Annonce
Fredericia

Soldat og borgmester: Vær ærlig og deltag i et fair og frit samfund

Debatten med Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen fortsætter. Hvad vil vi med vores samfund? Fire helt centrale værdier er ikke til at komme udenom, mener de.
Annonce

Fredericia: I sidste artikel og debat kom vi ind på, hvad det er, vi ønsker at tage med fra det danske samfund på vores rejse frem mod det fremtidige ønskede samfund på den anden side af coronakrisen.

Tusind tak for de mange positive indspark i debatten, som vi har modtaget, og som du måske har læst om i Fredericia Dagblad eller på nettet siden.

Debatten viser, at vi har et stærkt fundament at bygge videre på. Ikke mindst på grund af de udfordringer vi står overfor som globalt verdenssamfund. Det sidste venter vi stadig lidt med, for vi skal først have styr på, hvor vi selv mener, vi vil hen med det danske samfund, før vi med kvalitet kan byde ind på, hvad vi som verdenssamfund vil stille op med de udfordringer, vi i det store fællesskab står overfor frem mod en bæredygtig, fri og fredelig verden.

Det er tid til at stille det næste spørgsmål, som vi har indskrevet i partituret for vores symfoni om Det ønskede samfund.

Annonce

Grundloven - og os selv...

Spørgsmålet er:

Vi er ikke i tvivl om, at vi finder noget af det helt fundamentale for det danske samfund i den danske grundlov fra 5. juni 1849 med efterfølgende justeringer, som vi var inde på i sidste artikel og debatten den 11. maj. Vi finder også dele af vores værdisæt i en række internationale konventioner og aftaler, som også løbende sættes til debat og under pres.

Men vi finder det også i hverdagen - i måden vi opfører os på både over for os selv og over for andre, og måden vi kommunikerer på. Og meget af det gør vi ubevidst, selvom coronakrisen har løftet sløret for og synliggjort flere "glemte" værdier.

Vi mener derfor, at det er tid, at vi revitaliserer vores egne og vores fælles værdier gennem en frugtbar debat og en synliggørelse af de værdier, som vi ønsker at bære videre i samfundet. Også til de næste generationer. Debatten skal samtidig medvirke til, at vi efterlever disse værdier i vores daglige adfærd overfor os selv og overfor andre.

Annonce

De vigtigste værdier:

For os er nogle af de helt centrale værdier retten til fri undervisning og formuleringerne om ytringsfriheden med reference til Grundloven og internationale konventioner - og i særlig grad verdenserklæringen om menneskerettigheder vedtaget af FN i 1948.

Vi vil begynde debatten med at nævne fire værdisæt, som betyder meget for os:

Retfærdighed og ærlighed. Tillid. Frihed under ansvar. At bidrage efter evne.

Annonce

Retfærdighed

For os skal vores samfund bygge på retfærdighed over for alle samfundsborgere. Det vil sige, at alle samfundsborgere skal stilles lige over for vedtagne love og deres udmøntning. Det gælder høj og lav, uanset race, religion, køn - og det gælder uanset, hvilken økonomi du råder over.

Retfærdighed er tæt forbundet med værdien ærlighed. Ærligheden gælder både overfor dig selv og andre samfundsborgere. For hvis du ikke er ærlig overfor dig selv, hvordan vil du så kunne styre ærligheden overfor andre. En naiv tanke, ja måske, men ikke desto mindre fastholder vi den som grundlæggende værdi. Vi er nemlig overbeviste om, at hvis vi er i stand til at "hælde mere ærlighed" ind i samfundet, så vil vi stå med en vigtig ingrediens og et iørefaldende soundtrack i vores ønskede samfundsmodel.

Annonce

Tillid og frihed

Tillid er en afgørende værdi i det danske samfund og også i den fremtid, som vi kigger ind i.

Tillid mellem mennesker spiller en kæmperolle. Din hverdag og dit liv bygger på tillid, at du har tillid til, at vuggestuen passer på dine børn, at du har tillid til, at din familie hjælper dig om nødvendigt, at du har tillid, at lægen hjælper dig, hvis du bliver syg, at du har tillid til, at du får den vare, som du bestiller i Internet butikken, at du har tillid til din kollega på arbejdet. At vi har tillid til vore politikere, erhvervslivet, myndigheder og styrelser. Coronakrisen har vist, at tillid er en afgørende værdi for et samfund og dets mennesker.

Begrebet er ikke nyt, men vi kan med fordel gentænke det med en endnu bedre balance mellem frihed og under ansvar, hvor det første måske netop nu synes tilsidesat til fordel for det sidste. Hvad er det for et ansvar, som hver enkelt af os har som samfundsborger, både lokalt og globalt? Og hvilket frihed giver det ansvar os herefter? Rækkefølgen er betydningsfuld.

Annonce

At bidrage

Evnen forpligter er stadig et meget rammende udtryk for et nødvendigt værdisæt i det ønskede samfund.

Det forudsætter, at vi skaber rammebetingelserne for, at den enkelte kan bidrage efter evne. På den måde fremmer vi anvendelsen af samfundsborgernes styrker frem for at fokusere på svaghederne. Alle har noget at bidrage med.

Værdidebatten er vigtig, og der er mange temaer at tage fat på. Endnu vigtigere er det at koble vores ønskede værdier sammen med den adfærd, vi udøver hver eneste dag.

Annonce

Kom og debater

Vi opfordrer derfor til, at vi alle starter med at begrunde vores daglige adfærd og adfærdsmønstre som mennesker, som ledere overfor medarbejdere, som forældre overfor vores børn med videre ud fra de værdier, vi mere eller mindre ubevidst ønsker at leve vores liv efter.

Kom - vær med i debatten om Det ønskede samfund.

Næste gang om hvilke værdier vi ønsker, at vores samfund baserer sig på.

Den åbne debat om ”Det ønskede samfund” og vejen dertil fortsætter. Fredericias tidligere borgmester, Uffe Steiner Jensen (S) (bagest til venstre), og fæstningsbyens forhenværende regimentschef og garnisonskommandant, Erik Schwensen (bagerst til højre), inviterer til ny diskussion på baggrund af dette oplæg. Temaet er fire helt grundlæggende værdier for de to: Retfærdighed og ærlighed. Tillid. Frihed under ansvar. At bidrage efter evne. Arkivfoto: Peter Leth Larsen

Debattér online

Onsdag den 3. juni klokken 19-21 kan du være med til at debattere Uffe Steiner og Erik Schwensen om udviklingen af samfundet.

Det kræver tilmelding til meer@jfmedier.dk senest onsdag klokken 14. Herefter modtager de tilmeldte en mail med link og instrukser. Der er et begrænset antal pladser.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce