Annonce
Debat

Resultatløn har været med til at underminere retssikkerheden for handicappede og udsatte borgere

Læserbrev: Enhedslisten har gennem længere tid forsøgt at få sat en dagsorden, der skulle dæmme op for, at kommunerne kunne bruge resultatlønnede konsulentfirmaer og konsulenter til at finde besparelser på handicap- og socialområdet.

Kirsten Cordtz. Foto: Marianne Pacarada
Jan Filbært. Pressefoto

De har udøvet sagsbehandling ud fra den synsvinkel, at den enkelte kommune kunne/skulle spare penge - efter Enhedslistens mening en usmagelig tilgang til det enkelte menneske og dets situation som handicappet eller udsat borger.

Ved brugen af konsulenterne udstiller man efter Enhedslistens mening medarbejderne på området i form af manglende tillid.

Annonce

Derudover skabes der et øget pres på arbejdsmiljøet, der i sidste ende kan munde ud i, at mange af de ansatte brænder ud.

For den enkelte borger er det lig med, at deres mulighed for udvikling begrænses, og de skal se langt efter at blive hørt i eget liv.

Ligeledes har man set de pårørende stå magtesløse tilbage med et billede at et system, der udviser mangel på indsigt og empati.

Men med afgørelsen fra Ankestyrelsen ser det endelig ud til, at de handicappede og udsatte medborgere er blevet hørt, og det glæder os, at der med afgørelsen er sat et punktum for den praksis, som flere kommuner har benyttet sig af, herunder Fredericia Kommune.

Det kan undre, at det først er nu, ministeren på området, Astrid Krag, reagerer. Vel er det med en klar udmelding til kommunerne om, at alle sager skal tages op på ny, men set i bakspejlet burde det aldrig være kommet dertil, at en kommune kunne gøre brug af resultatlønnede konsulentfirmaer og konsulenter til at udføre sagsbehandling.

Og man kan undre sig over, at det har kunnet lade sig gøre, uden at ministeriet er grebet ind over for den praksis.

Enhedslistens Jakob Sølvhøj udtaler, at "der er brug for politiske initiativer, der kan styrke borgernes retssikkerhed. Derfor er det vigtigt at sikre, at den kommende evaluering af det specialiserede område får sat fokus på visitation og finansiering af området".

Med dette sættes der også spørgsmålstegn ved, om kommunerne i det helt taget evner at sagsbehandle, visitere og budgetplanlægge på handicap- og socialområdet.

Er det lig manglende indsigt i hele området, i de mennesker, det drejer sig om?


Ja, set udefra kan man godt få den tanke, at der er noget om det; at det er en gruppe i vores samfund, der ikke selv kan råbe højt, og som man derved bare kan behandle, som det nu passer ind i de kommunale budgetter.

Kirsten Cordtz og Jan Filbært


Ja, set udefra kan man godt få den tanke, at der er noget om det; at det er en gruppe i vores samfund, der ikke selv kan råbe højt, og som man derved bare kan behandle, som det nu passer ind i de kommunale budgetter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce