Annonce
Fredericia

Statsadvokaten: Ingen straffesag i Dan Gødning-brand

3. februar 2016 kollapsede den store tank ved Dan Gødning og tusindvis af ton kvælstof løb ud over Strandvejen, og omkring 2000 ton endte i LIllebælt. Ingen kan stilles strafferetsligt ansvarlige for uheldet, vurderer Statsadvokaten og indstiller efterforskningen. Arkivfoto: Mads Hansen

Det er ikke muligt at løfte bevisbyrden og stille nogen ansvarlige i sagen om tankkollapset og den efterfølgende storbrand på havnen i februar 2016. Efterforskningen er indstillet.

Fredericia: Det er ikke muligt at løfte bevisbyrden overfor virksomhed eller enkeltpersoner i sagen om storbranden ved Dan Gødning i februar 2016. Derfor har Statsadvokaten tirsdag meddelt Dan Gødning, Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen, at efterforskningen indstilles.

- Vi har sendt afgørelsen til de berørte parter i dag (tirsdag, red.), men vi kan ikke udtale os nærmere. Der er ikke tale om en dom, som er offentlig tilgængelig, men en afgørelse, som vi skal meddele parterne, siger senioranklager ved Statsadvokaten i Viborg Jette Uhrenholt til Fredericia Dagblad.

I Fredericia Kommune har chefjurist Henrik Melchior Olsen modtaget afgørelsen og tager den til efterretning.

- Det er Statsadvokatens afgørelse, og den har ikke noget med de to sager at gøre, som vi arbejder med. Det handler om sagen om Miljøskade og jordforureningen af arealet, hvor tankene stod, oplyser chefjuristen.

Annonce

Hektiske timer

Det var et dominouheld af format, der udspillede sig den 3. februar på havnen i Fredericia.

Kl. 20.13 kom de første meldinger om gødningsudslip, industribrand og forurening fra Dan Gødning på Møllebugtvej. Flere tanke kollapsede og gødning løb som tsunami ud over vejbaner og i Lillebælt. I løbet af de følgende timer udviklede situationen sig dramatisk.

I løbet af aftenen udviklede branden sig. kl. 22.15 blev der udsendt beredskabsmeddelelse og sirenevarsel gik i gang.

Kl. 23 blev der forberedt evakuering af borgere. Brandmandskab gik fra hus til hus og evakuerede borgerne i kvarteret ved Prangervej.

Busser og ambulancer blev tilkaldt.

Togdriften til/ fra Fredericia (sydlig) blev indstillet.

Crashtender og skumvæske blev rekvireret fra mange steder i ind-og udland.

Havnens virksomheder flyttede køretøjer, rensningsanlæg på Nyhavnsvej og Fredericia Shipping sikres.

Der blev kæmpet frem til torsdag formiddag på at slukke. Der var brandvagt på området og man holdt øje med de tanke, som stadig lækkede hele weekenden.

Da varmen fra oliebålet havde fortaget sig fik politiets efterforskere adgang til området. Der blev samlet dele til det puslespil, som eksperter på Teknologisk Institut siden skulle lægge.

Rapporten lå klar i juni og siden har sagen ligget til vurdering ved statsadvokaten i Viborg.

Tirsdag modtog parterne afgørelsen om, at der ikke kan rejses tiltale og efterforskningen indstilles. Den verserende miljøsag er ikke påvirket af afgørelsen.

Princippet om, at forurereneren betaler står ved magt, og det er Dan Gødning, som skal stå for oprydningen på arealet på Møllebugtvej.

Dårlig svejsning

Anklagemyndigheden har arbejdet med sagen, siden lokalpolitiet i Fredericia afleverede sagen til juristerne tidligere på året. I juni blev sagen sendt fra Syødstjyllands Politi til Statsadvokaturen.

- Vi har haft sagen siden juni, og vi har blandt andet skullet høre Miljøstyrelsen undervejs. Det er normal procedure, når der er tale om så alvorlig en sag, siger Jette Uhrenholt.

Der har været arbejdet med efterforskningen, siden teknikerne kunne få adgang til brandstedet 4. februar 2016. I over en måned var området afspærret, mens politiets teknikere indsamlede materiale, som efterfølgende blev afleveret til Teknologisk Institut.

Statsadvokaten har med afgørelsen sat punktum for mere end halvandet års politiarbejde, som blandt andet har indebåret en grundig analyse hos Teknokologisk Institut. Institutet konkluderede i juni i år, at der var en overfyldt tank, en svækket tank og dårlige svejsninger, der var årsag til det store tankkollaps.

Allerede i foråret 2016 skrev Fredericia Dagblad, at tank 7 var blevet overfyldt, og det bekræftede rapporten fra Teknologisk Institut, men oveni viste det sig, at tanken havde dårlige svejsninger.

Der blev på dagen fyldt godt 9500 m3 svarende til 12.500 ton i tanken, før den revnede to-tredjedele oppe på tanken. Det tilladte tankindhold var ifølge rapporten 11.752 ton. Den sidste trykprøvning af tanken skete få dage før uheldet.

Nøje gennemgået

Statsadvokaten har nu gennemgået politiets materiale nøje og er kommet frem til konklusionen, at efterforskningen indstilles og dermed, at det ikke er muligt at rejse en straffesag.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Dan Gødning eller Miljøstyrelsen til afgørelsen.

Politisagen har løbet sideløbende med de to miljøsager om kvælstofforurening af Lillebælt og jordforureningen ved Strandvejen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Hvad er op og ned i sagen om lægekonsulenten, lokalpolitikere?

Læserbrev: Jeg synes, det er beklageligt, at vores folkevalgte ikke har været ude at fortælle mere i forhold til ansættelsen af den nu tidligere lægekonsulent. Pålydende er, at der ikke har været tale om en politisk ansættelse, men i 2012 konkluderede Folketingets daværende ombudsmand, at det er byrådet, der fastsætter arbejdsopgaverne og har instruktionsbeføjelse over for lægekonsulenten. Derfor kan jeg slet ikke forstå, hvis politikerne ikke kendte til ansættelsen. Derudover er jobcentret inde i en transformation formet efter resultaterne fra undersøgelsen af området, og når et så stort "projekt" er i gang, finder jeg det dybt beklageligt, at lokalpolitikerne ikke har fulgt bedre med i, hvad der sker på jobcentret, og her burde især borgmester Jacob Bjerregaard og social- og beskæftigelsesudvalget have en finger på pulsen og vide, hvad der sker og have hånd i hanke med ændringerne på jobcentret. Har I ikke det? Jeg er ret overbevist om, at man har en viden om, hvad der er op og ned i denne sag, så jeg vil gerne, hvis de pågældende vil svare på følgende spørgsmål: Hvad var målet med at indgå samarbejde med den pågældende lægekonsulent? Hvorfor har man brugt pågældende lægekonsulent til at undervise sagsbehandlere? Og hvad har man haft som mål med denne undervisning? Hvordan kan man ansætte en uden at undersøge dennes baggrund? Hvorfor har man som udvalg ikke mere viden om, hvad der foregår på jobcentret, når nu man er i gang med en stor forandringsproces netop dette sted? Hvordan stemmer brugen af pågældende lægekonsulent overens med den kurs, man fra politisk side udtaler, Fredericia Jobcenter nu følger? Hvad vil udvalget og resten af byrådet gøre for, at sårbare medmennesker ikke behandles ud fra det menneskesyn, som pågældende lægekonsulent tilsyneladende repræsenterer, når man læser blot lidt omkring denne? Jeg glæder mig til at få svar på spørgsmålene, så vi ikke behøver at bruge al tiden på det den 22. april, når udvalget er vært ved et borgerdialogmøde.

112

Røveri i Dagli'Brugs: To gerningsmænd truede med kniv

Annonce