Annonce
Fredericia

SF rejser krav om stop for at dumpe havneslam - klapning skal frem i lyset

I forsommeren blev der sejlet store mængder opgravet materiale fra udgravning i Lillebælt til Baltic Pipe. Materialet blev sejlet til klappladsen ved Trelde Næs, hvor det blev dumpet. Omkring 150.000 kubikmeter blev sejlet i pendulfart. SF vil have, at der i fremtidige anlægsprojekter til søs bliver stillet krav om nyttiggørelse af havbundsmaterialet, så det indgår i anlægsudgifterne. Arkivfoto: Søren Gylling
I 35 år har det været forbudt at dumpe forurenede materialer på land, nu skal kravet også gælde til søs, mener SF. Fire partiforeninger og folketingsgruppen står sammen om forslag til at forbyde klapning af havneslam og materialer fra anlægsprojekter til søs. Redegørelse fra minister om klapning imponerer ikke.
Annonce

Lillebælt: Lørdag stævner SF'ere fra Folketinget og partiforeningerne i Fredericia, Kolding, Vejle og Middelfart ud på Lillebælt. De vil slå et slag for, at det i fremtiden skal være forbudt at dumpe forurenet havneslam og materialer fra anlægsprojekter i havet.

- Vi er fire partiforeninger, der står bag initiativet, og det, mener vi, sender et stærkt signal, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, som er folketingsmedlem for SF i Kolding.

SF tager udgangspunkt i klappladsen ved Trelde Næs, hvor der i de seneste måneder har været fokus på dumpning af materialer fra Baltic Pipe og Marina City-projektet i Kolding.


Vi er fire partiforeninger, der står bag initiativet, og det, mener vi, sender et stærkt signal.

Karina Lorentzen Dehnhardt - folketingsmedlem for SF i Kolding.


- Vi mener, at dumpningen har levet en skyggetilværelse, og nu vil vi have det frem i lyset. Miljøministeren har netop afleveret en redegørelse for, hvordan klapningstilladelserne har været håndteret hidtil, men den er ikke meget bevendt,  vurderer MF Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) til Fredericia Dagblad.

- Du har selv stillet spørgsmål til klapning og bedt om redegørelsen. Hvad savner du?

- Den indeholder intet om, hvordan ministeren har tænkt sig at gøre på området. Vil man ændre kravene, eller skal det bare fortsætte. Jeg havde håbet, at der i redegørelsen også indgik noget, der pegede fremad, siger Karine Lorentzen Dehnhardt.

Annonce

Udfordret indsats

Det indgår i redegørelsen, at der i dag gøres tiltag for at nyttiggøre slammet, men at indsatsen er udfordret.

- I ønsker et forbud for at dumpe havneslammet, men kan det ikke blive svært at gennemføre? Det kræver, at der er kapacitet til at nyttiggøre det?

- Det er rigtigt, at man i redegørelsen kan læse, at flere havne har svært ved at aflevere deres slam til de havne, der i dag nyttiggør det. Havnene holder på deres egen kapacitet, og det er selvfølgelig en udfordring. Jeg forestiller mig heller ikke, at vi kan stoppe klapningen fra den ene dag til den anden. Men vi kan sætte gang i en proces, hvor der også arbejdes med at udvikle nye teknikker, så vi sikrer en kapacitet i fremtiden, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Partiet mener desuden, at man ved anlægsarbejder på vand skal stille krav om, at opgravet materiale nyttiggøres.

- Det skal ganske enkelt ligge som et krav, så det kalkuleres ind i anlægsomkostningerne, siger Karina Lorentzen Dehnhardt med henvisning til blandt andet det kommende Marina City-projekt i Kolding.

sådan virker en klapplads. Grafik: Mikkel Damgsgård Petersen, JFMgrafisk

I dag gives klaptilladelser til både anlægsprojekter, uddybning af havne og sejlrender. SF vil ikke forhindre, at sejlrenderne holdes ved lige.

- Det materiale er ikke i samme grad forurenet, som det der ligger i havnene, konstaterer Karina Lorentzen Dehnhardt, som er på vej med supplerende spørgsmål til ministerens redegørelse.

Redegørelsen giver et samlet billede af, hvor meget slam der er dumpet på de mange klappladser de seneste fem år.  Der dumpes årligt 3,3 mio. kubikmeter. Trelde Næs er blandt de store klappladser, men overgås klart af klappladser på Vestkysten.

Kø ved klappladsen

Både Vejle og Kolding havne er placeret i bunden af fjorde.

Det giver begge havne problemer med, at sejlrende og havnebassin sander til.

Derfor har begge søgt og fået fem-årige tilladelser til at aflevere slam på klappladsen ud for Trelde Næs.

Kolding Havn har fået tilladelse til over fem år at dumpe 71.250 kubikmeter på pladsen.

Vejle Havn og sejlrende: 90.000 kubikmeter.

Middelfart Havn: 11.000 kubikmeter.

Kolding Marina Syd: 5000 kubikmeter.

Middelfart Marina: 40.000 kubikmeter.

Baltic Pipe ( oprindelig ansøgning): 100.000 kubikmeter.

Tilladelserne til havnene er fem-årige og givet i perioden 2015 til 2018.

Både Vejle og Kolding Havns tilladelser til vedligehold af sejlrenden udløber i år.

Ansøgningen fra Middelfart Marina givet i 2019 og er to-årig.

I december 2019 fik Baltic Pipe tilladelse til at klappe 154.000 kubikmeter.

Marina City i Kolding ønsker at klappe 360.000 kubikmeter bundmateriale i løbet af tre måneder i 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce