Annonce
Fredericia

Sommergravning lukker kryds - åbner efter ferien

Så er der lukket for gennemkørsel fra Indre Ringvej til Jernbanegade. Det skyldes, at entreprenørerne er gået i gang med at grave ny regnvandsledning ned i krydset længere fremme - Indre Ringvej/Jernbanegade. Når det arbejde er overstået efter sommerferien, så kan der åbnes for trafik fra Strandvejen ind mod byen. Foto: Henrik Juel Skovrider
Entreprenørerne fra Per Aarsleff A/S er nået frem til krydset Jernbanegade-Indre Ringvej, hvor den nye regnvandsledning skal etableres de kommende uger. Arbejdet sker ekstraordinært i industriferien, så krydset kan åbne efter sommerferien.

Fredericia: Næste etape i det omdiskuterede anlægsarbejde af ny regnvandsledning er nået med lukningen af krydset Jernbanegade-Indre Ringvej.

Gravearbejdet i krydset var i første omgang planlagt til efter sommerferien, men entreprenøren og Fredericia Spildevand og Energi er blevet enige om, at der arbejdes sommeren igennem, så krydset og dermed også Strandvejen kan blive genåbnet efter sommerferien.

Når det sker, kan man komme ind i byen enten via Jernbanegade-Sjællandsgade eller via Jernbanegade-Vesterbrogade, da det i den periode kun vil være Indre Ringvej frem til krydset ved Vesterbrogade, der graves i.

Det arbejde er planlagt til at slutte omkring november, hvor gravemaskinerne sendes på juleferie indtil januar, hvor det efter den nuværende plan går løs i det vitale kryds Indre Ringvej-Vesterbrogade.

Hvordan arbejdet i krydset og videre ad Vesterbrogade endeligt skal gribes an, skal afgøres efter sommerferien. Her er der indkaldt både til ekstraordinært bestyrelsesmøde i spildevandsselskabet og til orienteringsmøde med Business Fredericia, spildevandsselskabet, erhvervsdrivende i Vesterbrogade og Fredericia Kommune.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Åbent brev til byrådet i Fredericia: Tænk disse punkter ind i arbejdet med næste års budget

Læserbrev: På det ugentlige tværpolitiske, offentlige møde i Demokraticontaineren i Kanalbyen var emnet tirsdag 10. september "Velfærdspolitik i de kommende år i Fredericia". Som sædvanlig var der en livlig diskussion i en positiv ånd. Samtalen foregik endnu en gang på tværs af partiskel og andre interesser. Mødet endte ud med enighed om at opfordre byrådspolitikerne til at tænke nedenstående punkter ind i arbejdet med næste års budget. Vi håber, I vil sætte fokus på de svageste borgere og på arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte. Der var enighed om, at velfærden generelt skal være i centrum, og følgende områder blev specifikt nævnt som indsatsområder: Folkeskolerne. Der er kun fem kommuner i landet, der bruger færre økonomiske midler pr. elev. Var det en ide og en mulighed at tildele midlertidig "førtidspension” til syge borgere, så de får ro til at komme sig og samle kræfter, inden der tages stilling til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet? Fritidstiltag for den ungdomsgruppe, der ikke er knyttet til Ungdommens Hus. Sikring af, at frivillig indsats ikke på nogen måder indregnes i normeringsbehovet. Personale nok til at tage sig dybtgående nok af de underretninger, der indsendes til familieafdelingen. For at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal der være mindre kontrol og mere tillid, og i den sammenhæng vil det være en god idé at lade en stor del af arbejdsprocesserne bestemmes af selvstyrende teams. Det er vigtigt, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for de områder, der vedrører velfærden. Når forholdene er gode for de kommunalt ansatte, er der stor sandsynlighed for, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for disse områder, så der på sigt kan blive et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. Det er væsentligt, at der bliver lagt endnu mere vægt på et positivt og inkluderende menneskesyn i den kommunale organisation. Vi ønsker byrådet rigtig god arbejdslyst i processen med budgetforhandlingerne!

Annonce