Annonce
Fredericia

Plan for Ø-kvarteret godkendt - nu går arbejdet i gang

Dalegade er en del af det nye Øgadekvarter. Arkivfoto

Fredericia: Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har netop godkendt planerne for områdefornyelsen i kvarteret omkring Depotgården. Politikerne har døbt området Øgadekvarteret, og planen for byfornyelsen har været undervejs siden efteråret 2016.

Målet er at give kvarteret et løft og forbedre bygningerne og boligforholdene.

En gruppe på 25 beboere er fast tilknyttet områdefornyelsen og samarbejder med kommunen om at udvikle og føre projekterne ud i livet. I næste måned går arbejdet i gang i praksis, og det glæder formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S).

- Beboerne har grebet muligheden rigtig godt, og vi fornemmer, at der er ved at skabes en fællesskabsfølelse, som er vigtigt, hvis det her skal blive godt, siger Steen Wrist.

Annonce

Investeringer

Områdefornyelse i Øgadekvarteret


  • Fredericia Kommune fik i forsommeren 2016 tilsagn fra Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet til at gennemføre områdefornyelse i Øgadekvarteret i den sydøstlige del af midtbyen. Formålet er at forskønne området, så kvarterets gader, veje og pladser bliver mere attraktive og skabe rekreative, grønne områder og nye mødesteder for kvarterets beboere. Parallelt med forskønnelsen af de offentlige rum opmuntrer kommunen områdets bygningsejere til at renovere bygninger og boliger, så kvarteret fremstår velholdt og tidssvarende.
  • Projekterne i områdefornyelsen skal gennemføres i perioden 2017-2022. Tæller man de private bygningsejeres egenfinansiering med, forventes der investeringer i kvarteret for omkring 32 mio. kroner, hvoraf Fredericia Kommune og Staten hver investerer 9 mio. kroner.

Øgadekvarteret i Fredericia dækker over: Lollandsgade, Falstersgade, Jyllandsgade, Sjællandsgade, Fynsgade og så de andre: Oldenborggade, Kongensgade,

Øgadekvarteret, som det er defineret af Fredericia Kommune, omfatter den sydøstlige del af bymidten. Illustration Fredericia Kommune

Gang i Oasen

Det første projekt, der sættes iværk, er indretningen af den såkaldte Oase. Det er den tomme grund på hjørnet af Dalegade, Fynsgade og Bjergegade, der skal være en såkaldt lommepark med forskellige aktiviteter, hvor beboerne kan opholde sig. Aktiviteterne bliver midlertidige, fordi grunden er privatejet.

- Det er et område, der skal indrettes efter de ønsker, beboerne har. Det er vigtigt, så vi sikrer, at der også er nogle, der vil bruge det, siger Steen Wrist.

Beboerne har været indkaldt til informationsmøder om projektet, og nu bliver der sendt yderligere information ud til både ejere og lejere.

- Men vi vil også brede budskabet længere ud til bl.a. ejendomsinvestorer, siger Steen Wrist.

Boligmassen i kvarteret rummer mange små og utidssvarende boliger, og der er allerede bevilget støtte til et par større renoveringsprojekter. Kommunen har afsat ni mio. kr. til byfornyelsen og det samme har staten. Sammen med de private investeringer i området ventes der samlet at blive puttet 32 mio. kroner i byfornyelsen.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Nu er det så, jeg spørger vores folketingspolitikere: Er det kun os, der bor lavt, der er skyld i den stigende vandstand?

Læserbrev: Kystdirektoratet har udpeget 14 områder ved Danmarks kyster, som er klassificeret som særligt truet af den stigende vandstand. Juelsminde er et af de truede områder. Et nyt digelag er etableret, og der arbejdes ihærdigt frem mod at sikre byen mod oversvømmelse. Der er udarbejdet et foreløbigt dige-projekt, som anslås at koste omkring 23 mio. kr. Ingen ved af gode grunde p.t., om det holder, men hvis det gør, er det en udgift pr. husstand på gennemsnitligt 20.000 kr. Nuværende lovgivning siger, at det skal de mennesker, der bor i de truede områder, betale, herunder også den fremtidige vedligeholdelse. Nu er det så, jeg spørger vores folketingspolitikere: Er det kun os, der bor lavt - under kote 2,50 - der er skyld i den stigende vandstand? Ifølge klimaforskere over hele verden er det et globalt problem. Det er den måde, verdens befolkning lever og forbruger på, der ændrer klimaet og medfører højere vandstand. Når der skal laves store offentlige anlæg eller for den sags skyld de militære forsvarsudgifter, grænsekontrol osv. - alt sammen til gavn for fællesskabet - er der ingen tvivl: Statskassen betaler naturligvis. Alle os danskere og de mange hundrede tusinder turister, der besøger os, har stor glæde af at kunne færdes ved vore skønne kyster. Så kan ingen vel i fuld alvor være i tvivl om, at det er en statsopgave at betale regningen. Den lovgivning, der gælder nu, er et levn fra fortiden. Der må være nogle politikere, der tager fat på at ændre det.

Annonce