Annonce
Fredericia

Politikere vil bekæmpe problemet med larm: - Støjgener fra trafik er et paradoks

Strandvejen i Fredericia er et af de steder i kommunen, hvor der oftest er tæt trafik. Flere af de støjbelastede boliger ligger også langs vejstrækningen mellem Fredericia og Erritsø. Foto: Søren Gylling
Flere udvalg skal mødes og diskutere mulighederne for at nedbringe antallet af støjbelastede boliger. Det vigtigste er, at der bliver gjort noget de rigtige steder, mener formanden for miljø- og teknikudvalget, Christian Bro (S).
Annonce

Fredericia: Et bredt, politisk møde med deltagelse af udvalgsmedlemmerne fra miljø- og teknik, by- og plan samt sundhed skal mødes og drøfte de lokale udfordringer med støj fra kommunale veje.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har larm fra trafik en lang række konsekvenser for menneskers sundhed såsom hovedpine, søvnbesvær, stress, forhøjet blodtryk og større risiko for hjertesygdomme.

Derfor har man i Fredericia Kommune vedtaget, at der som en del af arbejdet med FN's 17 Verdensmål skal udarbejdes en ny støjhandlingsplan.

Formålet er at udpege 10 af de mest støjbelastede strækning samt at vurdere støjreducerende foranstaltninger. Det hele munder ud i konkrete tiltag, der handler om at opnå størst mulig effekt for pengene, fortæller udvalgsformanden for teknik- og miljøudvalget, Christian Bro (S).

Udvalgsformanden nævner, at man tidligere med succes har sænket hastighedsgrænsen på Snoghøj Landevej. Et andet tiltag er at benytte støjhæmmende asfalt, hvilket man også allerede gør i dag.

- Den vigtigste pointe er, at vi gør det de rigtige steder. Hvis vi bare blindt følger den kortlægning, der er lavet, så er jeg i virkeligheden ikke sikker på, at det gavner så meget. Hvis vi sænker støjen en hel masse i dagtimerne, hvor folk i virkeligheden ikke er hjemme, hvem får så noget ud af det? spørger Christian Bro retorisk.

- Så er det bedre at bruge kræfterne, der hvor vi virkelig hjælper nogle mennesker, mener han.

Du siger, det ikke giver mening at følge støjkortlægningen blindt. Hvad er det så, man kan bruge kortlægningen til?

- Kortlægningen giver et objektivt billede af, hvor man er støjbelastet, og hvor det larmer mest. Så kommer den politiske behandling derefter, hvor vi selvfølgelig sammen med forvaltningen ser på, hvor vi får mest muligt ud af de penge, vi sætter af til det, siger Christian Bro.

Støj fra trafik koster leveår

En undersøgelse fra 2011, som WHO stod bag, konkluderer, at hver tredje europæer er generet af larm i dagtimerne. Desuden får en ud af fem forstyrret søvnen om natten på grund af trafikstøj.

Larmen øger risikoen for en lang række symptomer som hjertekarsygdomme og stress.

Undersøgelsen konkluderer samtidig, at støj koster minimum en million sunde leveår i Vesteuropa.

Annonce

Folk bosætter sig ved god infrastruktur

Støjkortlægningen viser, at godt og vel hver femte bolig i Frederica Kommune støjbelastes af kommunens veje, men Christian Bro ønsker ikke at lægge sig fast på, om målet er at bringe det tal ned.

- Det er noget af det, vi skal finde ud af på det her fællesmøde. Det er også derfor, vi skal have sundhedsudvalget med. Lige der vil jeg nødig forpligte mig alt for meget endnu, siger han.

Udpegningen af de mest belastede strækninger kommer også til at fokusere de klager, kommunen modtager fra borgerne omkring støj. Dog bliver klagerne fra i år sandsynligvis ikke vægtet helt lige så højt, forklarer Christian Bro, da mange har været ekstraordinært meget hjemme på grund af coronasituationen og deraf følgende hjemmearbejde.

- Man kan godt have et boligområde, hvor der ifølge støjkortlægningen er en meget stor støjbelastning, men hvis det er tider på døgnet, hvor folk ikke er hjemme, og vi derfor ikke har klager, så giver det måske ikke meget mening at bruge rigtig mange penge lige der.

- Der er også et paradoks her, for der, hvor vi har mest succes med bosætning, er i nogle af de områder, der er mest støjbelastet. Det er selvfølgelig, fordi man gerne vil bosætte sig et sted, hvor der er kort til god infrastruktur. Så der er nogle paradokser i det her, man også er nødt til at tage højde for, siger Christian Bro.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Nils Skeby er en modig mand

FC Fredericia For abonnenter

Borgmester afviser beskyldninger: FHK har lige så gode vilkår som alle andre

Fredericia For abonnenter

Sportsmarkedsføring kommer på dagsordenen i december - DF ønsker orientering og borgmester er klar

Annonce