Annonce
Fredericia

Se forvandlingen: Fredericias facader er ført tilbage til fortiden

Se, hvordan bygningerne så ud i gamle dage, og hvordan de ser ud nu nederst i artiklen. Fotos: Fredericia kommune og Peter Leth-Larsen

76 bygninger er med midler fra A. P. Møller Fonden blevet renoveret og ført tilbage til deres originale stand. Der er knap 20 millioner tilbage i fonden, som man frem til august kan søge midler fra. Prøv det digitale før og efter værktøj i bunden af artiklen.

Fredericia: For fem år siden skænkede A. P. Møller Fonden et større millionbeløb til Fredericia. Pengene skulle bruges til at renovere huse i indre by og så vidt muligt bringe dem tilbage til deres originale udseende. 76 ejendomme er blevet renoveret, og flere er på vej til enten at få et lille "ansigtsløft" eller den helt store overhaling.

Jørgen Serup, der er arkitekt hos Fredericia Kommune, er med til at behandle de ansøgninger, der kommer om støtte fra fonden. Fonden har givet penge til både de helt store ombygninger og de små forskønnende renoveringer.

- Folk har fået alt mellem 25.000 kroner til en million kroner. Noget af det mindste, jeg har været med til at give tilskud til, var at male en port og en hoveddør. Det var en ejendom, hvor vi tidligere havde givet tilskud til at renovere bindingsværket, og så stod porten tilbage i en træls farve. De fik tilskud til nogle malerbøtter. Et af de største projekter er måske Restaurant Oven Vande ved Volden på Norgesgade. Den er meget speciel, fordi det er en gammel industribygning, som vi virkelig skal passe på. De har blandt andet fået renoveret facaderne både på gade- og gårdsiden ud mod voldene.

Fakta

I december 2012 donerede A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 50 mio. kr. til renovering af bygningsfacader indenfor voldene i Fredericia.Bevaringsfondens formål er bl.a. at styrke og bevare det arkitektoniske helhedsindtryk i gadebilledet og grave Fredericias kulturhistorie frem i lyset.

I juni 2016 modtog Fredericia Kommune yderligere 15 mio. kr. til at fortsætte arbejdet i bevaringsfonden.

Der er ca. 19,2 mio. kr. tilbage i fonden.

Der er givet tilsagn til 96 projekter, heraf er ca. 76 færdige.

Der er 8 igangværende renoveringsprojekter.

Projektgruppen er i dialog med ca. 20 potentielle fremtidige ansøgere.

Prinsessegade 50 er opført ca. 1880 af vognmand Poul Carsten Keisig som en længebygning i to etager med saddeltag. Keisig drev vognmandsforretning og var indehaver af den første automobildrosche i Fredericia, en tysk bil af mærket Horch. Keisigs enke ejede bygningen fra 1911-1933. Herefter arvede sønnen, Hans Petersen Keisig, ejendommen. Sønnen havde allerede år forud overtaget familievirksomheden og drev den videre indtil anden halvdel af 1930?erne, hvor han vandt i lotteriet og trak sig tilbage fra arbejdslivet. Foto fra Fredericia Kommune.

Stadig penge at søge

Der er omkring 19,2 millioner kroner tilbage i fonden. Sidste frist for at søge midler er i august i år. Jørgen Serup opfordrer på det kraftigste til at søge midlerne, hvis man ejer en gammel bygning, der kunne trænge til en kærlig hånd.

- Der kan laves rigtigt mange ejendomme for de penge, der er tilbage, så det er bare med at få fingeren ud, komme i gang og sende en ansøgning, siger arkitekten, som mener, der gemmer sig nogle perler blandt huse, der ellers ikke synes af det store.

- Der er nogen, der ejer bestemte ejendomme, som vi prøver at få ud af busken. Det kan være ejendomme, som for 15 år siden fik lavet plastikvinduer, eller det kan være nogle, som måske stadig har gamle 70'er facader med store skilte, træplader og paneler banket op udenpå, hvor vi har kraftig formodning om, at der indenunder står et meget flot hus. Vi kigger sultent efter dem, og vi chikanerer dem lidt med opkald en gang imellem, hvor vi prøver at lægge lidt pres på for at få dem til at gøre noget, griner Jørgen Serup og tilføjer:

- Det foregår altid i fred og fordragelighed. Det er deres ejendomme, så i sidste ende er det dem selv, der bestemmer.

Når Jørgen Serup og hans kollega lægger lidt pres på nogle bygningsejere, er det, fordi de mener, det er vigtigt at holde byen pæn og nydelig, fortæller han:

- Hvis man som person ikke gider rede sit hår og barbere sig, så går man rundt og ser sjusket ud. Det er samme princip, der gælder her. Vi friserer byen og gør den pæn. Jeg bliver glad i låget af at gå rundt i en by, hvor husene er smukke. Jeg bliver glad, når jeg går gennem Jyllandsgade, Gothersgade og Sjællandsgade og ser alle de ejendomme, der er sat i stand. Man får indtryk af en by, der er pæn og holder af sig selv. En by, der tror på sig selv, som er ordentlig og robust. Det betyder meget for os, der går rundt i byen, og som gæst er det en dejlig harmonisk by at komme til.

Sådan så Prinsessgade 50 ud inden facaderenovering mm. Foto fra Fredericia Kommune.
Sådan ser Prinsessegade 50 ud efter facaderenovering. Følgende er lavet med tilskud fra A. P. Møller Fonden: To nye skorsten med udformning som oprindeligt, ny tagdækning i rød vingetegl med muret rygning, nye tagrender og nedløb, murværksreparationer, afrensning og ny tyndpuds af facade, maling med silikatmaling, restaurering af eksisterende døre og port samt nye kitfalsede vinduer og hoveddøre. Foto: Peter Leth-Larsen
Den nuværende bygning i Jyllandsgade og Prinsessegade 43 blev opført i 1890 af murermester Christian A. Rasmussen og bedemand Adolph T.N. Molbeck. Siden 1893 har bygningen været i Christian A. Rasmussens families eje. Hans døtre arvede ejendommen i 1951 og boede her til deres død for få år siden. Ud over Rasmussens efterkommere har der boet mange forskellige lejere i ejendommen. Fra 1904, da modehandlerinde B. Stylsvig og dameskrædderinde M. Petersen flyttede ind, var der beboere knyttet til produktion eller salg af klæder. I 1917 åbnede Anna Stylsvig Frk. A. Stylsvigs Modeforretning, og i 1919 var der ligeledes en fodtøjsforretning. Rigmor Hansen åbnede i 1933 en ny tøjforretning i bygningen, Rigmor Hansens Modeforretning. Af andre forretninger, der kom til at ligge i Jyllandsgade/Prinsessegade 43, kan nævnes P. Jørgensens Cykelforretning, L. Christiansens Isenkram og Udstyrsforretning, Fredericias Symaskinecentral, Papirkælderen Brossmann og parfumeri SYPA. Foto fra Fredericia Kommune.
Sådan så bygningen beliggende Jyllandsgade og Prinsessegade 43 ud inden facaderenovering. Foto fra Fredericia Kommune.
A. P. Møller Fonden har ydet tilskud til: Fire nye skorstene som oprindeligt, ny tagdækning i naturskifer, nye tagrender og nedløb i zink, restaurering af oprindelige kitfalsede vinduer med indvendig optoglas-løsning, reparation af sålbænke efter behov, murværksreparationer med brændte fuger, reparation af karnap og støbte detaljer, maling af stueetage og detaljer med silikatmaling. Foto: Peter Leth-Larsen
Arkitekten Jesper Jespersen har tegnet komplekset Norgesgade 4, som er en af de eneste tilbageværende fabriksbygninger indenfor voldene. Efter en omfattende fabriksbrand i 1904 opførte den daværende ejer, Tekstilfabrikant Carl Frederiksen, i 1905/1906 den nuværende bygning i Norgesgade, som før dette var en del af De Danske Spritfabrikker på modstående side af Norgesgade. Fra 1909 startede en tid med mange skiftende ejere, og i 1925 blev fabrikken overtaget af Johanne og Hans Peter Thomsen, som grundlagde Fredericia Sølvvareindustri. Fabrikken forblev i familiens eje frem til 2010, hvor Fredericia Sølv ApS gik konkurs. Dermed forsvandt den sidste producent af tretårnet sølvbestik i Danmark. Ejendommen skal nu renoveres efter i mange år at have fungeret som lager foren malermester. I 2018 åbner den som restaurant Oven Vande ved Volden ? et madsted med nordisk braisere og steakhouse, vinkælder, gårdhave og festlokaler. Foto fra Fredericia Kommune
Sådan så Norgesgade 4 ud, inden det igangværende renoveringsarbejde gik i gang. Foto fra Fredericia Kommune.
A. P. Møller Fonden har ydet tilskud til ny tagdækning med tagpap, nye tagrender og nedløb i zink, nye ovenlysvinduer, murværksreparationer, omfugning og tilmuring af senere tilføjede døre og vinduer, nyt indgangsparti i facaden mod Norgesgade, samt restaurering af oprindeligt overparti, nye stål-vinduer, ændring af vinduer mod gården til terrassedøre til terrasse og udkig til volden, nye revleporte og døre mod Vester Voldgade samt restaurering af muren mod Vester Voldgade. Arbejdet er, som det ses, i gang. Foto: Peter Leth-Larsen
Grunden i Gothersgade har været ejet af den katolske menighed siden ca. 1756. Her lå tidligere en præstegård og forløberen for den nuværende Sct. Knuds skole. St. Knudsborg blev tegnet af arkitekt Jesper Jespersen og opført i 1905-1906. Ejendommen i tre etager var oprindeligt opført helt i rød blank mur, med et væld af formsten, glaserede teglsten og støbte detaljer. Bygningen danner en markant symmetrisk helhed med sine runde karnapper, kviste og ovenlys i tagets gavltrekanter. Stueetagen er udført med store buer, som oprindeligt rummede 5 forretninger. På de øvrige etager fandtes i alt 10 4-6 værelses lejligheder og øverst en gang med 8 pigeværelser. De fine baghuse var oprindeligt en sammenhængende bygning med vognport og stald i midten.   Portnere boede i bagbygningen eller på loftet. I 1913 blev det første konditori åbnet i St. Knudsborg. Det blev solgt i 1920 til Olaf Kingod, som købte hele ejendommen. Kingods konditori tog navn efter bygningen i 1926: ?St. Knudsborg Konditori?. I 1935 blev konditoriet udvidet til også at være en restaurant. Restaurant & Conditorie Sct. Knudsborg blev dermed en bar som også havde plads til dans. Foto: Fredericia Kommune
Sådan så Sct. Knudsborg ud inden renoveringen. Foto fra Fredericia Kommune.
A. P. Møller Fonden har ydet tilskud til renovering af forhuset: Skånsom afrensning af facade over stueetage og fugereparation samt udskiftning af enkelte sten efter behov, restaurering af originale indgangsdøre samt vinduer, ny farvesætning på baggrund af farveundersøgelse, ny farvesætning af stueetage i teglrød nuance, reparation af sålbænke med ny skifer, restaurering og maling af altangelændere, farvenuance i mørk grå efter aftaleReparation af tagdækning, rygning og grater, nye rygningssten efter behov i grøn glaseret tegl, defekte tagsten udskiftes efter behov i grøn glaseret vingetegl, reparation/fornyelse af skotrender, tagrender og nedløb efter behov, reparation og maling af alle kviste, kobberinddækning af 2 runde facadekviste, kobberinddækning af 4 karnaptårne, kobberinddækning af 4 tagkviste som oprindeligt, maling af karnaptårnes undersider/bunde i sandstensfarve. Renovering af baghus: Skånsom afrensning af facaden og fugereparation samt udskiftning af enkelte sten, genopmuring/reetablering af manglende øverste del af bagfacaden som oprindeligt, lukning af senere døråbning ind til skolegården, restaurering af alle originale vinduer, samt nye døre (der er ingen oprindelige), som passer til bygningernes arkitektur, maling af gavle m.m. i teglrød nuance, restaurering og maling af trappegelændere, farvenuance i mørk grå efter aftale, nyt tag (tagpap), tagrender og nedløb på begge bagbygninger. Foto: Peter Leth-Larsen
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Regeringen: En pakke cigaretter skal koste en 50'er

Læserbrev

Åbent brev til byrådet i Fredericia: Tænk disse punkter ind i arbejdet med næste års budget

Læserbrev: På det ugentlige tværpolitiske, offentlige møde i Demokraticontaineren i Kanalbyen var emnet tirsdag 10. september "Velfærdspolitik i de kommende år i Fredericia". Som sædvanlig var der en livlig diskussion i en positiv ånd. Samtalen foregik endnu en gang på tværs af partiskel og andre interesser. Mødet endte ud med enighed om at opfordre byrådspolitikerne til at tænke nedenstående punkter ind i arbejdet med næste års budget. Vi håber, I vil sætte fokus på de svageste borgere og på arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte. Der var enighed om, at velfærden generelt skal være i centrum, og følgende områder blev specifikt nævnt som indsatsområder: Folkeskolerne. Der er kun fem kommuner i landet, der bruger færre økonomiske midler pr. elev. Var det en ide og en mulighed at tildele midlertidig "førtidspension” til syge borgere, så de får ro til at komme sig og samle kræfter, inden der tages stilling til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet? Fritidstiltag for den ungdomsgruppe, der ikke er knyttet til Ungdommens Hus. Sikring af, at frivillig indsats ikke på nogen måder indregnes i normeringsbehovet. Personale nok til at tage sig dybtgående nok af de underretninger, der indsendes til familieafdelingen. For at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal der være mindre kontrol og mere tillid, og i den sammenhæng vil det være en god idé at lade en stor del af arbejdsprocesserne bestemmes af selvstyrende teams. Det er vigtigt, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for de områder, der vedrører velfærden. Når forholdene er gode for de kommunalt ansatte, er der stor sandsynlighed for, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for disse områder, så der på sigt kan blive et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. Det er væsentligt, at der bliver lagt endnu mere vægt på et positivt og inkluderende menneskesyn i den kommunale organisation. Vi ønsker byrådet rigtig god arbejdslyst i processen med budgetforhandlingerne!

Annonce