Annonce
Fredericia

Socialdemokratisk gruppeformand: Det er en gratis omgang at kalde os lukkede og magtfuldkomne

Søren Larsen, gruppeformand for socialdemokraterne i byrådet i Fredericia, er træt af, hvad han kalder useriøse angreb om lukkethed rettet mod S-flertallet: Lukkede sager er lukkede pga. af lovkrav. Alle i byrådet har ansvar for både åbenhed og lukkethed, siger Søren Larsen. Offentligt debatmøde om sagen i næste uge. Foto: Michael Svenningsen
Søren Larsen vil angribes politisk. Ikke på hæderlighed. Det synes byrådsgruppens formand, at han og S bliver: "Husk, at partierne kun været uenige i 23 af 3562 tilfælde de sidste fire år".

Fredericia: Formanden for den socialdemokratiske byrådsgruppe, Søren Larsen, synes, at det er en gratis omgang for i hvert fald nuværende byrådsmedlemmer at beskylde S for lukkethed og for at være magtfuldkomne.

Ordene er faldet i kølvandet på den senere tids sager og politianmeldelser om daværende borgmester, Jacob Bjerregaards (S), dispositioner og embedsførelsen i dele af den øverste forvaltning.

- Vi repræsenterer med seneste valgresultat 54 procent af borgerne, men under Jacob Bjerregaards ledelse - og også nu - har vi i S delegeret flere udvalgsformandsposter og næstformandsposter ud til andre partier, end vi behøvede, påpeger Søren Larsen:

Annonce

- Der har været enighed om 99 procent af alle dagsordenspunkter.

Optælling

Socialdemokratiet i byrådet har netop optalt alle beslutninger på alle møder i alle byrådets udvalg og i selve byrådet i den valgperiode, der slutter til nytår.

Står optællingen til troende, har 3562 punkter været drøftet på 435 møder i 12 udvalg samt i byrådet.

Trækkes det obligatoriske punkt Godkendelse af dagsordenen fra, har de lokale politikere indtil nu i denne valgperiode drøftet 3127 egentlige sager. Nogle sager er gået igen i eksempelvis miljø- og teknikudvalget, så i økonomiudvalget og til sidst i byrådet.

23 punkter gav anledning til uenighed og som konsekvens deraf afstemning.

Det oplyser Anette Hyre-Jensen (S), næstformand i byrådets demokrati- og borgerudvalg. Hun har lavet optællingen, som Fredericia Dagblad har set. Tallet var mindre, hvis sager med uenighed og afstemning, kun talte én gang, selvom de har været behandlet i flere udvalg, forklarer Anette Hyre-Jensen. Så bliver de 23 sager med sprængstof til cirka en snes.

- Det er en inddragende politisk ledelsesstil, som jeg er meget stolt over at være en del af, og den ledelsesstil fortsætter med Steen Wrist (S) som borgmester, mener Søren Larsen:

- Vi tror, det er den bedste metode til at udvikle Fredericia - som vi i øvrigt også har set de seneste syv-otte år.

På tirsdag deltager han i en offentlig debat online om lukkethed og åbenhed i Fredericia Kommune arrangeret af Fredericia Dagblad. Den begynder 17.30 på vores side på Facebook.

Sker med lovhjemmel

Søren Larsen pointerer også, at regler i loven om kommunernes styrelse lukker visse sager i udvalg og byråd, når der drøftes visse personoplysninger og visse forretningsanliggender. For eksempel kommunalt jordkøb.


Valgkampen bliver hård. Ingen tvivl om det. Men for os i Socialdemokratiet er overskriften ordentlighed. Det må nu overskygge alt andet fremover. Og nogle ting har sgu ikke været ordentlige den senere tid: Jeg vil gerne angribes politik, men ikke på min hæderlighed.

Søren Larsen (S), byrådsmedl. i Fredericia og gruppefmd. for S


- Men ved hvert møde godkendes dagsordenen, og er man ikke enig i, at en sag skal lukkes, kan det noteres i referatet. Men alt, vi har gjort, er med hjemmel i loven, siger Søren Larsen.

Dog bortset fra de sager, politiet nu undersøger vedrørende Jacob Bjerregaard og tidligere kommunaldirektør, Annemarie Schou Zacho-Broe.

Annonce

Hvad vil du selv gøre?

Og lige præcis disse sager - og sager som den daværende borgmester har taget af dagsordener - fastholder hans gruppeformand i byrådet, at ingen andre end Bjerregaard og Zacho-Broe må have kendt til.

Kan du sige med hånden på hjertet, at det aldrig undrede jer, hvad der foregik? At du intet vidste?

- Ja. Absolut.

Vil du fremover spørge mere ind til sager - set i dét lys?

- Vi har jo handlet på det. Der er ansat nye folk. Vi har en ny borgmester. Jeg vil stadig møde dem tillid.

Kontrol er åbenbart bedre?

- Jo, men det ligger jo i baghovedet, hvad der er sket i Fredericia - men man skal også huske på, at der i økonomiudvalget for eksempel er så mange sager, der kommer ind og skal behandles og sendes videre, at det vil være umuligt at kontrollere alt, som du siger. Det er en dynamisk proces, der hele tiden bevæger sig. Vi har haft tillid til, at sagerne blev præsenteret efter reglerne.

Lov om kommunernes styrelse, § 10, stk. 1:

"Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af kommunalbestyrelsen eller formanden".

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia

Socialdemokraterne har valgt: Her er dem, du kan stemme på til november

Fredericia

Fynboer fortæller det gerne: Men Fredericia Kommune svarer ikke på konkret spørgsmål om topchef

Annonce