Annonce
Fredericia

Skovejere får lov at tale deres sag på Christiansborg

Poul Ejnar Jochumsen har ikke noget imod Danmarks Naturfredningsforening som sådan, men han mener sammen med de øvrige skovejere i Trelde, at foreningen i fredningssagen har overskredet skovejernes grænser for, hvad der er rimeligt. Det vil han og andre fra bestyrelsen i foreningen Trelde Skov gøre rede for overfor Folketingets miljø- og fødevareudvalg. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Folketingets miljøudvalg har givet skovejerne i Trelde foretræde. Med udgansgpunkt i blandt andet den aktuelle fredningssag i Trelde er DF ved at klargøre et beslutningsforslag, som skal rokke ved Danmarks Naturfredningforenings ret til at rejse fredningsforslag.

Trelde: 10. oktober drager medlemmer af bestyrelsen for foreningen Trelde Skov til Christiansborg for at lufte deres frustrationer over, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) lovmæssigt har bemyndigelse til at rejse fredningsforslag, som det er på vej til at ske i Trelde.

- Vi føler, at DN har overskredet vores grænse for, hvad der er rimeligt, når de kan rejse en fredning af vores skov. Vi er enige med DN i, at skoven er unik og har en høj biodiversitet, men det, mener vi, netop beviser, at vi har taget ansvar og passet skoven godt, siger Poul Ejnar Jochumsen, formand for skovejerne i Trelde.

- Tror du, at landspolitikerne kan påvirke fredningsagen lokalt?

- Nej, det tror jeg ikke, men jeg håber, at vi kan være med til at vise, hvordan lovgivningen påvirker os, siger Poul Ejnar Jochumsen.

Formand for miljø- og fødevareudvalget Pia Adelsteen (DF) har fulgt sagen i Trelde og er klar til et opgør med DN om retten til at rejse fredningsforslag.

- DF arbejder med et beslutningsforslag, som vi vil have klar senere på efteråret. Den endelige udformning er vi i gang med at passe til. Vi arbejder ad to spor - enten skal alle kunne rejse fredningssager, hvis lodsejerne bakker op, eller også skal det kun være stat og kommuner, der har kompetencen, siger Pia Adelsteen.

Det kan fredning koste

Det er ikke Danmarks Naturfredningsforening (DN), der beslutter, om der skal fredes. Det afgør Fredningsnævnet.Hvis det sker, så har skovejerne krav på erstatning, som fastsættes af taksationskommissionen.

Ifølge idéoplægget til fredningen skal 540 hektar skov fredes.

Cirka en fjerdel af arealet skal udlægges som urørt skov - omkring 135 hektar.

Erstatningen for urørt skov er mellem 20.000-50.000 kr. per hektar.

Det vil sige en erstatning på mellem 2,7 mio. kr. - 6,7 mio. kr.

Omlægning til naturvenlig drift udløser en erstatning på mellem 5000-15.000 kr.

Det vil sige en samlet erstatning på 2 mio. kr. - 6 mio. kr.

Dertil kommer erstatning for etablering af nye stier.

Taksten for nye stier er 60 kr. per løbende meter.

Der er i forslaget udlagt cirka to km ny sti, hvilket svarer til 120.000 kr.

Samlet kan erstatningen løbe op i 5-13 mio. kr.

Staten betaler 75 pct. af beløbet, så den kommunale regning kan ende på mellem 1,25 mio. kr. til 3,25 mio. kr.

Dertil kommer udgifter til plejeplan, etablering af sti og rastepladser og drift for kommunens regning.

Annonce

David og Goliat

Skovejerne i Trelde føler, at magten hos DN er for stor i forhold til fredninger.

- Jeg ved godt, at DN argumenterer med, at de ikke beslutter fredninger, men det er alligevel Davids kamp mod Goliat. De kan rejse sagen, og så er det op til os at bruge tid og penge på at argumentere imod. Vi har indtil videre fået god hjælp fagligt af Skovdyrkerforeningen og Landboforeningen, men vi ved, at hvis vi skal forsvare vores ret overfor Fredningsnævnet, så er det ikke nok med bare at sige, at det ønsker vi ikke, siger Poul Ejnar Jochumsen.

- Da sagen startede i januar i år, havde du da forestillet dig, at du skulle til Christiansborg?

- Det var vi klar til, og det var også et løfte fra Kenny Bruun Olsen (byrådsmedlem for V, red.), at han ville tage sagen helt til tops, da byrådets flertal sagde ja til at gå med på fredningen. Det løfte har han indfriet, og det fortjener ros, siger Poul Ejnar Jochumsen.

Kenny Bruun Olsen har banet vejen for, at skovejerne får foretræde for udvalget.

Annonce

Ser frem til mødet

Skovejerne er i gang med at forberede et grundigt oplæg for miljøudvalgets medlemmer. De mener ikke, at der burde ske fredning af den skov, som de har ejet i generationer og vist, at de kan passe på.

Pia Adelsteen ser frem til at lytte til skovejerne.

- Det er en vigtigt for os, at delegationer kan fortælle, hvilke problemstillinger de står med, der hvor de er. Det giver os stof til eftertanke og fører ofte til, at vi stiller spørgsmål til ministeren eller får embedsmændene til at se på sagen, siger hun.

På Christiansborg er rød blok imod at fratage DN retten til at rejse fredningssager, og i blå blok har De Konservative også stået uden for alliancen af DF, V og LA, som alle ønsker DN's beføjelser indskrænket.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia

Ny strategi giver gevinst: Der testes på livet løs i Fredericia

Fredericia For abonnenter

Få dage efter storbranden på Nørrebrogade: Nedbrændt virksomhed rejser sig hurtigt igen

Annonce