Annonce
Fredericia

Plads til 37 attraktive grunde på Argentinervej - udvalg siger nej

Indtil videre fastholder både Venstre og Socialdemokratiet, at der ikke kan bygges foran de yderste huse på Argentinervej. By- pg planudvalget mødes i eftermiddag for at træffe en beslutning. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Både Venstre og Socialdemokratiet holder fast i, at der ikke skal bygges foran villaer i 1. række på Argentinervej. Grundejer har forelagt udstykningsplan, fordi politikere har råbt på attraktive byggegrunde.

Sønderskov: Der bliver i dag mandag truffet politisk beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at byudvikle på omstridt areal i Sønderskov. Det sker efter en forhøring, der har kaldt på store følelser fra blandt andet de nærmeste naboer på Argentinervej, som på det skarpeste har taget afstand til at der kan bygges. Og politisk tegner der klart flertal imod ideen.

- Min indstilling er, at vi står fast på, at vi ikke skal gøre det muligt at bygge på det areal, siger formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S).

Næstformand i udvalget Kenny Bruun Olsen (V) er enig.

- Jeg har meldt klart ud, at Venstre ikke vil være med til, at vi laver udstykning. Det handler om vores troværdighed, fordi vi i første omgang har solgt grundene på Argentinervej som udsigtsgrunde i første række, og ejerne har valgt at bygge efter, at de ikke fik naboer foran sig. Om de har fået løfte, om det aldrig ville kunne ske, er jeg ikke sikker på, men de har i hvert fald handlet ud fra, at det ikke ville ske de første mange år, siger han.

Sagen vakte fuore blandt beboerne på Argentinervej, da de blev klar over, at kommunen var i færd med at planlægge byggeri foran deres villaer. De har sammen med en række andre naboer gjort indsigelse mod byggeri på grunden syd for dem. Naboerne har sat advokat på sagen, som har fremlagt en grundig afvisning af forslaget.

Annonce
Politikerne har ved gentagne lejligheder - blandt andet nytårskuren - påpeget, at der manglede attraktive byggegrunde i kommunen. Derfor fik vi lavet en plan for at vise muligheden på vores areal i Sønderskov. Vi har ikke haft ønske om at genere nogle med det.

Direktør i R.A. Ussing & Søn Nicolai Ussing

Efterkom politisk ønske

Embedsmændene har indstillet til by- og planudvalget mandag eftermiddag, at de træffer beslutning om, hvorvidt området syd for Argentinerparken skal tages med i et kommende udviklingsområde i Sønderskov. Området betegnes delområde 2, mens delområde 1 ligger vest for Argentinerparken. I sagen har forvaltningen sammenfattet en hvidbog over de 11 kommentarer, der i løbet af blot et par uger er indkommet.

Ikke kun beboerne på Argentinervej har udtalt sig kritisk om yderligere bebyggelse. Det samme har en stribe andre naboer i området.

Det omdiskuterede delområde 2 ejes af virksomheden R.A. Ussing & søn A/S. Virksomheden har til huse på Sønderskovvej i 5. generation, og arealet på Sønderskovvej købte virksomheden for år tilbage. Virksomheden har fremlagt en mulig udstykningsplan på arealet, som de i dag har forpagtet ud til en landmand.

- Vi købte for mange år siden arealet, da der stadig var højspændingsledninger i området. Det betød, at der ikke kunne bygges boliger, og ingen havde fantasi til at forestille sig, at det blev muligt. Men højspændingsledningerne blev taget ned, og siden blev planloven ændret, så der rent faktisk kan gives dispensation til at bygge, siger Nicolai Ussing.

Politisk har der været talt højt og længe om mangel på attraktive byggegrunde, og det fik i foråret virksomheden til at få udarbejdet en udstykningsplan for arealet. I planen gives der plads til 37 byggegrunde.

- Vi havde altid tænkt, at det var et godt areal at bygge på, men at det nok aldrig blev muligt. Da det viste sig realistisk, ønskede vi at byde muligheden ind til kommunen, siger Nicolai Ussing.

Møde aflyst

Det var planen, at virksomheden skulle drøfte muligheden med politikerne for et par uger siden, men et planlagt møde blev aflyst i kølvandet på naboernes skarpe afstandstagen til udbygningsplanerne.

- Vi havde inviteret politikerne til en drøftelse, men da der blev ballade om sagen i avisen, og flere politikere allerede meldte bastant ud, at de ikke mente, at der skulle kunne bygges, så valgte vi at aflyse, siger Nicolai Ussing.

Han har siden haft møde med koncernchef for teknik og miljø i Fredericia Kommune René Olesen for at præsentere virksomhedens ideer.

- Vi har drøftet de muligheder, de ser for at udbygge arealet, og nu indgår det som bilag i sagen, og så er det op til politikerne at afgøre, hvad de tænker om det, siger René Olesen.

Steen Wrist Ørts bekræfter, at han var inviteret til møde med virksomheden.

- Men det blev aflyst, og jeg står fast på, at vi skal lade delområdet ligge, siger han.

Sagen kort

16. maj sendte Fredericia Kommune en forhøring ud om ideer og forslag til en kommunetillæg 10 – Landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort i Sønderskovområdet.

Frem til 2. juni indkom der i alt 11 reaktioner på forslaget, som har sigte imod at kunne udvikle området mellem Sønderskovvej og Røjborgvej og Kolding Landevej til boliger.

Der er tale om to del-områder, hvoraf det ene er placeret, så det ligger ud for det kun lige udbyggede villakvarter på Argentinervej. Nybyggerne på de nederste grunde købte efter at have spurgt ind til om de ville være sikret fri udsigt til skov og natur fremadrettet.

De fik bl.a. at vide, at man fra kommunens side ikke kendte til planer om udbygning, men at man ikke kunne garantere for, om der ville opstå lovændringer, som kunne gøre det muligt.

Da nybyggerne blev bekendt med forslaget 16. maj reagerede de prompte og hyrede bl.a. en advokat til at skrive en protest om byggeri syd for deres grunde til kommunen. De gjorde samtidigt klart, at udbygningen vest for den eksisterende bebyggelse ikke var et problem.

Nybyggerne pegede både i avisen og i deres advokatskrivelse på, at borgmesteren ikke vil få ødelagt sin udsigt ved en eventuelt udbygning. I den plan R.A. Ussing & Søn A/S har fået tegnet vil alle huse i yderste række imidlertid blive påvirket.

Afventer

Nicolai Ussing forholder sig afventende til politikernes afgørelse.

- Vi har peget på, hvordan Fredericia Kommune kan få dækket et behov for attraktive byggegrunde. Vi har blot fået sat nogle streger på, hvordan det kunne lade sig gøre, men den plan kan selvfølgelig justeres, siger Nicolai Ussing om planen.

Hvis politikerne vil, så kan de vælge at søge at udnytte delområdet til boligbyggeri, men det bliver ikke R.A. Ussing, som udvikler.

- Vi vil tilbyde kommunen at købe arealet i lighed med den øvrige del af Argentinervej, som de købte af os, men det er op til dem. Vi skal ikke udstykke og sælge grunde. Vi driver tømrervirksomhed, og det er det, vi er gode til, siger Nicolai Ussing.

Det er området syd for Argentinervej, som R.A. Ussing & Søn ejer. Det er udlagt til naturområde i den eksisterende kommuneplan, men en ændring af planloven gør det muligt at bebygge det. Det kræve et kommuneplantillæg. By- og planudvalget, siden økonomiudvalget og sidst byrådet skal mandag drøfte sagen. By- og planudvalget skal indstille til de øvrige udvalg, om de mener kommuneplantillægget skal omfatte arealerne både syd og vest for Argentinervej. Både S og V er indstillet på, at arealet syd for skal tages ud af planen. Grafik: JFMedier
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

'Dybt bekymrende': Øget arveafgift er gift for små og mellemstore virksomheder

Læserbrev: Tirsdag 22. oktober forhandlede vi i Folketinget det finanslovsforslag, som regeringen har fremsat for 2020. Et af de emner, der blev grundigt debatteret, var det forfærdelige forslag fra de røde partier om at tredoble generationsskiftebeskatningen af danske familieejede virksomheder. Det er godt for Danmark, at vi har mange veldrevne familieejede virksomheder. Det er faktisk ikke en dårlig ting, sådan som venstrefløjen ellers gerne vil have det til at lyde, når de gang på gang påstår, at "det drejer sig om rige godsejere". Fakta er nemlig, at det overvejende drejer sig om små og mellemstore virksomheder - iværksættere, servicevirksomheder, blikkenslagere, tømrermestre, snedkere osv. Produktion, service og erhverv, altså en helt central del af dansk erhvervslivs dna. Således er det ikke grever, baroner og milliardærer, som vil nyde glæde af succesfuld generationsskifte. 23.000 virksomheder med 300.000 ansatte står foran et generationsskifte inden for de næste 10 år. Det er kun godt, at en lav arveafgift har øget sandsynligheden for, at disse virksomheder kan bevares på den enkelte families hænder i forbindelse med generationsskifte. Selvfølgelig har vi også Lego og Danfoss og et par håndfulde godsejere, som nyder godt af afgiftsnedsættelsen på lige fod med alle andre. Men det er faktisk heller ikke nogen dårlig ting. Danmark ville være et fattigere sted uden Lego og Danfoss - også i kroner og ører! Derfor er det dybt bekymrende, at regeringen nu lægger op til at øge skatten med over en mia. kr. Det er dårligt nyt for dansk erhvervsliv og ikke mindst de 800.000, som er ansat i de familieejede virksomheder. Det er en kortsigtet beslutning, som måske nok på kort bane kan skaffe finansiering til alle de milde gaver, som regeringen og deres røde støttepartier ønsker at tilgodese udvalgte grupper, eksempelvis 300 mio. kr. til overvejende herboende udenlandske børnefamilier på passiv forsørgelse. Naturligvis skal der finde en rimelig beskatning sted, når virksomhedsejere udlodder dele af virksomhedens værdier via aktieudbytte eller alt muligt andet til virksomhedens ejere. Det er kun ret og rimeligt. Men det svarer til at save i den gren, man selv sidder på, når man vil gøre generationsskifte så meget dyrere for familieejede virksomheder.

Annonce