Annonce
Debat

Regionsbudget. Giv sygehusene arbejdsro

Steen Thomsen.

Læserbrev: Dansk Folkeparti har gennem hele budgetforhandlingerne i region Midtjylland kæmpet for at droppe den udskældte del af besparelserne, hvor der flyttes rundt med specialer, medarbejdere og patienter - de såkaldte strukturændringsbesparelser.

Vi har to gange i forløbet fremlagt fuldt finansierede ændringsforslag til helt at droppe denne del af besparelserne. I regionsformandens oprindelige udspil var der lagt op til at flytte rundt på specialer mv. i strukturændringer for 82. mio. Når man samler sygehusfunktioner og specialer, giver det utryghed for patienter og personale. Det giver langt til undersøgelser og behandling og det giver rekrutteringsproblemer på de afgivne sygehuse.

Vi er derfor glade for, at disse strukturændringsbesparelser blev reduceret til 47 mio.kr. i den endelige aftale. I nattetimerne allersidst i forhandlingerne lykkedes det DF, at få taget yderligere strukturbesparelser af bordet og undgik således en lukning af brystkræftbehandling i Viborg.

Vi er også glade for, at administrationen skal spare yderligere 10 mio.kr. så besparelsen på dette område kommer op på 35 mio. Det er tid til mere tillid og mindre kontrol. Der er de seneste år kommet kvalitetsafdelinger på alle vores sygehuse, hvor 55 medarbejdere registrerer alt hvad der sker på hospitalerne. Der er 61 ansat med kommunikation i regionen, hvilket er mere end på Aarhus Stiftstidende. Selvom der udføres et godt arbejde i disse funktioner, har det taget overhånd. Derfor stillede vi som krav, at en del af finansieringen skulle komme fra administrationen og er tilfredse med, at det er lykkes.

Vi vil også fremover kæmpe for, at strukturændringer ikke sker som led i en besparelsesplan, hvor besparelsesbeløbene er yderst tvivlsomme udregnet på nogle skrivebordsmodeller. Når der sker strukturændringer, skal det være ud fra faglige hensyn om at opnå bedre behandlinger til gavn for patienter - ikke for at udregne nogle tvivlsomme besparelser, der skaber utryghed og går ud over personale og patienter.

Lad os derfor skrue op for tilliden til vores sygehuspersonale og skrue ned for kontrol og strukturændringer og give vores sygehuse arbejdsro til at udføre det glimrende arbejde de udfører.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det er på tide at komme i gang med positiv forskning, innovation og produktion i stedet for at forsumpe i reduktioner

Læserbrev: Klimaloven er vedtaget, og i løbet af den næste tid skal den udmøntes i en klimahandlingsplan. Det betyder, at lovens store visioner skal overføres til konkret handling. Det bliver meget svært at få enderne til at nå sammen, for det politiske Danmark har sat sig et mål om reduktion, ingen umiddelbart har løsningen på. Derfor er det vigtigt at optimere alle positive bidrag. Vi skal ikke blot reducere. Her har landbruget meget at tilbyde. En intensivt dyrket afgrøde optager CO2 i både blade og rødder. Intensiv dyrkning hjælper også til at opbygge kulstof og dermed lagre CO2 i jorden. God og effektiv dræning bidrager positivt til denne proces. Klimaændringernes større nedbør stiller større krav til en effektiv dræning for at opretholde dyrkningssikkerheden. Derfor er øget dræning central. Udtagning af lavbundsjord er et tveægget sværd. Dels er noget af denne lavbundsjord intensivt dyrket og bidrager dermed nu positivt til CO2-opsamling. Resultatet bliver modsat, hvis lavbundsjorden misligholdes ved manglende afvanding og efterfølgende oversvømmelse og forsumpning. Det fører til udledning af både fosfor og metangas. Forslaget om at oversvømme 25.000 ha ved Gudenåen i såkaldte forsinkelsesbassiner rammer derfor helt ved siden af - det vil være dårligere både for klima, miljø og områdets byer. Vandet skal ledes væk. Det sker, når man renser vandløbet op, og når man skærer grøden. Det har vi set mange steder, bl.a. ved Storå med tilløb til Gudenåen og i Værebro Å på Sjælland - selv i dette våde efterår. Der skal tænkes i positive muligheder med effektive, omkostningssikre klimatiltag og samtidig sikres god dyrkningsjord. Derved baner vi også vejen for eksport af klimaløsninger - i stedet for at sænke produktionen i Danmark. Det er på tide at komme i gang med positiv forskning, innovation og produktion i stedet for at forsumpe i reduktioner.

Annonce