Annonce
Trekantområdet

Se videoen: Gigantisk høst fra farm i fjorden

I foråret udsatte Stig Wittrup liner til blåmuslingelarver i fjorden. Larverne er nu blevet til 460 ton voksne muslinger. Fredag satte Wittrup de sidste muslinger ned på fjordbunden for i år. Foto: Mette Mørk
Det er gået langt bedre end forventet med at opdrætte blåmuslinger i Vejle Fjord. Den første høst er på 460 ton. Muslingerne sænkes nu ned på havbunden, hvor håbet er, at de overlever og kan kickstarte liv i fjorden.
Annonce

Vejle: 460 ton blåmuslinger.

En mængde, der svarer til vægten af cirka 77 fuldvoksne elefanter. Så mange muslinger er det  lykkedes brødrene Rasmus og Stig Wittrup med selskabet Wittrup Seafood at dyrke på liner i havoverfladen i Vejle Fjord.

- Det er en kæmpe succes. Der er supermange muslinger, og de ser fine ud. Det er ikke noget, jeg kan bryste mig af, for det handler om natur, og du ved jo aldrig, om muslingerne falder af, søstjerner spiser dem, eller om årets muslingeyngel er dårlig, siger Stig Wittrup, skipper og medejer af Wittrup Seafood.

Biologer fra kommunen deler glæden over den første høst fra muslingeopdræt i fjorden.

- Selvom meget liv i fjorden er gået til i årtiers forurening, så viser det her, at der er grundlag for, at livet vender tilbage. Dét her batter, siger Mads Fjeldsø med blikket rettet mod de muslinger, som hales op.

I foråret opførte Wittrup Seafood anlægget for Vejle Kommune ud for Munkebjerg. Her skal omkring 500 blåmuslinger årligt opdrættes på liner på udstrakte tove de næste fire år. Det sker som en del af genopretningsprojektet Sund Vejle Fjord. Alle muslinger skal efterfølgende udlægges på fjordbunden og gerne blive til nye muslingebanker.

Bankerne skal være med til at puste liv i fjorden. Blandet andet ved at rense vandet for alger, agere levesteder og give føde til fisk og fugle.

Det tager omkring to uger at høste den første høst fra farmen i fjorden. Nogle dage arbejdes der fra morgen til aften med at frigøre muslingerne og fordele dem på havbunden.

Annonce

Spules ud

Fem mænd er i gang på en båd og en pram. Først trækkes klyngen af muslinger op på båden. Fire mænd arbejder med at børste muslingerne af anlægget og opsamle de bøjer, som har holdt anlægget flydende. Deres ansigter og gummidragter er smurt ind i sort snask fra anlægget.


Vi kommer ikke til at løse alle problemerne i fjorden, men kan vi få det til at fungere på lavere vanddybder, så har vi noget, vi kan bygge videre på.

Mads Fjeldsø, biolog ved Vejle Kommune og projektleder for Sund Vejle Fjord


De hiver linerne med muslingerne op én efter én, skærer rebet over, og lader klyngerne af muslinger plaske ned på et rullebånd. Fra båden ruller muslingerne over til prammen, hvor de millionvis og atter millionvis ryger ned i prammens lastrum.

Prammen kan rumme cirka 60 ton. Når den er fyldt, sejler Stig Wittrup ud på lavere vand til Droshoved (bybækken), Andkær Vig, Tirsbæk og Brejning. Her spules muslingerne ud på havbunden via huller i prammen.

Det er ifølge biolog Mads Fjeldsø fra Vejle Kommune på de lavere vanddybder, at der er størst sandsynlighed for, at man i Sund Vejle Fjord kan gøre en forskel for havmiljøet.

- Der trænger mere lys ned, og iltforholdene er relativt bedre end på det dybe vand. Det giver bedre betingelser for liv. Vi kommer ikke til at løse alle problemerne i fjorden, men kan vi få det til at fungere på lavere vanddybder, så har vi noget, vi kan bygge videre på, siger Mads Fjeldsø, der også er projektleder for Sund Vejle Fjord.

Annonce

På oplyst grundlag

Kommunen og fritidsfiskere fra Vejle Amatørfiskerforening har de foregående år eksperimenteret med at avle muslinger i havoverfladen. Mads Fjeldsø fortæller, hvordan fiskerne fra små joller sled for at få muslinger til at gro på deres hjemmestrikkede line-anlæg.

De forsøg har været med til at bane vejen for den professionelle muslingefarm. Erfaringerne med at få muslinger til at leve, efter de er dumpet ned på bunden, skal bruges, inden det største antal muslinger nogensinde fremavlet i fjorden, lander på havbunden.

De seneste to uger har Rasmus og Stig Wittrup og deres mandskab haft travlt med at hive muslingerne op fra opdrætslinerne for at genudsætte dem på udvalgte steder i fjorden. Foto: Mette Mørk

- Vi gør det på et så oplyst grundlag som muligt, så muslingerne ikke går til grunde. Vores håb er, at langt størstedelen af muslingerne overlever. Men der skal desværre ikke meget til, før balancen tipper. Et iltsvind en sommer kan virkelig blive et problem, siger Mads Fjeldsø.

Op til høsten har dykkere målt iltindholdet i vandet for at sikre, at der ikke var iltsvind på de udvalgte lokationer.

Hvis Danmarks indre farvande skal have det bedre, er det miljøforskernes klare overbevisning, at landbruget skal skære yderligere ned på udledningen af nitrat og fosfor til vandmiljøet. Havner for mange næringssalte i fjorden, får det alger til at blomstre op, hvilket kan betyde iltsvind og dermed døden for fisk og alt andet levende i fjorden.

Bøjerne kommes i kæmpestore plastikposer, og de skal genbruges. Foto: Mette Mørk
Annonce

Ligger i fred fra muslingeskrab

Det er ikke tilladt at storfiske efter muslinger i inderfjorden, og derfor er håbet, at muslingerne kommer til at ligge i fred på lokationerne.

- Det giver ingen mening, at vi bruger millioner på at få det her til at fungere, hvis nogen kom og fiskede det op, forklarer Mads Fjeldsø.

I øjeblikket ansøger fiskere via Bælternes Fiskeriforening om at få lov til at fiske efter muslinger i Vejle Fjord. Det er dog i yderfjorden, hvor fiskeriet er tilladt med tilladelse fra Fiskeristyrelsen. Ansøgningen til styrelsen har fået de tilstødende kommuner på barrikaderne.

For eksempel har Vejle Kommune i skarpe vendinger taget afstand til fiskeriet i et høringssvar til Fiskeristyrelsen. Styrelsen har endnu ikke afgjort, om der skal åbnes for muslingefiskeri i yderfjorden.

Til foråret vender brødrene Wittrup tilbage til Vejle Fjord for atter en gang at producere muslinger i Vejle Fjord.

Se video fra muslinge-projektet på vafo.dk.

Millionhjælp til fjorden

  • Projekt Sund Vejle Fjord skal som det første i Danmark arbejde bredt med at genoprette havmiljøet i det indre danske farvand.
  • Gennem mange år har man arbejdet med genoprette natur på landjorden, genslynge vandløb, plante træer og fælde nåleskov. Nu er turen kommet til havet.
  • Her har årtiers udledning af kvælstof  fra marker og byers spildevand forringet vilkårene for fisk, skaldyr, fugle og havplanter.
  • De næste fem år vil partnerne i projektet plante store mængder ålegræs, udlægge stenrev, opfiske krabber og etablere muslingebanker i Vejle Fjord.
  • Projektet har et budget på 24 millioner kroner.
  • Blandt partnerne er Vejle Kommune, Syddansk Universitet, bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord, Rødkilde Gymnasium og Vejle Amatørfiskerforening.
Målet med muslingfarmen i Vejle Fjord er at genskabe de muslingebanker, der mange steder er forsvundet fra fjorden. Foto: Mette Mørk
Sådan ser de ud på fjordbunden. Det ligner til forveksling naturlige muslingebanker. Foto: Vejle Kommune/Mads Fjeldsø
- En almindelig sandbund kan have cirka ti arter tilknyttet, hvorimod en muslingebanke kan have op til 30 arter. Vi skal både have sandbund og muslingebanker for at få en sund fjord, forklarer biolog Klaus Balleby fra Vejle Kommune (tv), der sammen med Mads Fejldsø arbejder med projekterne under Sund Vejle Fjord. Foto: Mette Mørk
Torben Nielsen arbejder med at få muslingerne børstet af linerne. Foto: Mette Mørk
I januar 2020 søsætte Vejle Kommune officielt projekt "Sund Vejle Fjord". Foto: Mette Mørk
Muslinger høstes i Vejle Fjord. Foto: Mette Mørk
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce