Annonce
Børkop

Planer om at udvide Børkop - endnu en gang: Op mod 110 boliger på vej

En ændring af en lokalplan kan åbne op for, at der kan skabes op mod 110 nye boliger i Børkops sydligste ende. Illustration: Vejle Kommune

Der lægges op til, at der kan udstykkes op mod 110 nye boliger ved Pjedstedvej. Det har skabt bekymring for trafiksikkerheden og manglende kapacitet på Englystskolen.

Børkop: Det tyder på, at Børkop endnu engang skal vokse et stykke længere ud mod syd. Op mod 110 nye boliger i form af både parceller og rækkehuse kan være på vej.

En privat investor og tre lodsejere har anmodet teknisk udvalg om at få udarbejdet en ny lokalplan for et område syd for Børkop til lav boligbebyggelse. Området har en størrelse på cirka 20 hektar og udnyttes i dag til landbrugsdrift.

- Nu går arbejdet i gang med at lave en lokalplan for området. Børkopområdet er meget populært, og det skal vi fastholde, men det er klart, at det kommer til at aflede ting som de trafikale udfordringer, der kan betyde en hel del for hele området, og det prøver vi på at være opmærksom på helt fra start, siger Gerda Haastrup Jørgensen (V), der er formand for teknisk udvalg.

Annonce

Støjens udfordringer

Hvis der bliver udstykket på grunden syd for den nuværende sydligste del af Børkop, vil naboen mod øst være jernbanestrækningen mellem Vejle og Fredericia til øst samt smedevirksomheden Gema-tec A/S mod syd.

Der er derfor udarbejdet en støj- og vibrationsrapport for jernbanen samt en støjrapport for virksomheden Gema-tec. Støjen fra jernbanen overholder de vejledende grænser for støj, og der er ingen vibrationer ind i boligområdet.

Støjen fra virksomheden kan ikke i nattetimerne overholde grænseværdien, og der skal derfor etableres støjreducerende foranstaltninger, enten i form af en støjvold eller støjskærm i det grønne areal mellem virksomheden og det kommende boligområde.

Trafikken

En af de trafikale udfordringer er, at Pjedstedvej er en såkaldt 2 minus 1 vej, og den er ikke gearet til så mange nye indbyggere. Derfor har teknisk udvalg også kigget nærmere på et tillæg til lokalplanen, hvor der er fokus på trafikale udfordringer, der vil opstå ved at udstykningen.

- Sådan en tilvækst på et sted, der i forvejen har oplevet en kraftig tilvækst, vil få konsekvenser. Man kan sige, at ved, at vi allerede nu har trafikken særskilt på dagsordenen, sender vi et signal om, at det her er meget væsentligt, siger Gerda Haastrup Jørgensen.

Forbehold

Men trafikken er ikke eneste udfordring, og det har fået byrådsmedlemmerne fra to partier til at tage forbehold.

Den nye udstykning vil ligge i udkanten af kommunen, for man nærmer sig grænsen til Fredericia Kommune. Og dermed også udkanten af skoledistriktet. Men man er stadig en naturlig del af Englystskolens skoledistrikt, og det vil betyde, at der vil komme endnu flere børn på den skole, der i forvejen er kommunens klart største.

- Det er derfor, vi tager forbehold til lokalplanen. For kan området klare mere? Det kan det måske nok, men det skal undersøges først, for kan Englystskolen følge med til udviklingen. Personligt vil jeg gerne være med til udvikle Børkop, men det skal kun ske, hvis de rette faciliteter følger med til det. Desuden ønsker vi også at kigge nærmere på, hvad det betyder for naturen og biodiversitet, siger Morten Kristensen fra SF.

Også Socialdemokraterne tager forbehold.

- Det har gennem en lang periode været til diskussion, om det frie marked alene skulle styre udviklingen i 7080-området, eller om vi måske skulle indføre nogle strategisk fornuftige rammer for udviklingen. Det er ikke sikkert, det er hensigtsmæssigt at blive ved med at udvikle mod syd, når de kommunale investeringer ligger mod nord. Det ønsker vi simpelthen en lidt dybere diskussion omkring, lyder det fra Martin Sikær fra Socialdemokraterne.

Sagen skal forbi både økonomiudvalget og byrådssalen, inden lokalplanen i så fald kan træde i kraft. Derefter vil der være en høringsfrist på otte uger.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia For abonnenter

Borgmesteren og redaktøren byttede roller: Fortællinger fra Venstres landsmøde og erfaringer fra Christiansborg

Læserbrev

Replik. Der er ikke ro på ridefysioterapien

Læserbrev: Ro på ridefysioterapien i Børkop området, skriver Brian Errebo-Jensen i et læserbrev i Vejle Amts Folkeblad 11. november. Hmmm. Hvor ville det være dejligt hvis det var tilfældet. Og det ville det have været for længe siden, hvis personlige relationer ikke havde fået lov at vinde over patienternes behov. For første gang er der en indrømmelse fra en i det beslutningsmyndige udvalg, at de har fravalgt en lille privat virksomhed alene baseret på baggrund af, at en ridefysioterapeut har udtalt 'dårligt arbejdsklima'. Det giver da i den grad stof til refleksion. En virksomhed som vel og mærke har fungeret til glæde og gavn for mange igennem seks år. Som har flere medarbejdere og frivillige, som har været med fra start. Og hvor patienterne var trygge og meget glade for at komme. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det må føles for virksomhedens ejer og leder at læse, at der hos hende er et 'dårligt arbejdsklima'. Hvor er det dog ufint. Tænk hvis en eller flere fra udvalget, som ikke er dybt involveret i sagen med den tidligere ridefysioterapeut, havde ville undersøge sagen inden beslutningen om en dispensation. Så havde de måske oplevet et sted, hvor det emmer af smil, grin og glæde - og sætningen 'altid kaffe på kanden' efterleves. Hvor et yderst fokuseret team sikrer fokus på patienterne. Hvilke foranstaltninger har der mon været iværksat for at rette på op på 'det dårlige arbejdsklima', som nu omtales som var det en sandhed. Jeg kan spørge på en anden måde: Hvor lang tid brugte du eller andre i udvalget på at undersøge præcis udsagnet om dårligt arbejdsklima - altså set fra en anden side end ridefysioterapeutens? Hvordan overhovedet forsvare at lave en dispensation til at komme uden om en virksomhed, som kunne have varetaget træningen med det samme UDEN at undersøge sagen fra alle sider? Jeg har i øvrigt hørt en helt anden årsag som forklaring til, hvorfor ridefysioterapeuten afgav sit ydernummer. Er du interesseret i at høre den? Hvordan har det været økonomisk dyrt for den tidligere ridefysioterapeut at forlade stedet? Hvem har hestene, de ansatte og faciliteterne? Altså bare for at få proportionen økonomisk tab ind i ligningen. Først når en reel undersøgelse er foretaget, kan vi tale om proportioner og refleksion. Og også om saglighed og ordentlighed. Udvalgets beslutning er ganske enkelt ikke foregået på en ordentlig måde. Og det burde ikke kunne finde sted.

Fredericia

Druknet hjorts hoved blev kogt og renset: Imponerende opsats klar til at pynte

Annonce