Annonce
Middelfart

Så er springfrøen igen på vej i vandhullerne på Hindsgavlhalvøen

Niels Dam fra Amphi Consult, der har hjulpet kommunen med indsamling af haletudser, satte forleden haletudserne ud i nogle af vandhullerne på Hindsgavlhalvøen. 

Middelfart: Med etablering af Hindsgavl Dyrehave har et af målene været at udvikle og bevare naturværdier og dermed sikre bedre forhold for øget biodiversitet. Der er blandt andet gravet nye vandhuller på den åbne græsningsslette og de eksisterende er restaureret. Dermed er der lavet optimale yngle- og levesteder for padder.

Hindsgavl Dyrehave er et godt levested for springfrøer med sine store løvtræer og lysåbne græsarealer med god vandkvalitet.

- Hindsgavlhalvøen og Fænø har tidligere huset en af de nordligste bestande af springfrøer i Europa. Springfrøen er på EU's liste over strengt beskyttede arter. Springfrøen lever stadig på Fænø, men forsvandt fra Hindsgavlhalvøen, da vandhullerne groede til, og vandkvaliteten blev dårlig, fortæller Merete Nørgaard fra kommunens natur- og miljøafdeling.

Annonce

Hindsgavlhalvøen er omgivet af vand og by, og derfor kan frøerne ikke selv vandre hertil fra det omgivende land. Derfor er der samlet æg fra Fænø. Æggene er klækket, og de små haletudser blev forleden sat ud.

I forbindelse med at der nu igen er sikret optimale yngle- og levesteder for springfrøen på Hindgavlhalvøen, har kommunen søgt og fået tilladelse til at udsætte springfrø igen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Helena blev kun 20 år: 'Mor, jeg har glemt mit træningstøj, jeg vender lige om nu og henter det', og så blev der helt stille

Annonce