Annonce
Fredericia

Kommunens økonomi presses af flere udgifter: Men går den rigtige vej

Udgifterne til plejecentrene er stigende, og senior- og handicapområdet er et af de steder i Fredericia Kommune, hvor udgifterne stiger. Billedet er fra Stævnhøj Plejehjem. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Kommunens økonomi presses af stigende udgifter til ældre, skoler og socialområdet. Første kvartal pegede på et merforbrug på 44,9 millioner kroner - men nye tal er bedre, fortæller borgmesteren.
Annonce

Fredericia: Serviceudgifterne i Fredericia Kommune vokser.

Det presser økonomien. Da politikerne i økonomiudvalget mandag behandlede sagen, viste det et forventet merforbrug på 44,9 millioner for 2019 til serviceudgifter. Det skete ved første budgetopfølgning.

- Det var tallene frem til marts, men det er en smule i bedring. Tager vi april med, er vi nede på 39 millioner kroner. Så kan vi fortsætte på den måde, kan det falde yderligere ned mod nul, siger borgmester Jacob Bjerregaard (S).

Han konstaterer, at der også i 2018 lykkedes at få nedbragt et merforbrug i løbet af året.

Vi holder igen på samtlige områder. For eksempel når der er ledige stillinger, er det ikke altid, de bliver genopslået.

Jacob Bjerregaard

Annonce

Udfordring på ældreområdet

På dagsordenen til økonomiudvalgsmødet kan man læse, at serviceudgifterne stiger på flere områder. Blandt dem er:

  1. Senior- og handicapudvalget forventer et merforbrug på 22,3 millioner kroner, hvor de ni millioner går til frit valg og sygepleje, 4,3 millioner på plejecentrene, fem millioner til hjælpemidler, plejehjælpemidler, aflastningspladser og plejevederlag og 1,6 millioner til dag- og døgntilbud.
  2. Social- og beskæftigelsesudvalget har et forventet merforbrug på 7,4 millioner, som blandt andet skyldes ekstra forbrug på krisecentre, eksterne dag- og døgntilbud, Din Indgang og misbrugscentret.
  3. Børne- og skoleudvalget har et merforbrug på 15,4 millioner kroner, som primært skyldes specialundervisning i andre kommuner, færre børn på distriktsskolerne, flere børn på institutionsaflastning på døgninstitutioner for handicappede. Og større udgifter til børn med adfærdsproblemer og plejefamilier.
  4. Økonomiudvalget forventer et merforbrug på 15,7 millioner kroner, hvoraf de 5,5 handler om drift af sundhedshuset og ejendomsdrift.

- Vores største udfordring er på ældreområdet. Der bliver flere ældre, og dem passer vi på. Men det er vigtig at se på, hvordan vi gør tingene, siger borgmesteren.

Han henviser til, at der bygges aflastningspladser på blandt andet Stævnhøj, hvor ældre kan komme efter for eksempel et sygehusophold. Her kan de ældre få hjælp af personale på stedet i en periode, i stedet for eksempelvis at få hjælp døgnet rundt i eget hjem.

I sagen fremgår det, at Fredericia Kommune stadig har en robust kassebeholdning. Men borgmester Jacob Bjerregaard fortæller, at der er fokus på økonomien i hele organisationen.

- Vi holder igen på samtlige områder. For eksempel når der er ledige stillinger, er det ikke altid, de bliver genopslået. Det skal godkendes af kommunaldirektøren. Hele vejen rundt kigger vi også på vores arbejdsgange, og hvordan vi kan gøre ting anderledes. Hvis vi kan forbedre os med et par millioner på flere områder, bidrager det i det samlede billede, siger borgmesteren.

Annonce

Renovering i 2020

På udvalgsmødet var anlægsbudgettet også dagsordenen.

Nogle af de projekter, politikerne har afsat penge til, bliver først gennemført i 2020. Det gælder blandt andet en renovering af Ullerup Bæk Skolens afdeling på Skolesvinget i Bredstrup-Pjedsted, hvor 5,3 millioner anlægskroner flyttes, og det gælder også planerne om udstykning af nye grunde i Fuglsang Vest for 11 millioner kroner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce