Annonce
Fredericia

Selskab har meldt sig: Ønsker at bygge nyt seniorbofællesskab i Fredericia

Sådan så det ud sidst på foråret ved den nye udstykning i Fuglsang Vest. Der er også her, der er planer om et seniorbofællesskab. Arkivfoto: Søren Gylling
Allerede i dag ny byudvikling ved Fuglsang Allé og Skovkrogen. Nu skal ny lokalplan gøre klar til sammenbyggede ældreboliger med overdækket atriumgård.

Fredericia: Et privat ejendomsudviklingsselskab ønsker at bygge et helt nyt seniorbofællesskab i Fredericia, og arbejdet er netop gået i gang.

For det kræver, at der laves en ny lokalplan og et kommuneplantillæg - hvad politikerne i byrådets by- og planudvalg for nylig har godkendt.

Det oplyser formanden, Steen Wrist Ørts (S).

Annonce

Planen vil gælde for godt 20 hektar landbrugsjord i forlængelse af den udstykning, der allerede er i gang ved Fuglsang Vest - og som igen er en forlængelse af det eksisterende boligområde Fuglsang Allé og Skovkrogen.

En hektar måler 100 gange 100 meter og er 10.000 kvadratmeter.

Byudviklingen i Fredericia breder sig mod vest. På den anden side af det kommende boligområde Fuglsang Vest planlægges der nu endnu flere parcel- og rækkehuse samt muligheden for et seniorbofællesskab (farvede felt). Ny lokalplan er på vej. Ud til Skærbækvej ses planteskolen Tantes Have. Kort: Fredericia Kommune

- Vi lever længere, og flere og flere efterspørger denne boform, hvor man kan være noget for hinanden i den tredje alder, siger Steen Wrist Ørts:

- Og vi ønsker også et varieret og mangfoldigt udbud af boliger i Fredericia Kommune.

Kræver nok støjværn

Kommunen er i dialog med det private selskab, men et jordkøb afventer ifølge by- og planudvalgets formand processen med den nye lokalplan.

Når den er klar, kan andre imidlertid også melde sig på banen til at byde på jord og bygge. Inklusive jordejeren. Der er tale om privat jord.

Processen med - fra Fredericia Kommunes side at tilvejebringe selve lovgrundlaget for et seniorbofællesskab - indebærer blandt andet også en offentlig høring og siden hen etablering af en stikvej ind fra Skærbækvej. Formentlig også en støjvold på grund af trafikken på Skærbækvej og den korte afstand til planteskolen Tantes Have. Det kan man læse i sagsfremstillingen fra embedsmændene til politikerne.

Annonce

Eftertragtet boform

Der er rift om at flytte i seniorbofællesskab.

Det seneste er opført i den tidligere Købmagergades Skole i Fredericia. Ved siden af fællesfaciliteter bevarer beboerne i et seniorbofællesskab egen bolig på enten leje-, eje- eller andelsbasis. Den nye lokalplan i Fuglsang Vest, etape 2, skal bane vejen for et seniorbofællesskab som sammenhængende boliger i to etager med en overdækket atriumgård i midten. Derudover giver planen også mulighed for yderligere parcel- og rækkehuse.


Vi ønsker også et varieret og mangfoldigt udbud af boliger i Fredericia Kommune.

Steen Wrist Ørts (S), fmd. f. Fred. Kommunes by- og planudvalg


Da Foreningen Senior Bo Fredericia holdt sin ordinære generalforsamling i foråret 2019, kunne vi i Fredericia Dagblad oplyse, at 175 stod på venteliste til en lejlighed, hvis et nyt seniorbofællesskab måtte blive til noget.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce