrerlærling, der ryger, har markant større risiko for at udvikle den farlige lungesygdom KOL end en rygende gymnasieelev.

Vi kan i 3F ikke bare se til, mens de unges lunger udsættes for sundhedsrisici i endog ret alvorlig grad. Derfor har vi sammen med Lungeforeningen søsat projektet "Friske Lunger i Arbejde".

Alle ved, at man kan tage skade af et dårligt arbejdsmiljø eller cigaretter, men vi skal sikre os, at de udsatte faggrupper forstår, at risikoen for alvorlige lungesygdomme mangedobles, når cocktail-effekten træder ind. Det er en stor og vigtig opgave.

Forskning fra SDU viser, at to tredjedele af de rygende erhvervsskoleelever ønsker at kvitte cigaretterne, og det fortæller mig, at vi har en motiveret gruppe at arbejde med i projektet.

Det giver mig en tro på, at vi med "Friske Lunger i Arbejde" kan skabe resultater.

Projektet blev for alvor skudt i gang i august, og næste stop på vejen rundt i erhvervsskoledanmark er Fredericia.

Her skal EUC Lillebælts elever udsættes for lidt af hvert, blandt andet en række fysiske øvelser, hvor vejret skal trækkes gennem et sugerør. Det giver de unge en idé om, hvordan det er at leve med nedsat lungekapacitet.

Eleverne har desuden mulighed for at få foretaget målinger af deres lungekapacitet, og med udgangspunkt i den enkeltes situation, rygevaner og faglige tilknytning kan de få en snak om, hvordan de bedst muligt sikrer sig mod de værste farer.

Mange af eleverne vil, når de bevæger sig fra skolebænken og ud i praktik, blive mødt af en manglende prioritering af sundhed og arbejdsmiljø, og det er derfor vigtigt, at de klædes godt på til at stå op for retten til et sundt arbejdsmiljø.

Dét og meget mere tager "Friske Lunger i Arbejde" fat på.

Projektet rulles ud over det næste halvandet år på erhvervsskoler landet over. En del har allerede meldt sig på banen, men håbet er, at endnu flere vil se fornuften i at få sat fokus på vigtigheden i at have sunde lunger.

Annonce
Tina Christensen. Pressefoto: 3F
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Finansloven indeholder en ny og positiv retning i bekæmpelsen af social dumping

Læserbrev: Når mennesker fra andre lande hører om, at vi danskere har adgang til gratis skole og uddannelse og fri og lige adgang til sundhedsvæsnet, så kikker de undrende. Og når man så fortæller, at man som dansker også kan få dagpenge og kontanthjælp, løn under barsel og sygdom, ja, at vi har ret til minimum fem ugers ferie, og seks ugers ferie, hvor der er en overenskomst, så kikker de mistroisk på en (Har hun drukket? Er han ved sine fulde fem?) Den danske arbejdsmarkedsmodel og velfærdsmodel er unik. Vi danskere er enige med hinanden om, at vi alle betaler ind til velfærden over skatten og til dagpenge gennem a-kassen. Vi er enige om, at det er din fagforening, der gennem overenskomsterne forhandler dine rettigheder. Den dag, du har brug for hjælp, træder fællesskabet til. Desværre ser vi ofte, at lidt for griske spekulanter har ansat udenlandsk arbejdskraft uden at følge danske løn- og arbejdsvilkår. Vi husker alle billederne fra Padborg, hvor arbejdere levede under slavelignende forhold. Og vi ser jævnligt arbejdspladser, eksempelvis byggepladser, restaurationskøkkener og gartnerier, hvor grådige og kyniske arbejdsgivere importerer udenlandsk arbejdskraft til en løn langt under den, der er aftalt i overenskomsterne i Danmark. Det truer den danske arbejdstager, og det truer også fundamentet for vores velfærdssamfund. Velfærdssamfundet består alene, fordi vi har en høj levestandard med ordentlige lønninger, hvor vi alle betaler til den fælles velfærd. Derfor er vi meget glade for, at regeringen og dens støttepartier nu med aftalen om finansloven gennemfører en række initiativer, der skal modvirke social dumping. For blot at nævne nogle af de nye tiltag: Der indføres skærpet bødestraf for virksomheders brug af illegal arbejdskraft. Der skal sikres danske lønvilkår via lovgivning for chauffører fra udenlandske transportvirksomheder, der udfører cabotagekørsel eller kombinerede transporter i Danmark. Der indføres skærpet kontrol at tungsvognsområdet, blandt andet af køre- og hviletidsreglerne, kontrollen af leverandørers overholdelse af statslige arbejdsklausuler skærpes, og endelig indføres der forsøg med ID-kort på byggepladser. Den danske velfærdsmodel og den danske arbejdsmarkedsmodel består kun, hvis vi hele tiden tilpasser den virkeligheden. Tak til regeringen og støttepartierne for en ny og positiv retning med finansloven.

Annonce