Annonce
Fredericia

Slut med at sejle til Stigsnæs: Millioninvestering skal stoppe sejlads med spildevand

Siden 2017 er der årligt sejlet millioner af liter spildevand fra Fredericia til Stigsnæs ved Skælskør. Spildevandet bliver pumpet fra råolieterminalen på Vejlbyvej til havnen, hvorfra det udskibes. Den trafik forventes at stoppe, når Danish Oil Pipe får etableret et forrensningsanlæg til det olieholdige spildevand. Arkivfoto: Martin Ravn
De seneste mange måneder er der blevet udskibet millioner af liter spildevand fra Shells havneterminal. Spildevandet er siden 2017 sejlet til Stigsnæs, men det bliver ændret.

Fredericia: Et renseanlæg til et stort millionbeløb skal sætte stopper for, at Danish Oil Pipe udskiber millioner af liter spildevand fra Fredericia til Stigsnæs ved Skælskør. Den trafik har stået på i over et år, siden det stod klart, at spildevandet ikke kunne leve op til udledningskravene for at blive sendt til centralrenseanlægget på Røde Banke.

Anlægget skal matche det forsøgsanlæg, som virksomheden har benyttet siden februar i år, hvor selskabet fik miljøgodkendelse til at afprøve anlægget. Anlægget forrenser spildevandet, så det efterfølgende kan sendes til det store centralrenseanlæg.

- Testanlægget er i fuld drift, og vi har udvidet anlægget hen over sommerren med ekstra kapacitet, så kapaciteten nu er op imod 100 kubikmeter om dagen. Vi har i tæt samarbejde med vore interessenter modnet teknologien og har fået tilstrækkeligt med testresultater til, at vi mener, at et fuldskala-anlæg kan etableres, oplyser kommunikationschef hos Ørsted Ulrik Frøhlke.

Anlægget er sendt i udbud, og målet er, at der kan sættes gang i byggeriet i 2020, så det kan stå fuldt klart i 2021. Det får en kapacitet på 1000 kubikmeter om dagen.

Hvor mange millioner kroner, der skal investeres i det endelige anlæg, ønsker selskabet ikke at oplyse, men har tidligere oplyst, at man forventede at bruge 12-14 mio. på forsøgsprojektet.

Annonce

spildevand til søs

Text Preview

Spildevandet er blandt andet vand, der drænes fra olien fra Nordsøen, og det har i dag en kritisk sammensætning i forhold til renseanlægget.

Derfor pumpes spildevandet i stedet til terminalen på Skanseodden, hvor det siden sommeren 2017 fast er blevet udskibet og sejlet til Kalundborg.

Ved Stigsnæs er etableret et renseanlæg, der kan håndtere vandets kemi.

Den 24 tommer store olieledning fra Vejlbyvej til terminalen er bygget til at transportere råolie, og ikke spildevand.

Det bliver der taget hensyn til, når det skal lastes.

Der sendes 1500 kubikmeter gennem den 1,3 km lange ledning i timen, hvilket er tre gange så langsomt, som når der er råolie i ledningen.

Samarbejde om løsning

Miljøstyrelsen gav i januar i år miljøgodkendelse til at etablere forsøgsanlægget. Det er et ekstra rensetrin, som skal reducere spildevandets indhold af blandt andet organisk stof i tilstrækkelig grad, til at spildevandet herefter kan ledes til renseanlægget.

Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand og Energi samarbejder med Danish Oil Pipe A/S om projektet.

- Vi stiller vores ekspertviden til rådighed for virksomheden. Det er en del af vores strategi, at vi meget gerne vil imødekomme de lokale virksomheder, så vi finder den bedst mulige løsning i forhold til at løse deres udfordringer med spildevand, siger direktør for Fredericia Spildevand og Energi Søren Hjortsø.

I forsøgsperioden har renseanlægget modtaget de beskedne mængder spildevand, som er blevet forrenset, og det har vist sig at fungere efter hensigten.

Olie i spildevand

Det er olieholdigt spildevand, som har givet virksomheden udfordringer de seneste år. Det handler blandt andet om det fødevand, der ledsager råolien fra Nordsøen til råolieterminalen. Spildevandet har ikke kunnet overholde kravene i den kommunale udledningstilladelse, og derfor har selskabet brugt millioner af kroner på at sende spildevand i tankskibe til Kalundborg, hvor man har et anlæg, der kan håndtere spildevandet.

Forrensningen har vist sig at fungere i først helt lille skala og nu i en skala, der svarer til en tiendedel af det reelle behov. Miljøstyrelsen har givet Danish Oil Pipe godkendelse til at benytte forsøgsanlægget i to år, fra det blev taget i brug i begyndelsen af 2019.

Samtidig har Miljøstyrelsen accepteret, at der fortsat udskibes spildevand fra havneterminalen. Den tilladelse gælder frem til udgangen af 2019, og Danish Oil Pipe forventer at tilladelsen fornyes, så udskibningen kan fortsætte, indtil det nye anlæg står klar.

(præciseret: Stigsnæs ved Skælskør)

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Byrådet mangler at svare på flere spørgsmål om købet af Voss-grunden

Læserbrev: Et enig byråd har 3. februar købt den gamle Voss-grund for 31,5 millioner kroner, og borgmester Jacob Bjerregaard er tilsyneladende en glad mand, for på Fredericia Kommunes hjemmeside kan man se, at han tilsyneladende ser rigtig mange muligheder i denne grund. I forhold til købet af grunden står jeg blot tilbage med en hel masse spørgsmål, som jeg håber, dels vores borgmester, men også det enige byråd vil gøre byens borgere og i særdeleshed undertegnede klogere på. - Den offentlige grundværdi for grunden er 4.816.600 kr. Hvad er det, der gør, at byrådet synes den er 6,5 gange så meget værd som den offentlige grundværdi? - Den pågældende grund vurderes til at have en V2-forurening. Det vil sige, at det vurderes, at jordforureningen er af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og dyr. Hvad vil det samlede byråd så bruge grunden til? - Hvis grunden er så forurenet, har man som samlet byråd så tænkt sig at sende regningen for oprensningen videre til kommunens borgere ved at bruge kommunale skattekroner på at oprense en grund for en virksomhed? - Er det samlede byråd så forhippet på at tiltrække virksomheder og være "virksomhedsvenlig", at de er klar til at betale med borgernes skattekroner, når virksomheder har svinet nærmiljøet til? - Hvorfor har det samlede byråd valgt at købe en forurenet grund til en pris der er 6,5 gange højere end den offentlige grundværdi? Hvad er meningen, og hvad skal forblive usagt? På det seneste synes jeg personligt, vi har set adskillige sager, hvor det kan undre mig, at det er kommet så vidt. Jeg forstår ikke, at vi kan have et så enigt byråd med alle de "dårlige" sager. Vi mangler nogen, der vil stille de vigtige spørgsmål og ikke bare sidde og nikke med når beslutningerne skal tages i byrådssalen. Ved seneste kommunalvalg gik jeg til valg på, at jeg ønsker langt mere åbenhed og gennemsigtighed, og det kommer jeg også til at gøre i 2021. Tydeligt er det også, at der er brug for fornyelse i byrådet, brug for nogen der er lidt alternative i forhold til det nuværende byråd. Nogen der vil stille de nødvendige spørgsmål, så kommunens borgeres skattekroner ikke bliver brugt på ting, hvor en ekstraregning der burde være kendt ikke bliver nævnt eller taget med i beslutningsprocessen. Der er brug for et byråd, hvor uenighed ses som en kilde til at blive klogere, og ikke som noget der er farligt. Hvorfor bliver de nødvendige spørgsmål ikke stillet, så vi ikke ser disse "dårlige" historier?

Fredericia

I konkurrence med etablerede spisesteder: Ros har fået en rosende modtagelse

Annonce