Annonce
Debat

Skovejer: Efter min opfattelse er fredningsforslaget fremsat på et ikke retvisende budgetgrundlag

"Lægges det foran anførte til grund og fokuseres alene på erstatning for urørt skov, vil udlægning af det angivne skovareal på 69 ha. betyde, at erstatningsbeløbet skal hæves fra 2.760.000 kr. til 10.350.000 kr." skriver Kristian Hansen. Arkivfoto: Søren E. Alwan
Annonce

Læserbrev: I budgetoverslaget vedrørende forslag til fredning af Treldeskovene er af Danmarks Naturfredningsforening (DN) fastsat en generel takst på 40.000 kr./ha. som erstatning for udlægning af skov til urørt skov.

Som grundlag for denne takstfastsættelse henviser DN til tre tidligere fredningsafgørelser.

Det drejer sig om fredningen af Æbelø, hvor naturskoven i 2002 overgik til urørt skov, og hvor halvdelen af fredningserstatningen vedrører begrænsninger i jagtdriften.

Endvidere refereres til fredningen i 2009 af Agernæs Storskov, hvor en bevoksning med gamle ege blev erstattet med 130.000 kr./ha., hvilket var ca. 65.000 kr. under den forstfaglige vurdering.

Endelig henvises til fredningen i 1996 af Baggesvogn Skov, der er den nordligste højskov her i landet med løvtræer.

Skoven angives gennemgående at have en ringe vedmasse, og en del af de arealer, der er udlagt som urørt skov, er uden egentlig forstmæssig værdi.

Ingen af de anførte fredningsafgørelser kan tjene som sammenligneligt grundlag for fastlæggelse af fredningssatser for Treldeskovene.


I øvrigt bemærkes, at DN anvender satserne fra op til 24 år gamle fredningsafgørelser.

Kristian Hansen


I øvrigt bemærkes, at DN anvender satserne fra op til 24 år gamle fredningsafgørelser.

Ved gennemsyn af fortegnelse over tidlige fredningsafgørelser ses ikke at være behandlet sager af lignende karakter som den aktuelle fredning af Treldeskovene.

Det forekommer, at fredningen i givet fald vil blive den første sag med hensyn til fredning af små private produktionsskove med bl.a. tvungen udlægning af urørt skov af dele af skovene.

Som også DN har tilkendegivet, har fredning ekspropriationslignende karakter med begrænsning af rettigheder. For tvungen udlægning af skov til urørt skov er der tale om tab af alle rettigheder.

Erstatningsfastsættelse for sådanne skove må efter min opfattelse foretages på baggrund af ejendomsvurderingerne, der danner grundlag for påligning af ejendomsskat og offentlig værdiansættelse ved ejendomsoverdragelse.

Dette betyder, at udgangspunktet for fastsættelse af erstatningen for udlægning af urørt skov må være de aktuelle ejendomsvurderinger af skovene på ca. 150.000 kr./ha.

Lægges det foran anførte til grund og fokuseres alene på erstatning for urørt skov, vil udlægning af det angivne skovareal på 69 ha. betyde, at erstatningsbeløbet skal hæves fra 2.760.000 kr. til 10.350.000 kr.

Det samlede erstatningsbeløb for fredning af skoven vil med forbehold for korrektioner af øvrige poster i budgetoverslaget herefter blive på 13.865.430 kr. mod det angivne beløb i budgetoverslaget på 6.275.430 kr., som har været forelagt Miljø- og Fødevareministeriet til udtalelse.

Efter min opfattelse er fredningsforslaget fremsat på et ikke retvisende budgetgrundlag.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce