Annonce
Fredericia

Siger nej til statsstøtte: Øgademillioner kan ende i infrastruktur i Taulov

Blandt Øgadeprojekterne har været at få gravet affaldsbeholdere ned i gaderne. Arkivfoto
Politikerne sender fire millioner kroner fra områdefornyelse i Øgadekvarteret til cykelsti-projekt i Skærbæk eller andre infrastrukturprojekter. Pengene kunne være brugt til renovering af flere ejendomme, men andre anlægsopgaver er mere presserende, vurderer udvalg.

Fredericia: Fredericia Kommune går glip af fire millioner kroner i statsstøtte, men til gengæld kan der køres sikkert fra Kolding Landevej til Skærbæk ad en ny cykelsti inden for få år eller laves andre infrastrukturprojekter i Taulov-området. Projekterne bliver tilgodeset med millioner, der ellers være øremærket renovering af ejendomme i Øgadekvartereret.

- Vi synes, at vi er kommet så langt med byfornyelsen i området, at vi kan tillade os at bremse op og bruge pengene, hvor de gør mere gavn her og nu, siger formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S).

Med beslutningen om at sige stop for flere byfornyelsesprojekter i denne omgang frasiger kommunen sig også muligheden for den statsstøtte, der ville følge med. Kommune og stat deler udgifterne til byfornyelsen, og der var samlet afsat en ramme på 14 millioner kroner. Heraf er brugt seks millioner kroner.

- Er det ikke ærgerligt at sige nej til den statsstøtte?

- Vi skal ikke bare bruge penge for at kunne få penge. Vi er underlagt en anlægsramme, som betyder, at vi er nødt til at tænke strategisk. Og lige nu mener vi, at der er mere fornuft i nu at bruge pengene på infrastruktur, siger Steen Wrist.

Annonce

Det er der sket i kvarteret

Siden 2017 har der været fokus på et områdeløft for Øgadekvarteret.

Ud over byfornyelse er det blevet til adskillige delprojekter.

Anlæg af den lille park Oasen og pumptrackbane i 2017 og 2018.

Arealet er privatejet, hvorfor projekterne er midlertidige.

Depotgårdens forareal er forskønnet og taget i brug medio august 2019.

Projektet omfatter rydning i eksisterende beplantning og etablering af tydelig afgrænsning med nye kastanjetræer, bunddække og store granitsten som vej-stoppere.

Et mindre aktivitetsareal er etableret med redskaber samt ny belysning i hele kanten.

Driften varetages fremover af Depotgården i samråd med Vej & Park.

Forskønnelse af Falstersgade samt en del af Kongensstræde og Bjergegade.

Forskønnelsen omfatter etablering af fem affaldsøer med i alt 11 nedgravede affaldsbeholdere.

Ensretning af de tre gader, etablering af p-zoner i de tre gader; opsætning af seks plantekummer på udvalgte gadehjørner og etablering af 10 opholdszoner hver med bænk og plantekumme.

I 2020 lægges nyt slidlag med tilhørende ny opstribning af p-båse i gaderne.

En husejer med store ønsker

Beslutningen om at stoppe uddeling af byfornyelsesmillioner i kvarteret har her og nu konsekvenser for en ansøger, der havde ønsket at ombygge sin ejendom på hjørnet af Kongensgade og Falstersgade.

Projektet ville i realiteten have taget en stor del af de sidste midler i byfornyelsespuljen. Renoveringen var budgetteret til at løbe op i otte millioner kroner, hvoraf ejeren ville være berettiget til få dækket 60 procent af omkostningerne - knap fem millioner kroner. Det ville lade tre millioner kroner tilbage.

- Det har vi nu givet afslag på, fordi vi har flyttet byfornyelsespengene til andre anlægsopgaver, siger Steen Wrist.

Samme husejer har allerede fået bevilget 4,5 millioner ud af de seks millioner kroner, der er brugt samlet på byfornyelse de seneste to år. Pengene gik til at støtte renoveringen af en ejendom på Bajonetten.

De øvrige projekter, der har fået støtte, har været i størrelsesordenen fra 20.000 kroner til 600.000 kroner. Samlet 1,5 millioner kroner.

Boliger og gader

Pr. oktober 2019 er cirka 20 bygninger renoveret med enten byfornyelsesmidler eller bevaringsfondsmidler eller en kombination af begge. Embedsmændene vurderer, at de resterende otte millioner kroner kunne gøre gavn, men har gjort udvalget klart, at projekterne i så fald skulle udpeges inden udgangen af 2020.

Områdefornyelsen har både haft fokus på renovering og forskønnelse af området. Blandt andet er området omkring Depotgården i Lollandsgade blevet åbnet op. Der er lavet en pumptrack-bane på en hjørnegrund, og forskønnelsen omfatter en række projekter rundt i kvarteret fra grønne lygtepæle til gadetræer og affaldsøer.

- Området har fået et godt løft. Et løft, vi som udvalg er godt tilfredse med. Og med afslutningen kunne vi bringe de resterende midler ind i budgetforhandlingerne, så vi sammen med resten af byrådet kunne drøfte prioriteringen om at stoppe uddeling af byfornyelsesmidler til fordel for andre anlægsprojekter, siger Steen Wrist.

Resten af byrådet har bakket beslutningen op.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur

Kunstskabet samler ind til børn på flugt

Læserbrev

I stedet for en ny bro skal der anlægges en ny sti på Den gamle Lillebæltsbro

Læserbrev: Det er helt forkerte betragtninger, der ligger til grund, når der lægges op til en ny Ny Lillebæltsbro og dermed til yderligere at lægge beslag på naturværdier til fordel for gigantiske bro- og vejprojekter på bekostning af reel livskvalitet. Hvor bliver klimaudfordringerne af i denne debat? Der går desværre fortsat alt for megen monumentalisme og "se-mig-her-projekter" i politikerne: "Se JEG har været. De bygger et monument for mig". Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der i stedet sættes fokus på kvalitet frem for kvantitet - livskvalitet frem for vækst. Og det ud fra den simple betragtning, at det er vi nødt til, hvis menneskeheden skal overleve blot et par generationer endnu. "Det er", med Steen Hildebrandts ord (professor emeritus og adjungeret professor, red.), "ikke længere nok med en retningsændring. Det er nødvendigt med en total reorganisering af det samfund, den vestlige verden har indrettet sig på." Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der tænkes mere i mindre, simplere og nærværende projekter. Vi bliver nødt til at skære ned på vores forbrug, slagte den hellige ko "vækst", fjerne pseudoarbejde, nedsætte arbejdstiden og fordele arbejdet på alle ressourcekompetencer som et skridt i en ny retning og tankegang. Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der som led i en ny strategi i stedet for overvejelser om en ny broforbindelse anlægges en ny sti på Den gamle Lillebæltsbro, vel vidende at den ikke væsentligt vil kunne aflaste fremtidens forventede trafikstigning. Det skal den heller ikke: Den trafikstigning skal vi helt undgå at skabe. Giv dig tid. Brug din cykel, gå, benyt toget og nyd samvær med nye mennesker og vær med til at højne fysisk og psykisk folkesundhed.

112

Var det en indbrudstyv, genboen så? Politiet leder efter mand med gul pose

Annonce