Annonce
Fredericia

Spørgsmål skiller stadig i fredningssag: Hvor skal stien gå i Trelde?

2018 var lige begyndt, da skovejerne i Trelde kunne læse i Fredericia Dagblad, at Danmarks Naturfredningsforening havde planer om at rejse en fredningssag for Treldeskovene. Det fik skovejerne på barrikaderne, og i februar inviterede de byrådet på skovvandring. Nu tegner det til, at byrådet til februar får forelagt et endeligt fredningsforslag bygget på forhandlinger og kompromisser. Arkivfoto: Søren Gylling

I løbet af januar ligger fredningsforslaget for Treldeskovene klar. Forhandlingerne har imødekommet ønsker fra både kommune og skovejere, og udvalgsformand håber, at forslaget kan behandles i byrådet til februar, så sagen kan sendes til afgørelse i fredningsnævnet.

Annonce

Trelde: Et år efter skovejerne i Trelde første gang blev opmærksomme på, at et fredningsforslag var i støbeskeen for hele skovområdet mellem Lillebælt og Vejle Fjord, ser det ud til, at forslaget bliver klar.

- Vi har aftalt at mødes med Danmarks Naturfredningsforening (DN) 9. januar, og der håber vi at blive enige om det sidste, så vi kan lave det endelige fredningsforslag og præsentere skovejerne for det, siger formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S).

Når forslaget er endeligt, skal det fremlægges for byrådet, som endeligt skal beslutte, om Fredericia Kommune skal være medstiller af fredningsforslaget for Treldeskovene.

- Jeg håber, at vi kan nå at få forslaget med på byrådsmødet i februar, siger Christian Bro, som ser det som en stor fordel, at kommunen har siddet med ved bordet under forhandlingerne.

- Vi har fået stor indflydelse på det endelige forslag, og jeg forstår stadig ikke, at Venstre bakkede helt ud, siger Christian Bro med henvisning til, at Venstre og løsgængeren Karsten Byrgesen stemte imod et samarbejde med DN om fredningsforslaget.

Jeg forstår stadig ikke, at Venstre sagde nej til at være med til at påvirke fredningsforslaget, for vi har fået meget stor indflydelse.

Christian Bro (S), formand for miljø- og teknikudvalget

Resultat af forhandlinger

Siden de første møder mellem DN, Fredericia Kommune og skovejerne, er der sket justeringer i forhold til fredningsforslaget for Treldeskovene.Borgermøder og anden dialog har også haft indflydelse på det endelige oplæg, som ventes klar i løbet af januar.

Det har ført til en række tilføjelser og ændringer.

Kommunen har bibeholdt muligheden for at istandsætte og tilbygge til offentlige bygninger i det fredede område.

Eksisterende kystsikring kan vedligeholdes.

Der skal ske øget udlæg af urørt skov til naturbeskyttelse i kommunens skove.

Urørt skov i den private andel af Trelde Skov er til gengæld reduceret med knap 50 ha.

Matrikler, der i sin helhed overgår til urørt skov, kan fortsat udtage 10 rummeter brænde pr. år.

Eksisterende nåletræsbevoksninger kan bibeholdes.

Renafdrift tilladt i forbindelse med nyplantning af eg.

Renafdrift på den enkelte parcel kan foretages på op til 0,5 ha.

Antal veterantræer reduceret fra 10 til 5 pr. ha.

Bærestien gennem urørt skov er kun for gående.

Gang/cykelsti gennem de private skove reduceres og omplaceres.

Antallet af p-pladser er reduceret ift. fredningsideoplægget.

Der er blevet justeret på, hvor langt ind skoven skal fremstå som urørt skov. I det første oplæg var der udlagt en zone på næsten 300 meter ind i skoven. Grænsen er flyttet ud mod kysten, og i alt 50 hektar urørt skov pillet ud af forslaget. Til gengæld er en større del af kommunens skov på næsset blevet udpeget til urørt skov. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Annonce

Bæresti bevares

Der er justeret på en række punkter fra fredningsoplægget til det fredningsforslag, som indtil videre ligger klar. Det sidste punkt, der stadig ikke er på plads, er beslutningen om, hvor der skal anlægges offentlig sti i skoven.

- Vores vejfolk var ikke med til at slå stregerne i første omgang, men de har nu været inde over, så vi kan finde en løsning, der også kan lade sig gøre i praksis. Og som vi nu skal se, om vi kan blive enige med DN om, siger Christian Bro.

Indtil videre ligger det fast, at bærestien langs kysten skal bevares, men kun med adgang for gående. Bærestien vil gå igennem det område, som i fredningsforslaget skal udlægges til urørt skov. Det område er efter forhandlinger med skovejerne blevet reduceret med 50 hektar i forhold til det oprindelige forslag.

Annonce

Brug af Troldehuset

Fredericia Kommune er også blevet imødekommet på ønsket om at kunne lave ændringer eller tilbygninger til de kommunale ejendomme i skoven. Fredericia Kommune ejer blandt andet Troldehuset, som man tidligere havde planer om at åbne for offentligheden. En af ideerne var at lade foreninger eller frivillige på skift holde Troldehuset åben på søndage, så det var muligt at komme indendøre i varmen.

- Jeg kender ikke til planerne, men det kunne være en god idé at kigge på dem igen, siger Christian Bro.

Kommunen må også fortsat kystsikre i området.

Annonce

Færre veterantræer

I forhold til skovejerne er det udnyttelsen af skoven og sikring af skovdrift, der har været i spil. Forhandlingerne har bl.a. ført til, at halveringen af antallet af såkaldte veterantræer i skoven. Der skal udpeges fem veteraner per hektar i stedet for ti. Veterantræerne er træer, der skal blive stående, til de falder af sig selv.

Den eksisterende nåleskov må bevares, og der må laves renafdrift, når der nyplantes eg. Renafdrift vil sige at rydde skoven helt i bund i et område.

Endelig bliver der reduceret i antallet af parkeringspladser i de adgangspladser, der etableres for publikum til skoven.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce