Annonce
Fredericia

Slut med at blive vækket af hanegal: Forbud mod larmende fjerkræ i byen kan være på vej

Fremover kan det være slut med at have mere end 10 høns, kyllinger, duer eller andre fjerkræ og fugle i hvert dyrehold i byen. Desuden lægger et forslag op til, at haner og andre larmende dyr helt forbydes. Arkivfoto: Benny F. Nielsen
Inden for det kommende år kan larm fra hanegal være fortid i byzoner i Fredericia Kommune. Onsdag skal miljø- og teknikudvalget behandle et forslag til et nyt regulativ af fjerkræ og fugle.

Fredericia: Flere og flere klager over larm fra naboens fjerkræ, og derfor ønsker Fredericia Kommune at sætte klarere regler for hold af fugle og fjerkræ i byen.

På onsdagens møde i miljø- og teknikudvalget skal politikerne tage stilling til et oplæg fra forvaltningen, der lægger op til at forbyde de fjerkræ og fugle, som ofte vil være til gene for naboerne. Forslaget er rettet mod haner, hanekyllinger, ænder, gæs, fasaner og udendørs fugle, der skriger.

- Der skal både være plads til borgere med høns i baghaven og deres naboer. Vi kan se, at antallet af klager stiger år for år. Så nu undersøger vi, om der kan findes en løsning, der præciserer, hvilke hensyn man må tage, når man bor tæt op og ned ad hinanden, som man jo gør i byen, siger udvalgsformand Christian Bro (S) i en pressemeddelelse.

Annonce

Forslag til regulativ

Forvaltningen lægger op til, at regulativet skal gælde for ikke-erhvervsmæssigt hold af fugle og fjerkræ, der ligger i byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål, i Fredericia Kommune.

Regulativet vil gælde for haner og hanekyllinger, der har nået en alder, hvor de begynder at gale samt ænder, gæs, fasaner, parakitter, papegøjer og andre fugle, der skriger.

Desuden må der i samme område maksimalt være 10 høns, kyllinger, duer eller andre fjerkræ i disse områder.

Kommunen kan give dispensation fra forbuddet, ligesom den pålægge bestemte foranstaltninger for at afhjælpe gener, risiko for forurening eller tilhold af rotter.

Kilde: "Forslag til regulativ for hold af fugle og fjerkræ i boligområder", Natur og Miljø Fredericia Kommune.

Maksimalt 10 fjerkræ eller fugle

Mellem 2014 og 2016 modtog Fredericia Kommune en til to klager om året vedrørende gener fra naboens fjerkræ. I 2017 var der fem klager på området, og sidste år steg det yderligere til ni.

- Hvis udvalget og det øvrige byråd beslutter, at vi gerne vil gå videre med forslaget, bliver det sendt i høring. Så vi kan høre, hvad borgere og foreninger mener om det. Vi vil gerne lande på en model, der tilgodeser både dyreejerne og de borgere, som mere eller mindre frivilligt bliver nabo til en flok fugle eller fjerkræ, siger næstformand i miljø- og teknikudvalget John Nyborg (S).

Udover et forbud mod særlige typer fjerkræ og fugle lægger forslaget op til, at der indføres et loft for, hvor mange af de tilladte fugle- og fjerkræarter man maksimalt må holde. I det foreløbige udkast lyder tallet på 10 dyr. Samtidig indskærpes det, at foder skal opbevares og bruges, så der ikke er risiko for at tiltrække rotter og andre skadedyr.

Godkender politikerne i miljø- og teknikudvalget forslaget på onsdag, skal det videre til behandling i økonomiudvalget og byrådet, inden det sendes i høring.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Mette F: Østdanmark skal betale mere for et land i balance

Læserbrev

SF mangler stadig svar i sagen om konsulent-besparelser

Læserbrev: Fredericia Dagblad lagde 23. januar igen spalteplads til nok et indlæg omhandlende Fredericia Kommunes brug af privat konsulentfirma til besparelser på socialt udsatte og handicappede borgeres botilbud. Denne gang var det koncernchef Yelva Bjørnholdt Jensen, som på vegne af Fredericia Kommune var ude med et indlæg. Det havde dog været klædeligt, hvis det stedet havde været en formand for et af de ansvarlige udvalg som udtalte sig. I Kolding har byrådet truffet den beslutning, at man selv påtager sig ansvaret for de besparelser, som man finder nødvendige. Det har den fordel, at der alt andet lige skal findes færre penge, når der ikke skal kastes flere 100.000 kroner. efter et privat konsulentfirma som Anne Brorson Consulting. Vi må formode, at koncernchefen har afstemt sit indlæg med de politisk ansvarlige? Indlægget besvarer dog stadig ikke de spørgsmål, SF tidligere har rejst, så nu spørger vi lige igen! Mener man seriøst, at man kan spare 3,7 millioner kroner på botilbud, uden borgerne kan mærke det? Tror man på, at borgerens indsats er uændret? 3,7 millioner svarer til årslønnen for minimum 10 pædagoger eller 10 SOSU-assistenter fordelt på 13 borgere! Der mangler ligeledes stadig svar på, om de berørte borgere er orienteret om, at deres private oplysninger er blevet delt, med en privat virksomhed? Det er selvfølgeligt helt legalt og inden for lovgivningens rammer og intention at følge op på om borgeren stadig får det relevante tilbud, men det er bestemt ikke nogen ny opfindelse at holde status- og opfølgningsmøder. I de tilfælde, hvor borgere har fået det bedre, er det naturligt med en ny vurdering, som i SF's optik bør ske i et samarbejde mellem den kommunale sagsbehandler og borgeren. F.eks ved brug af det man blandt fagfolk kalder en VUM (Voksen udredningsmetode), en metode socialrådgivere og socialformidlere er uddannet til at bruge. I SF mener vi, at kommunens brug af spare-konsulenter kan begrænse borgerens retskrav på at blive partshørt, når støtten forhandles ned. Når dette uvæsen har fået lov til at brede sig, er det jo ikke, fordi der er dårlige sagsbehandlere på de sociale voksenområder. Forklaringen er snarere den underfinansiering, der er og har været over en årrække på handicap- og udsatteområdet. Det er tydeligvis ikke her, 'det historiske velfærdsløft' er faldet. I betragtning af den solide økonomi, vi efter sigende har Fredericia, bør det være muligt på ordentlig vis at finde den nødvendige finansiering til handicappede og socialt udsatte borgeres tilbud, uden der skal gå kræmmermarked i aftalerne. Vi ser stadig i forventning frem til at få svar på vores spørgsmål meget gerne fra medlemmerne fra de fra de to udvalg, som sagerne hører under. Når byrådet i Kolding kan forholde sig til problematikkerne, kan det jo ikke passe at det skal være så svært at få de ansvarlige politikkere til svare.

Annonce