Annonce
Fredericia

Politikere sat i tænkeboks: Må der bygges i fem etager ved gymnasiet?

Det foreslåede boligprojekt på Nørrebrogade, skitseret af arkitektfirmaet Rum. Screenshot af bilag til indstilling til by- og planudvalget
Privat investor vil gerne udvikle arealet over for Fredericia Gymnasium med moderne etagebyggeri i op til fem etager. Kommuneplanen tillader højest to etager. Embedsmænd spiller bolden videre til politikerne, som skal opveje plusser og minusser.

Fredericia: En privat investor har planer om at omdanne det eksisterende lille erhvervsområde mellem Nørrebrogade, Egumvej, Trigesvej over for Fredericia Gymnasium til et boligområde med 76 lejligheder. De skal rumme et kompleks på henholdsvis fire og fem etager.

Området er i kommuneplanen udlagt til at kunne rumme boliger, men det er ikke muligt at bygge højere end to etager, hvis planen skal følges. Bebyggelsesprocenten for etagebyggeri er på 60 procent, mens det skitserede projekt vil have en bebyggelsesprocent på det dobbelte.

Før investoren går videre med projektet har han bedt om en tilkendegivelse af, om politikerne er indstillet på at gøre det muligt at bygge op i fire-fem etagers højde. Det skal politikerne i by- og planudvalget drøfte, når de på det kommende udvalgsmøde bliver præsenteret for projektet. De skal i samme ombæring tage stilling til, om der skal sættes gang i udarbejdelse af et lokalplanforslag.

Annonce

1000 nye lejligheder på vej

Der er i perioden 2007-2018 taget 1.335 nye boliger i brug i Fredericia Kommune.

De kommende 12 år forventes der opført 2.543 boliger, hvilket svarer til 212 nye boliger i snit pr. år.

Den største boligudbygning forventes at ske indenfor etageboliger med en andel på ca. 44 pct.

Dernæst kommer nye parcelhuse og rækkehuse med en andel på henholdsvis knap 30 pct. og 27 pct.

(Kilde: Fredericia Kommunes boligprognose 2018).

Erstatter forladt fabrik

Byggeriet skal opføres i ny arkitektonisk stil. Ansøgeren påpeger, at det vil hæve hele områdets karakter, og at lejlighederne vil være attraktive for gymnasieelever, ældre og børnefamilier. Blandt andet skal der i den højeste del af byggeriet etableres elevator.

Der er gjort overvejelser i forhold til de eksisterende lejlighedskomplekser på Franz Hansens Alle, og vurderingen er, at der ikke vil opstå væsentlige lys- og skyggevirkninger for naboerne.

I dag ligger området hen med en forladt tom fabriksbygning. Overfor ligger Fredericia Gymnasium, og på samme side vil etageejendommen blive nabo til gymnasiets parkeringsplads.

Det er planen at udvide de grønne områder mod syd og lade dem fortsætte ind i bebyggelsen i form af attraktive solbelyste opholdsarealer samt nødvendige parkeringsfaciliteter, som det fremgår af arkitektbeskrivelsen til udvalget.

Plus og minus

Hvis projektet skal realiseres, vil det kræve en ny lokalplan, vurderer embedsmændene i by- og planafdelingen. Der skal også laves et kommuneplantillæg, hvis der skal accepteres fire-fem etager, men den proces kan ske samtidig med, lokalplanen gennemføres.

Der skal også ske en afklaring af en række miljøforhold omkring støj, jordforurening og sikkerhed. Men det kan også ske i tråd med den øvrige planlægning.

Efter administrationens vurdering svarer fire etager til en højde på 12-16 meter og fem etager til en højde på 15-20 meter. Den omkringliggende bebyggelse er i varierende højde på mellem 6 og 14 meter.

Af indstillingen peger embedsmændene på fordele og ulemper ved at acceptere højere byggeri end det tilladte, men lader det være op til politikerne at veje for og imod.

På plussiden tæller, at det giver mange nye boliger i et byområde, hvor der eksempelvis allerede er busforbindelse, og at boligerne vil være ældrevenlige på grund af krav om elevator i nye byggerier over to etager.

På minussiden står, at byggeriet vil opleves højt i forhold til de nuværende omgivelser.

I dag henligger grunden overfor Fredericia Gymnasium med en trist forfalden fabriksbygning. Foto: Mette Mørk
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia

Hurtig proces på kort byrådsmøde: To projekter sendt i høring

112

Sprittusch kan være årsag til brand på Luthersvej: Men selvantændende sprittuscher slår ikke ud i statistikken

Annonce