Annonce
Fredericia

Kommunens økonomi presses af flere udgifter: Men går den rigtige vej

Udgifterne til plejecentrene er stigende, og senior- og handicapområdet er et af de steder i Fredericia Kommune, hvor udgifterne stiger. Billedet er fra Stævnhøj Plejehjem. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Kommunens økonomi presses af stigende udgifter til ældre, skoler og socialområdet. Første kvartal pegede på et merforbrug på 44,9 millioner kroner - men nye tal er bedre, fortæller borgmesteren.

Fredericia: Serviceudgifterne i Fredericia Kommune vokser.

Det presser økonomien. Da politikerne i økonomiudvalget mandag behandlede sagen, viste det et forventet merforbrug på 44,9 millioner for 2019 til serviceudgifter. Det skete ved første budgetopfølgning.

- Det var tallene frem til marts, men det er en smule i bedring. Tager vi april med, er vi nede på 39 millioner kroner. Så kan vi fortsætte på den måde, kan det falde yderligere ned mod nul, siger borgmester Jacob Bjerregaard (S).

Han konstaterer, at der også i 2018 lykkedes at få nedbragt et merforbrug i løbet af året.

Vi holder igen på samtlige områder. For eksempel når der er ledige stillinger, er det ikke altid, de bliver genopslået.

Jacob Bjerregaard

Udfordring på ældreområdet

På dagsordenen til økonomiudvalgsmødet kan man læse, at serviceudgifterne stiger på flere områder. Blandt dem er:

  1. Senior- og handicapudvalget forventer et merforbrug på 22,3 millioner kroner, hvor de ni millioner går til frit valg og sygepleje, 4,3 millioner på plejecentrene, fem millioner til hjælpemidler, plejehjælpemidler, aflastningspladser og plejevederlag og 1,6 millioner til dag- og døgntilbud.
  2. Social- og beskæftigelsesudvalget har et forventet merforbrug på 7,4 millioner, som blandt andet skyldes ekstra forbrug på krisecentre, eksterne dag- og døgntilbud, Din Indgang og misbrugscentret.
  3. Børne- og skoleudvalget har et merforbrug på 15,4 millioner kroner, som primært skyldes specialundervisning i andre kommuner, færre børn på distriktsskolerne, flere børn på institutionsaflastning på døgninstitutioner for handicappede. Og større udgifter til børn med adfærdsproblemer og plejefamilier.
  4. Økonomiudvalget forventer et merforbrug på 15,7 millioner kroner, hvoraf de 5,5 handler om drift af sundhedshuset og ejendomsdrift.

- Vores største udfordring er på ældreområdet. Der bliver flere ældre, og dem passer vi på. Men det er vigtig at se på, hvordan vi gør tingene, siger borgmesteren.

Han henviser til, at der bygges aflastningspladser på blandt andet Stævnhøj, hvor ældre kan komme efter for eksempel et sygehusophold. Her kan de ældre få hjælp af personale på stedet i en periode, i stedet for eksempelvis at få hjælp døgnet rundt i eget hjem.

I sagen fremgår det, at Fredericia Kommune stadig har en robust kassebeholdning. Men borgmester Jacob Bjerregaard fortæller, at der er fokus på økonomien i hele organisationen.

- Vi holder igen på samtlige områder. For eksempel når der er ledige stillinger, er det ikke altid, de bliver genopslået. Det skal godkendes af kommunaldirektøren. Hele vejen rundt kigger vi også på vores arbejdsgange, og hvordan vi kan gøre ting anderledes. Hvis vi kan forbedre os med et par millioner på flere områder, bidrager det i det samlede billede, siger borgmesteren.

Renovering i 2020

På udvalgsmødet var anlægsbudgettet også dagsordenen.

Nogle af de projekter, politikerne har afsat penge til, bliver først gennemført i 2020. Det gælder blandt andet en renovering af Ullerup Bæk Skolens afdeling på Skolesvinget i Bredstrup-Pjedsted, hvor 5,3 millioner anlægskroner flyttes, og det gælder også planerne om udstykning af nye grunde i Fuglsang Vest for 11 millioner kroner.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Åbent brev til byrådet i Fredericia: Tænk disse punkter ind i arbejdet med næste års budget

Læserbrev: På det ugentlige tværpolitiske, offentlige møde i Demokraticontaineren i Kanalbyen var emnet tirsdag 10. september "Velfærdspolitik i de kommende år i Fredericia". Som sædvanlig var der en livlig diskussion i en positiv ånd. Samtalen foregik endnu en gang på tværs af partiskel og andre interesser. Mødet endte ud med enighed om at opfordre byrådspolitikerne til at tænke nedenstående punkter ind i arbejdet med næste års budget. Vi håber, I vil sætte fokus på de svageste borgere og på arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte. Der var enighed om, at velfærden generelt skal være i centrum, og følgende områder blev specifikt nævnt som indsatsområder: Folkeskolerne. Der er kun fem kommuner i landet, der bruger færre økonomiske midler pr. elev. Var det en ide og en mulighed at tildele midlertidig "førtidspension” til syge borgere, så de får ro til at komme sig og samle kræfter, inden der tages stilling til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet? Fritidstiltag for den ungdomsgruppe, der ikke er knyttet til Ungdommens Hus. Sikring af, at frivillig indsats ikke på nogen måder indregnes i normeringsbehovet. Personale nok til at tage sig dybtgående nok af de underretninger, der indsendes til familieafdelingen. For at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal der være mindre kontrol og mere tillid, og i den sammenhæng vil det være en god idé at lade en stor del af arbejdsprocesserne bestemmes af selvstyrende teams. Det er vigtigt, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for de områder, der vedrører velfærden. Når forholdene er gode for de kommunalt ansatte, er der stor sandsynlighed for, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for disse områder, så der på sigt kan blive et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. Det er væsentligt, at der bliver lagt endnu mere vægt på et positivt og inkluderende menneskesyn i den kommunale organisation. Vi ønsker byrådet rigtig god arbejdslyst i processen med budgetforhandlingerne!

Annonce