Annonce
Fredericia

Sexisme blandt byrådsmedlemmer

Læserbrev: Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg på det kraftigste går imod sexisme.Jeg er feminist og går kraftigt imod alle former for forskelsbehandling. Det gælder køn, sexuel orientering, etnicitet, alder osv., og jeg glæder mig til i bededagsferien at være med til at vedtage Enhedslistens politik på området.For mig er det imidlertid vigtigt, at debatten bliver bred og reel. Det er ikke nok at kigge på et lille hjørne af problemet med tolerance og forståelse for hinanden, hvor vigtigt dette hjørne end er.Ligeledes er det væsentligt at kunne feje for egen dør, hvis vi vil angribe vores medmennesker for ukorrekt optræden. Hvis man selv giver ældre mænd skylden for alle fejlagtige tiltag i samfundet, er det et lige så voldsomt angreb på denne befolkningsgruppe som sexistiske udtalelser mod kvinder. Det kan heller ikke nytte at angribe bredt for enkeltpersoners opførsel.I de mange møder dels som afløser dels som forhandler f.eks. om budgetter, jeg har været sammen med byrødder fra Fredericia, har jeg aldrig fra medlemmer af de andre partier oplevet utidige angreb af den art, jeg har beskrevet ovenfor. Selvfølgelig kan der forekomme humoristiske drillerier i lange opslidende forløb; men det er ikke mere end det.Sexisme og andre angreb skal bekæmpes ved, at vi alle griber ind i den konkrete situation og ikke ved at spare små historier op til store. Ligeledes er det vigtigt, at mænd ikke ligesom rockerne bruger deres muskelkraft som argument, og at kvinder ikke anvender deres køn til at få lydhørhed.Kampen for ligeværd er en fælles sag, hvor vi alle må yde vores og støtte hinanden.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Brand i skorsten: Ejer slukkede fyret

Læserbrev

Et kup i Sanddal

Læserbrev: Selv om der efterhånden er gået en rum tid, er der stadig mange beboere i Sanddal, der ikke kan glemme, hvad der skete på den ordinære generalforsamling i Sanddal Haveforening af 1930 tilbage i slutningen af marts. Her blev de vidne til ikke mindre end et regulært kup. Haveforeningen tager sig af pleje og vedligeholdelse af stier, skrænt og strandareal. De 52 medlemmer er fordelt på Carl Roses Vej, Kampmannsvej, Sauersvej, Sanddalvej, Fredericiavej og den lille Sanddal Strandsti. Nogle få beboere på strandstien har i flere år forsøgt at få lov at fælde træer på fællesarealet, fordi de generede deres havudsigt. Hver gang er forslaget blevet nedstemt på generalforsamlingen. Et af husene fældede for tre år siden et par træer i den tro, at de stod på deres areal. De gjorde de ikke. Sagen endte i retten, og grundejeren måtte betale en erstatning til foreningen på ca. 100.000 kr. Andre træer på fællesarealet er der blevet hamret søm i, ligesom tre træer med en motorsav fik skåret en ring rundt om barken for at få dem til at visne. Godt tre uger før generalforsamlingen i marts blev dagsorden udsendt, og heraf fremgik det, at der ikke var indkommet forslag. Ingen tænkte nærmere over, at vedtægterne tillader, at forslag først kan indsendes kun otte dage før. Den mulighed udnyttede et par af beboerne på Sanddal Strandsti. De udarbejdede et forslag om at fjerne de sidste træer på skråningen, og det blev personligt lagt i formandens postkasse præcis otte dage før. Formanden nåede kun at alarmere et par medlemmer. I forvejen har generalforsamlinger aldrig været noget tilløbsstykke i foreningen, så kun en snes medlemmer mødte op i Erritsø Hallen. Dirigenten indledte mødet med at fortælle, at der efter udsendelsen af dagsorden lovligt var indkommet et forslag om træfældning. Medlemmerne skulle altså stemme om et forslag, som de ikke havde set på skrift. Normalt ville forslaget blive nedstemt, som det var sket så ofte før. Magtforholdet var da 15 mod 4 i træernes favør. Men ved afstemningen chokerede forslagsstilleren forsamlingen, da han lagde ikke færre end 18 fuldmagter på bordet. Fuldmagterne var blevet indhentet i dagene før hos medlemmer, der var ligeglade eller var tilhænger af træfældning. Forslagsstilleren forsvarede sig med, at der i vedtægterne intet står om fuldmagter, og når det ikke er ulovligt, må det altså være lovligt! Dermed var kuppet en realitet. Forslaget blev vedtaget med 22 mod 15 stemmer. Et par medlemmer forlod generalforsamlingen i vrede – og efterfølgende nedlagde alle fem bestyrelsesmedlemmer deres poster. Der blev valgt en ny bestyrelse med beboere fra forslags-gruppen. Til ny formand blev valgt advokat Mads Thejl Hansen, der også er kendt som klummeskribent i Fredericia Dagblad. Kuppet blev ført ud i livet allerede næste morgen, hvor anlægsgartnerfirmaet Tefax mødte frem med motorsave. Nogle få dage efter generalforsamlingen indsendte en beboer et læserbrev til Fredericia Dagblad om, hvad der var sket, men læserbrevet kom af uransagelige grunde aldrig i avisen. Jeg blev i sommer bekendt med sagen under et middagsselskab i Sanddal. Jeg og flere medlemmer fra den afgående bestyrelse, har i flere måneder forsøgt at få avisen til at skrive om denne helt usædvanlige historie. Men det er ikke lykkedes.

Fredericia

Borgere får besked om skift af privat hjemmehjælp: Men kommunen afventer endelig underskrift

Annonce